Har vi tillgång till era personuppgifter?
2018-03-07
Våra programvaror (förutom Crona Portal) är lokalt installerade på era datorer och vi har ingen tillgång till er data. Via licensiering av ett program får vi tillsänt oss vissa volymsuppgifter, som antal användare, antal företag och antal anställda. Dessa uppgifter ligger till grund för er nyttjandelicens. Vi får aldrig tillgång till någon annan data.

Gällande våra molnbaserade tjänster som just Crona Portal, är det endast ett mycket begränsat antal tekniker som har tillgång till systemen. Vi kommer i god tid innan den 25:e maj också upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med er som har en molntjänst från oss.

Har ni frågor kring Dataskyddslagen så kontakta Björn Dahlin eller Lena Kragelund, telefon 0322 - 67 07 07.
Webbinarie om semester, den 14 mars
2018-03-07
Webbinarie - Semesterårsskifte mars/april
Dags att boka er på vårens sista webbinarie kring hur du hanterar semesterårsskiftet i löneprogrammet.

Under 1 timma går vi igenom vad du behöver tänka på. Webbinariet riktar sig till alla er som har semesterårsskifte mars/april. En timma som är väl värd att delta i. I slutet besvaras de allmänna frågor som ställts via chatten under sändning.

Vi genomför vårens sista webbinarie nu den 14:ei mars. Priset är 690 kr och ni som har avtal har som vanligt 20 % rabatt på våra tjänster och betalar 552 kr (ex moms).

Boka här

Etableringsjobb
2018-03-06
Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Enligt det nya förslaget ska arbetsgivarens lönekostnad uppgå till 8 400 kronor per månad, medan den statliga individersättningen ska uppgå till högst 9 870 kronor per månad. För arbetsgivarnas del begränsas därmed den totala lönekostnaden och den tidsbegränsade anställningen sträcker sig till högst två år.Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.
2018-03-05Mer info
Nu har vi lagt till tre nya myndighetsblanketter som finns för nedladdning på vår hemsida. Dessa kan sedan importeras till Crona Dokument eller Dokumentpanelen i löneprogrammet. Hur du importerar framgår av det supportdokument som är länkat till detta meddelande.

Du vet väl att vi också sedan tidigare lagt ut ett enkelt samtyckesavtal för import till Crona Dokument och Dokumentpanelen. Du kan också direkt från hemsidan ta fram detta avtal i pdf-format och använda det i din verksamhet även om ni inte har dokumentfunktionerna, fast då kan ni givetvis inte påverka skrivningen eller med automatik få in person- och företagsuppgifter. De tre nya blanketterna är:

Skatteverket
- Ansökan SINK
- Ansökan SINK engelsk

Försäkringskassan
- Begäran, betalningsmottagare (FK3079)

2018-02-27Mer info
Vi får en del förfrågningar och vad som händer med Crona Lön inför den 25:e maj. Vi har tidigare tagit fram ett omfattande supportdokument (LON0158) som du httar bland nyhterena längre ned. Lades ut den 22 januari.

Nu finns också ett komprimerat supportdokument som endast redovisar de programförbättringar som kommer att göras i Crona Lön inför införandet av den nya datskyddslagen (GDPR). Följ länken!
Ändrade regler för personlig assistans
2018-02-16
Regeringen föreslår lagändringar avseende personlig assistans ändras. Enligt förslaget ska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

Assistans i väntan på att hjälp behövs En assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Därför ska personlig assistans kunna beviljas för väntetid, beredskapstid och för tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 april 2018.
2018-02-08Mer info
Passa på och komplettera löneprogrammet med funktionen Lönekartläggning innan prisjusteringen, den 1 mars.

I Crona Lön finns möjlighet att koppla på ett tillägg, Lönekartläggning. Som ni säkert är medvetna om infördes en ändrad lagstiftning första januari 2017 som säger att alla företag måste genomföra lönekartläggningar och är man fler än 10 anställda ska detta arbete också dokumenteras. Lönekartläggning finns som tillägg till Crona Lön 50 och större.

