Crona Portal - massa nyheter
2017-09-20
En ny version av Crona Portal är ute nu med följande nyheter:

Inloggning: Nu kan rollen "avdelningsadministratör" även vara kopplad till ett anställningsnummer, dvs. att avdelningsansvarig inte behöver två inloggningskonton. När användaren väljer ”sitt” anställningsnummer kan han t.ex. se sina lönebesked och godkänna sina egna tider varemot när han väljer en anställd på avdelningen så kan han inte se lönebesked men kan attestera.
Måltider: Måltider anges nu på respektive resdag i guiden för traktamenten. Det gör att programmet kan göra korrekt måltidsreduktioner, genom att veta om reduktionen ska matchas mot ett heldags- eller halvdagstraktamente.
Guider: Knapp i guiderna för att spara och genast registrera ytterligare. [Spara och ny].
Projektlista: En helt ny utskrift har lats till, en "projektlista", dvs. alla tider och kostnader som registrerats på portalen, per resultatenhet eller brukare kan skrivas ut.
Inställningar: Två nya inställningsmöjligheter för portalen för företags- och systemadministratörer. Dels en möjlighet att göra resultatenheter och/eller brukare tvingande vid inmatning och dels en möjlighet att slå av klockslag i tidrapporten, i det fall man endast vill rapportera totalt antal timmar för dagen.
LSS Tillägg: För de användare som har LSS tillägget i Crona Lön finns ytterligare funktioner i Crona Portal. En nyhet där är möjligheten att upphäva en tidigare gjord signering på en tidrapport.
2017-09-20Mer info
En mässa för som arbetar med lön & personal
På HR-Dagen i Göteborg får ni en heldag med god mat och utmärkt service. En mässa där vi på DataVara ställer ut tillsammans med ett 15-tal andra företag som alla vänder sig till er som arbetar som löneförättare, personalchef, HR-chef eller VD. Under dagen kan ni lyssna till föredrag som förhoppningsvis ger er nya tankar att ta med hem till er arbetsplats.

Dagen, inklusive måltider, är helt kostnadsfri för er som besökare. Detta är ett unikt tillfälle för er som arbetar med lön och personal att tillbringa en både rolig och lärorik dag tillsammans med kollegor och leverantörer till branschen. Klicka på länken ovan och anmäl ert deltagande!

Datum: 2017-11-24
Tid: 09:00-16:00
Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg
Fler förslag, denna gång kring tillgänglighet
2017-09-19
Regeringen har beslutat att föreslå ett förstärkt förbud mot diskriminering. Även företag med färre än tio anställda som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten ska nu omfattas.

I januari 2015 infördes nya regler kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Företag med färre än tio anställda undantogs. Den nya propositionen omfattar även dessa företag.

Anledningen till det utökade förbudet gällande bristande tillgänglighet är att majoriteten av företagen inom området varor och tjänster har just färre än tio anställda. Genom det här förslaget ska således den enskilda individen få större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse. Det ska i varje enskilt fall göras en skälighetsbedömning avseende de små företagen, för att ta reda på förmågan att vidta tillgänglighetsåtgärder. Lagändringen är tänkt att träda i kraft den 1 maj nästa år.
Regeringen föreslår
2017-09-19
För att ännu fler ska komma ut i arbetslivet föreslår regeringen minskade kostnader för första medarbetare. Genom att göra det enklare för småföretagare att anställa räknar man med att fler nya jobb ska skapas.

Att anställa sin första medarbetare är för många företagare ett väldigt stort steg. Därför föreslår regeringen i kommande budgetproposition att fler företagare ska få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare. Detta innebär att det stöd som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag och handelsbolag. För aktiebolag är då kravet att det högst finns en anställd redan, som också är delägare eller närstående till delägare. För handelsbolag gäller att det inte finns någon anställd och högst två delägare.
2017-09-13Mer info
Vi på DataVara AB arbetar intensivt med att utveckla Crona Lön så att vi uppfyller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). DataVara AB är aktiv i Srf Lönsam som lämnat in ett remissvar till regeringen.

Srf Lönsam är en samverkan mellan Srf konsulterna och Sveriges ledande lönesystemleverantörer som förutom DataVara AB omfattar bl.a. Aditro, Bluegarden, Fortnox, Flex Applications, Hogia, HRM Software, Kontek, Nmbrs Sweden AB, Softone, Unit4, SAP, Visma Agda, Visma Spcs.

Vi i gruppen har också arbetat nära Skatteverket i frågan kring Arbetsgivardeklaration på individnivå, tagit fram en gemensam standard för lönearter, och för dialog med andra viktiga intressenter kring lön såsom Fora, SCB, Collectum, Datainspektionen, Arbetslöshetskassornas samorganisation.
Assistansersättningen
2017-08-24
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att räkna upp schablonersättningen per timme för personlig assistans mer de kommande tre åren jämfört med i år.

Förslaget ska finnas med i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen den 20 september och innebär att schablonersättningen per timme höjs med 4 kronor och 40 öre i stället för 3 kronor som annars varit fallet.

