Lönebesked via ePost eller Digital brevlåda
2018-04-19
Vi får många frågor kring lönebesked via e-post. Den kanske vanligaste är: "Är det inte tillåtet att skicka lönebesked via e-post om den anställde skrivit på ett godkännande?"

Svaret är nej! - ett sådant avtal förändrar inget!
Parterna i en sådant avtal anses inte jämbördiga, den anställde är i beroendeställning. Avtalet gäller helt enkelt inte.

Sedan är det ju så att Datainspektionen har uttalat att e-post inte är säkert nog. Men det vet vi ännu inte helt säkert förrän då det kommit en dom som kan vara prejudicerande.

Det är ni som personuppgiftsansvariga som får ta beslutet. Vi tar inte bort funktionen att skicka lönebesked via e-post men ger möjligheten med Digital brevlåda.
2018-04-18Mer info
Behovet tycks vara omättligt kring frågan om GDPR.

Efter att fyllt fyra tidigare tillfällen har det ändå inte räckt till, så nu har vi lagt till ytterligare ett tillfälle för vårt webbinarie, GDPR och Crona Lön. Välkomna att teckna er på vår hemsida, följ länken.

Boka ditt deltagande här
2018-04-16Mer info
Skatteverket kommer under våren och försommaren att bjuda in till kostnadsfria webbseminarier om AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå, fördjupad information. På dessa seminarier får du fördjupad information bland annat kring hur man redovisar SINK och utsänd personal på individnivå.

Det verkar varit fullbokat vid ett första tillfälle, får se ifall Skatteverket anordnar fler webbinarier.
2018-04-10Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda, vilket innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna eBoks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven avseende nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, dessutom ”bra miljöval”.
Kivra har långa handläggningstider
2018-04-04
Belastningen på Kivra nu inför GDPR är stor varför deras handläggningstider blir lååånga. Ni som beställt koppling till Kivra får ha tålamod.
"Vårdskatt"
2018-03-23
Regeringen väljer att gå vidare med förslaget med vårdskatt, och har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att förmånsbeskatta medarbetare som får privat hälso- och sjukvård betalad av sin arbetsgivare. Förslaget har fått svidande kritik av flera remissinstanser och är tänkt att införas per den 1 juli i år.

Förslaget kan ge upphov till svåra gränsdragningsproblem när skattefria insatser ska skiljas från den hälso- och sjukvård som ska förmånsbeskattas. Klara regler finns inte utan kommer prövas rättsligt.
2018-03-22Mer info
På allmän förfrågan kommer vi genomföra två stycken webbinarier där vi berättar om vad som händer med löneprogrammet i samband med nya Dataskyddslagen GDPR. Webbinariet kommer att genomföras den 17:e 19:e och 25:e april (plus nytt tillfälle 3/5), dvs. tisdag och torsdag vecka 16. Vi startar klockan 10:30. Vi har avsatt en timma med tid för frågor på slutet. Priset är 690 kr, avtalskunder har som vanligt 20 % rabatt. Läs gärna också våra supportdokument LON0156 och LON0158.

Boka ditt deltagande här

(Nyheten är uppdaterad 2018-04-11)
Semesterårsskifte
2018-03-22
För dig som ska göra semesterårsskifte efter att marslönen är utbetald – du vet väl att du hittar våra supportdokument inne i löneprogrammet under menyrubrik Visa/Informationspanel. I rutan RSS väljer du Support och i rutan Kategori väljer du Semester.

Välkommen att söka runt i informationspanelen, där finns över 150 suppordokument. Där hittar du också många bra supportdokument kring semester. Nedan har du tre av dessa.

LON0031 Semesterskuldlista
LON0004 Semesterårsskifte
LON0005 Beräkningar enligt semesterlagen
Semesterfilmer
2018-03-22
Nej, vi vill inte visa semesterfilmen från Mallorca. Här är istället tre filmer kring hanteringen av semester i löneprogrammet. Lena Kragelund presenterar:

1. Semesterlagen och kollektivavtal
2. Beräkning semesterdagar
3. Beräkning semesterlön/semestertillägg
Har vi tillgång till era personuppgifter?
2018-03-07
Våra programvaror (förutom Crona Portal) är lokalt installerade på era datorer och vi har ingen tillgång till er data. Via licensiering av ett program får vi tillsänt oss vissa volymsuppgifter, som antal användare, antal företag och antal anställda. Dessa uppgifter ligger till grund för er nyttjandelicens. Vi får aldrig tillgång till någon annan data.

Gällande våra molnbaserade tjänster som just Crona Portal, är det endast ett mycket begränsat antal tekniker som har tillgång till systemen. Vi kommer i god tid innan den 25:e maj också upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med er som har en molntjänst från oss.

Har ni frågor kring Dataskyddslagen så kontakta Björn Dahlin eller Lena Kragelund, telefon 0322 - 67 07 07.
Etableringsjobb
2018-03-06
Fack och arbetsgivare har nått en överenskommelse med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Enligt det nya förslaget ska arbetsgivarens lönekostnad uppgå till 8 400 kronor per månad, medan den statliga individersättningen ska uppgå till högst 9 870 kronor per månad. För arbetsgivarnas del begränsas därmed den totala lönekostnaden och den tidsbegränsade anställningen sträcker sig till högst två år.Målet är att minst 10 000 personer ska komma i arbete.
2018-03-05Mer info
Nu har vi lagt till tre nya myndighetsblanketter som finns för nedladdning på vår hemsida. Dessa kan sedan importeras till Crona Dokument eller Dokumentpanelen i löneprogrammet. Hur du importerar framgår av det supportdokument som är länkat till detta meddelande.

