Fortnox Lön
2017-05-19

Vi på DataVara AB säljer rättigheterna avseende vårt molnbaserade löneprogram, Fortnox Lön, till just Fortnox.

”Vi har haft ett mycket bra samarbete med DataVara under åren. De har tillsammans med oss utvecklat Fortnox molnbaserade löneprogram från grunden. Vi har under många år fått ta del av deras expertis, men vi växer som bolag och det är nu dags att äga rättigheterna själva”, säger Nils Carlsson, vd på Fortnox.

"Samarbetet med Fortnox har varit mycket givande och kommer att fortsätta, om än i andra former. Försäljningen innebär också att vi i högre grad kan koncentrera oss på vidareutvecklingen av Crona Lön och Crona Portal".
Björn Dahlin
2017-05-18Mer info
Skatteverket ska i högre grad hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten.

Syftet med förändringarna är att ge Skatteverket bättre förutsättningar att jobba mer effektivt med den brottsbekämpande verksamheten, samtidigt som den enskildes integritet värnas. Förändringen ska också underlätta samarbetet med andra myndigheter.
2017-05-10Mer info
Nu har riksdagen godtagit regeringens förslag om arbetsgivardeklaration på individnivå (även kallad AGI).

Första gruppen börjar lämna information enligt det nya sättet 1 juli 2018, dvs. varje månad. De som ska lämna uppgifter från detta datum är företag som idag ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda när reglerna börjar.

För övriga gäller startdatum per den 1 januari 2019.

Arbetstagare kommer att kunna logga in med BankID på skatteverket.se/minasidor och se vilka uppgifter som redovisats.
"Lex Laval-reglerna" ändras
2017-04-26
Svenska fackförbund ska ges rätt att ta till stridsåtgärder mot arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inte tecknat ett svenskt kollektivavtal. Arbetstagare som kommer till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid ska genom detta få bättre arbetsvillkor. Det föreslår regeringen som vill göra ändringar i utstationeringslagen, den lag som innehåller bestämmelser om vad som gäller när ett utländskt företag skickar personal till Sverige för att tillfälligt arbeta här.

Riksdagen sa ja till förslaget och till att de nya reglerna börjar gälla den 1 juni 2017.
2017-04-19Mer info
Riksdagen vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.
2017-03-31Mer info
En film som kort beskriver hur du genomför ett semesterårsskifte.

Du kan också titta på Supportdokument. LON0004

Vi har också tre filmer om teorin kring semesterhantering som du finner längre ned i detta nyhetsflöde.
Nya Crona Lön 60cs
2017-03-30
Nu släpper vi Crona Lön 60 i en fleranvändarversion kallad Crona Lön 60cs, där tillägget cs står för client/server. Samma funktioner som i dagens Crona Lön 60 med möjlighet att vara flera använadare, också i samma företag.

Nättillägget tas bort
I samband med detta har vi beslutat att upphöra med stödet för det gamla nättillägget från och med kommande årsskifte. Detta gäller också Crona Lön 80.

Priser
Nya Crona Lön 60cs får samma grundpris som nuvarande versionen för enanvändare, 5.950 kr. Tillägget prissätts m.h.t. antal samtidiga användare. Licenspriset för dessa sätts till 1.250 kr/st och avtalskostnaden till 150 kr/månad/st. Samma priser på extra samtidiga användare kommer också gälla framgent för Crona Lön 80cs (100).
2017-03-16Mer info
Nu kommer sista delen av vår serie på semesterfilmer.

Denna filmen handlar om beräkning av semesterlön och semesterersättning. Vet du skillnaden? Det är en film på 9½ minut. Den finns också på vår Facebook sida.

Presentatör: Lena Kragelund.
2017-03-16Mer info
Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare av assistansen.

Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.
2017-03-07Mer info
Nu kommer del 2 av vår serie på tre semesterfilmer. De läggs ut på Facebook. Följ länken ovan för att komma dit.

Denna, den andra filmen, handlar om beräkning av antal betalda och obetalda semesterdagar. Det är en film på 8 minuter.

Presentatör: Lena Kragelund.
2017-03-02Mer info
För er som ännu inte köpt vår Crona Portal kommen en liten reklamfilm. Titta på den! Klicka på rubriken ovan!
Fel antal semesterdagar på utskrift av lönebesked
2017-02-28
Har du uppdaterat till version 2017.a R:170221 stämmer tyvärr inte antal kvarvarande semesterdagar, som visas på lönebeskedet ifall februari lön innehåller uttag av semester. I registreringsbilden visas det korrekta värdet.

