För avtalskunder

För att komma åt nya programversioner, handböcker, importfiler etc. krävs att du har tillgång till ett lösenord som finns (eller kommer att finnas) i din programvaras Om-ruta som du hittar under menyn Hjälp.

Vi inför denna funktion allt eftersom på nya versioner av Crona program. Har du avtal på din programvara och uppgiften ännu saknas i ditt program kan du ringa oss för att få aktuellt lösenord.

Tillsvidare är lösenordet: asdf