En korrekt genomförd lönekartläggning består av flera steg: arbetsvärdering, kartläggning, analys och planerad åtgärd. Det nya tillägget i Crona Lön följer samma hantering som har rekommenderats av DO (Diskrimineringsombudsmannen). Att manuellt genomföra en lönekartläggning, även vid ett fåtal anställda, är ett mycket stort arbete. Funktionen Lönekartläggning underlättar detta arbete för er! Länken ovan går till en kort film som beskriver funktionen. Titta på den!

Introduktionspriset för tillägget Lönekartläggning är 2.450 kr (ex moms). Avtalskostnaden är 95 kr/mån. Ring oss på 0322-67 07 00 för att få veta mer (Vill ni vänta med köpet till efter 1 mars betalar ni 4.900 kr (ex moms), fortfarande mycket prisvärt!).

Beställa...
2018-02-08Mer info
Lönepodden är för dig som arbetar inom löneområdet och bjuder på intressanta diskussioner kring såväl högaktuella ämnen som mjukare inslag. Med Lönepodden vill man stärka, inspirera och även lyfta fram den viktiga kompetens som finns inom lön.

Wise Professionals med Katarina Sand i spetsen driver Lönepodden tillsammans med Srf konsulterna och Knowit HRM som samarbetspartner.

Följ länken och lyssna, en ny "pod" läggs ut månadsvis.
Crona Resenär iPhone - buggrättning
2018-02-06
Nu finns en ny version av Crona Resenär iPhone ute på AppStore. Korrigeringar har gjorts på GPS:en, avseende registrering av appen till oss på DataVara AB. Ikonen på iPad är också tillrättad.

Pröva också lönekalkylatorn, ladda hem från AppStore!
2018-02-02Mer info
Ett nytt nummer av CronBladet finns bifogat. Vi skriver lite om vår Digitala brevlåda som blir mer och mer aktuell m.h.t. GDPR som också belyses.
2018-01-31Mer info
Skatteverket förlänger tiden för att lämna in kontrolluppgifter till kommande måndag!

Skatteverket har störningar i sina system och förlänger därför inlämningstiderna. Ni som ska lämna kontrolluppgifter och ni som ska lämna in begäran om utbetalning för rot och rut för arbeten utförda under 2017 kan göra det fram till och med måndag den 5 februari. Skatteverket ber om ursäkt för störningarna.
2018-01-22Mer info
Vi har nu tagit fram några supportdokument angående GDPR och löneprogrammet och vad som kommer att ske innan den 25:e maj avseende säkerhet och utveckling.

Vi har slagit samman dem till en pfd. Följ länken! Har ni frågor kring löneprogrammet och Dataskyddsförordningen kan ni kontakta Björn Dahlin på 0322-67 07 00.

Vill ni beställa funktionen Digiital brevlåda med Kivra och e-Boks görs detta inifrån programmet. Gå in under menyn Företag och fliken Personal/Digital brevlåda. Klicka på anmälan. Detta får göras för vart och ett av de företag som ska kunna hantera funktionen. Uppläggningsavgift 490 kr och 1:95 kr per skickat lönebesked.
Friskvårdsbidrag till golf och ridning
2018-01-17
Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget, så har inte tidigare varit fallet.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.

Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, max 5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån. Det här innebär till exempel att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det, säger Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.
2018-01-16Mer info
Regeringen tillför Datainspektionen 30 miljoner för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten och ges i uppdrag att agera stödjande och rådgivande för att tjänster som ökar medborgarnas livskvalitet kan fortsätta utvecklas och användas samtidigt som den personliga integriteten värnas.
Crona Resenär iPhone - 2018
2018-01-11
2018 års version (2.6) av Crona Resenär iPhone finns nu ute på AppStore för nedladdning. I den finns möjlighet till InApp köp av 2018 års regelsystem. Priset är 169 kr, inklusive moms.

Trängselskatt
Ni vet väl att Crona Resenär iPhone hanterar trängelsskatten med automatik När du startar en tjänsteresa och kör igenom en betalningsstation loggar GPS i telefonen detta och lägger in det i reseräkningen som ett utlägg. Givetvis hanteras maxgränser och ifall du kör genom flera betalstationen inom viss tid.