I procent räknat handlar det om 1,5 procent jämfört med 1,05, som ersättningen höjdes med i år. Den allmänna löneutvecklingen brukar ligga på strax över 2 procent, så realt blir det ändå en sänkning. Ändringen beräknas kosta drygt 100 miljoner nästa år. Vi får se hur förslaget kommer att hanteras i Riksdagen i höst!
Ny version av Crona Resenär iPhone
2017-08-24
Eftersom Dropbox helt ändrar sin integration med andra appar släpper vi nu i höst en ny version av vår populära reseräkningsapp för iPhone. Detta innebär också att den nya versionen av appen kräver minst iOS9.

Du hämtar som vanligt ner den nya versionen från AppStore och det är kostnadsfritt.

Du vet väl att med Crona Resenär iPhone noteras utläggen för trängselskatt med automatik när du passerar en betalstation! Skaffa ditt ex idag!
Förstadagsintyg
2017-08-23
Landstingen och regionerna har gjort olika tolkningar avseende skyldigheten att utfärda sjukintyg från första sjukdagen.

Enligt Socialstyrelsen finns inga som helst oklarheter. Det är patientdatalagen som gäller, intygen ska lämnas, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen. Däremot anges inget om vilka avgifter som får tas ut.
Ändrad bilförmånsberäkning 2018
2017-08-10
Om regeringens skatteförslag får gehör i Riksdagen kommer bilskatten och trängselavgiften att inte längre ingå i förmånsvärdet. Samtidigt sänks den del i förmånsvärdet som bygger på prisbasbeloppet att minska från 0,317 till 0,29 andelar. Detta ska vara ett sätt att premiera miljöbilar.

Ni använder väl Crona Resenär iPhone där trängselskatten noteras med automatik när ni passerar en betalkamera?
Ny version av Crona Entré 50
2017-08-10
Efter lite strul med AppStore är nu nya versionen av Crona Entré 50 ute på AppStor för nedladdning. Då Dropbox helt ändrar sin integration med andra appar krävs ändring av Crona Entré 50.

Detta innebär också att den nya versionen av appen kräver minst iOS9. Har du en äldre iPad som inte klarar iOS9 får maila tidrapporterna istället för att ladda dem via Dropbox.

Du hämtar som vanligt ner den nya versionen 1.4 från AppStore.
Ny version av Crona Rapportera LSS 40
2017-08-10
Eftersom Dropbox helt ändrar sin integration med andra appar är nu den nya versionen av Crona Rapportera LSS 40 uppdaterad och tillgänglig på AppStore.

Detta innebär också att den nya versionen (2.1) av appen kräver minst iOS9. Har du en äldre iPad som inte klarar iOS9 får maila tidrapporterna istället för att ladda dem via Dropbox.

Hämta den nya versionen från AppStore!
Ökat meddelandeskydd
2017-08-07
Skyddet för s.k. "visselblåsare" inom privat sektor som helt eller delvis finansieras av skattemedel stärks. Från och med 1 juli 2017 får dessa samma rätt som offentliganställda att underrätta t.ex. media om upplevda missförhållanden. Den anställde får inte utsättas för negativa åtgärder som följd av att denne meddelande media.
Sommartider!!
2017-06-30
Nu under juli och augusti är våra öppettider på supporten ändrade.

Vår telefonväxel öppnar varje vardag, måndag-fredag, klockan 8:30 och stänger 16:00. Vi har lunchstängt mellan 12:00 och 13:00. Vår kundsupport har öppet hela sommaren, dock med en något mindre bemanning.

Administration och försäljning har stängt under veckorna 28, 29 och 30 (även om jag är övertygad om att vår kundsupport gärna tar emot beställningar!).

Ha en riktigt bra sommar, så får hoppas att inte också solen flyttar in i "molnet" !!
Ny handbok - Crona Portal
2017-06-30
Nu har vi fixat din semesterläsning. ;-)

Vi har lagt ut en ny version av handboken till Crona Portal på vår hemsida. Programmet utvecklas snabbt och nu är vi ikapp också med handboken.

Du hittar den under menyn Support och sedan Handböcker. Ange lösenordet (asdf) och under Övrigt hittar du den nya boken. Du kan läsa den på paddan i hängmattan eller ladda ner och skriva ut. Vi kommer efter semestrarna även kunna leverera den i pappersformat.
2017-06-29Mer info

Vi välkomnar Monitor som användare av filformatet PAXml. De skriver:

I och med lanseringen av MONITOR G5 introducerar vi tiotusentals nyheter och förbättringar av vårt kompletta affärssystem för tillverkande företag. MONITOR G5 vilar på en kraftfull teknisk plattform, har ett lättanvänt, modernt användargränssnitt och är ett nyckelfärdigt system redan vid installation. MONITOR G5 består av modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Tidrapportering och Redovisning.
2017-06-28Mer info
I Crona Lön och på Crona Portal kan du få automatisk OB-beräkning enligt KFO och Vårdföretagarnas avtal.

I våra grundregler saknades tyvärr en rad för ”midsommarsöndagen”, vilket gör att om du inte justerat reglerna själv blir det ersättning enligt vanlig helg-OB för den dagen.

I länkat supportdokument visar vi hur du lägger till den saknade raden, så beräkningen blir rätt.