Vi kommer att lägga ut en rättning inom kort!
2017-02-28Mer info
Vi har tagit fram några filmer som handlar om semester, dess lagstiftning och hantering. De kommer att läggas ut på Facebook. Följ länken ovan för att komma dit.

Denna, den första filmen i en serie om tre, handlar om semesterlagen, semesterberäkning och kollektivavtal. Det är en film på 8½ minut som ger en bra introduktion till hantering av semester.

Presentationen görs av vår Lena Kragelund.
Körjournal via GPS - Crona Resenär iPhone
2017-02-27
Tjänstebilar får inte köras privat mer än i vad Skatteverket kallar ringa omfattning, dvs. bara 100 mil, utan att förmånsbeskattas. Vid en revision är det upp till den anställde att bevisa hur fordonet körts för att undvika förmånsbeskattning. Det bästa och mest effektiva bevismaterialet är en fullständig körjournal.

Eventuella trängselskatter registreras automatiskt som utlägg och du har en praktisk funktion för att notera dina P-avgifter. Spara tid och pengar genom att slippa skriva körjournal för hand och se i vilken utsträckning bilen används för privata resor.

Sitter du där i slutet av varje månad och försöker komma ihåg de körningar du har haft och missar hälften? När skattemyndigheten sedan begär underlag så stämmer inte de i efterhand hopdiktade siffrorna.

Crona Resenär iPhone med körjournal är lösningen, den uppfyller Skatteverkets krav på elektronisk körjournal. Att det i appen ingår funktioner för att hantera hela din reseräkning med utlägg och traktamenten gör den givetvis ytterligare prisvärd.

Crona Resenär iPhone laddar du ned utan kostnad från AppStore och betalar endast för regelsystemet årsvis 169 kr. Inga andra abonnemang- eller månadsavgifter tillkommer.

Endast 169 kr per år inklusive moms!
2017-02-23Mer info
Nu finns en uppdaterad version av Crona Ekonomi utlagd för uppdatering. Huvuddelen av nyheterna hänför sig till ändrade myndighetskrav, som nya blanketter, etc. Nyheterna mer i detalj finns beskriva i det supportdokument som du kommer till om du klickar på rubriken.
Ny version av Crona Rapportera LSS 40
2017-02-22
Nu släpper vi en uppdatering av vår poplära app för iPhone och iPad, Crona Rapportera LSS 40.

Förändringen är att den gamla typen av signering är borttagen. Assistenterna får i denna appen signera manuellt, dvs. skriva under själva blanketten som skrivs ut från appen.

Vill ni signera med BankId rekommenderar vi den större appen Crona Rapportera LSS 80 som kopplas direkt mot vår Crona Portal och Crona Lön.
2017-02-22Mer info
I aktuell version av Crona Lön 50 och större finns en utskrift som heter Löneartläggning, enkel under menyn Utskrifter.

Genom att ange en befattningskod på varje anställd, kan du med en knapptryckning få ut ett färdigt underlag för att göra en lönekartläggning. Utifrån denna kartläggning kan företaget börja sitt jämställdhetsarbete.

Närmare beskrivning av funktionen får du via vårt supportdokument, LON0130, som du når via rubriken ovan. Vi arbetar också med en mer avancerad version som kommer under året till Crona Lön 80/100.

Mer om de yrkeskoder (NYK14) som ligger till grund för befattningsregistret, kan du hitta på t.ex. https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nyk14/
HR-dagen i Borås
2017-02-20

På fredag, den 24 februari, är det dags för HR-Dagen på Quality Hotel Grand i Borås. Vi på DataVara AB är där och visar Crona Lön och Crona Portal. Än är det inte försent att att få komma på mässan. Kontakta:

Marknadsrespons AB
Direkt: 0510 – 78 58 34
Mobil: 0704 – 16 63 34
matilda.emne@marknadsrespons.se
Lönebesked via e-post
2016-11-23
När den nya EU-förordningen om dataskydd träder i kraft i maj 2018 kommer kraven på att personuppgifter hanteras i säkra system att skärpas.

Dataskyddsinspektionen kommer att få större möjlighet att döma ut mycket höga bötesbelopp till de företag som missköter sig.

Avseende Crona Lön kommer vi erbjuda flera nya alternativ att skicka lönebesked. Redan idag kan man använda vår portal. Vi har också tecknat avtal med PostNord och deras tjänst eBoks. Vi kommer vidare att titta på möjligheten att skicka lönebeskeden via e-post men låsta med en personlig kod.