Ladda ner den idag!
2018-01-07Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna e-Boks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven vare sig avseende Personuppgiftslagen (PUL) eller nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller alla dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, ”bra miljöval”.

Att koppla på funktionen Digital brevlåda kostar 490 kr per anslutet företag och 1:95 per skickat lönebesked eller kontrolluppgift. Både e-Boks och Kivra finns tillgängliga idag. Anmälan görs inifrån programmet.
Nya årsversioner
2018-01-04

Nu har vi lagt ut nya versioner av många av våra programvaror. Det är i huvudsak anpassningar till nya regelsystem, skatteberäkningar och myndighetsuppgifter inför 2018 som ändrats. Uppgraderingarna avser:

Crona Dokument
Crona Tid
Crona Resenär
Crona Resa
Lönekalkylatorn

Lönekalkylatorn finns för nedladdning på AppStore. Nytt regelsystem för Crona Resenär iPhone kommer också inom de närmsta dagarna.
2018 års version av Crona Lön ute
2018-01-02
Nu finns den nya årsversionen av Crona Lön utlagd för uppdatering. Nyheterna är i första hand nya myndighetsuppgifter och ny skatteberäkning med hänsyn till de ändringar Riksdagen antagit. En annan nyhet är API-koppling till redovisningen i Fortnox som vi kommer att berätta mer om nästa vecka.

Vid start av löneprogrammet får du förslag om att göra en programuppdatering. Det kan du göra även om du inte är klar med 2017 års hantering. Väljer du bort den möjligheten kan du senare via Hjälp-menyn och genomföra programuppdateringen.
Gott Nytt År
2017-12-29
Då står vi återigen inför ett nytt år med förhoppningar och utmaningar.Vi startar det nya med ett par webbinarier, dels avseende årsavslut och dels ett för Semesterårsskiften.

Ny version av Crona Lön kommer finnas för uppdatering den 2 januari, men innan dess blir det bubbel och kanske några löften! Må gott!
¤¤¤ God Jul o Gott Nytt År ¤¤¤
2017-12-21
Må ni få en riktigt, riktigt god jul!

Vi kommer att vara på plats och arbeta (hårt) alla vardagar med våra vanliga öppettider, med undantag av trettondagsafton (den 5/1) då vi stänger klockan 13:00. Nya programversioner läggs ut för nedladdning den 2/1.
2017-12-21Mer info
SmartDok är ett molnbaserad projektuppföjningssystem som består av 10 moduler, som hjälper entreprenörer att öka lönsamheten. SmartDok är specialister på bygg- och anläggningsbranschen och systemet användas av företag som Peab, Skanska och NCC. Används av 50.000 i Sverige och Norge. De exporterar via PAXml 2.0.
2017-12-20Mer info
Den nya årsversionen kommer att läggas ut den första vardagen under 2018 (dvs. den 2/1).

Vårt sammanslagna supportdokument avseende årsskiftet får du fram via länken ovan.
Anhöriga som personliga assistenter
2017-12-19
Socialdepartementets utredare Stig Svensson vill begränsa möjligheterna för anhöriga att arbeta som personliga assistenter.

Han vill ha ett tak som innebär att anhöriga inte kan arbeta mer än maximalt 50 timmar per vecka. Han vill också begränsa anhörigassistans till max 50 % av totalt beviljad tid. En brukare som har totalt 50 timmar assistans i veckan ska alltså kunna ha anhöriga som assistenter under högst 25 timmar. I januari kommer förslaget.
2017-12-18Mer info
Vi har fått en pratstund med Anders Medeborn på e-Boks som berättar lite om digital brevlåda och givetvis om e-Boks som företag. I samband med större krav på säkerhet har ni möjlighet att utnyttja vår digitala brevlåda. Gå in i löneprogrammet och anmäla er!

2017-12-18Mer info
Vi välkomnar företaget och programvaran PP7 som ny PAXml användare. PP7 är en komplett affärssystemlösning för medelstora till stora bolag, med allt från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.