Du vet väl att vi också sedan tidigare lagt ut ett enkelt samtyckesavtal för import till Crona Dokument och Dokumentpanelen. Du kan också direkt från hemsidan ta fram detta avtal i pdf-format och använda det i din verksamhet även om ni inte har dokumentfunktionerna, fast då kan ni givetvis inte påverka skrivningen eller med automatik få in person- och företagsuppgifter. De tre nya blanketterna är:

Skatteverket
- Ansökan SINK
- Ansökan SINK engelsk

Försäkringskassan
- Begäran, betalningsmottagare (FK3079)

2018-02-27Mer info
Vi får en del förfrågningar och vad som händer med Crona Lön inför den 25:e maj. Vi har tidigare tagit fram ett omfattande supportdokument (LON0158) som du httar bland nyhterena längre ned. Lades ut den 22 januari.

Nu finns också ett komprimerat supportdokument som endast redovisar de programförbättringar som kommer att göras i Crona Lön inför införandet av den nya datskyddslagen (GDPR). Följ länken!
Ändrade regler för personlig assistans
2018-02-16
Regeringen föreslår lagändringar avseende personlig assistans ändras. Enligt förslaget ska tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till ersättning om den har minskat på grund av att den som har personlig assistans har fått väsentligt ändrade förhållanden.

Assistans i väntan på att hjälp behövs En assistent bör kunna finnas till hands för den som har assistans i väntan på att hjälp behövs. Därför ska personlig assistans kunna beviljas för väntetid, beredskapstid och för tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför hemmet på grund av att hjälp kan behövas.

De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 april 2018.
2018-02-08Mer info
Passa på och komplettera löneprogrammet med funktionen Lönekartläggning innan prisjusteringen, den 1 mars.

I Crona Lön finns möjlighet att koppla på ett tillägg, Lönekartläggning. Som ni säkert är medvetna om infördes en ändrad lagstiftning första januari 2017 som säger att alla företag måste genomföra lönekartläggningar och är man fler än 10 anställda ska detta arbete också dokumenteras. Lönekartläggning finns som tillägg till Crona Lön 50 och större.

En korrekt genomförd lönekartläggning består av flera steg: arbetsvärdering, kartläggning, analys och planerad åtgärd. Det nya tillägget i Crona Lön följer samma hantering som har rekommenderats av DO (Diskrimineringsombudsmannen). Att manuellt genomföra en lönekartläggning, även vid ett fåtal anställda, är ett mycket stort arbete. Funktionen Lönekartläggning underlättar detta arbete för er! Länken ovan går till en kort film som beskriver funktionen. Titta på den!

Introduktionspriset för tillägget Lönekartläggning är 2.450 kr (ex moms). Avtalskostnaden är 95 kr/mån. Ring oss på 0322-67 07 00 för att få veta mer (Vill ni vänta med köpet till efter 1 mars betalar ni 4.900 kr (ex moms), fortfarande mycket prisvärt!).

Beställa...
2018-02-08Mer info
Lönepodden är för dig som arbetar inom löneområdet och bjuder på intressanta diskussioner kring såväl högaktuella ämnen som mjukare inslag. Med Lönepodden vill man stärka, inspirera och även lyfta fram den viktiga kompetens som finns inom lön.

Wise Professionals med Katarina Sand i spetsen driver Lönepodden tillsammans med Srf konsulterna och Knowit HRM som samarbetspartner.

Följ länken och lyssna, en ny "pod" läggs ut månadsvis.
Crona Resenär iPhone - buggrättning
2018-02-06
Nu finns en ny version av Crona Resenär iPhone ute på AppStore. Korrigeringar har gjorts på GPS:en, avseende registrering av appen till oss på DataVara AB. Ikonen på iPad är också tillrättad.

Pröva också lönekalkylatorn, ladda hem från AppStore!
2018-02-02Mer info
Ett nytt nummer av CronBladet finns bifogat. Vi skriver lite om vår Digitala brevlåda som blir mer och mer aktuell m.h.t. GDPR som också belyses.
2018-01-31Mer info
Skatteverket förlänger tiden för att lämna in kontrolluppgifter till kommande måndag!

Skatteverket har störningar i sina system och förlänger därför inlämningstiderna. Ni som ska lämna kontrolluppgifter och ni som ska lämna in begäran om utbetalning för rot och rut för arbeten utförda under 2017 kan göra det fram till och med måndag den 5 februari. Skatteverket ber om ursäkt för störningarna.
2018-01-22Mer info
Vi har nu tagit fram några supportdokument angående GDPR och löneprogrammet och vad som kommer att ske innan den 25:e maj avseende säkerhet och utveckling.

Vi har slagit samman dem till en pfd. Följ länken! Har ni frågor kring löneprogrammet och Dataskyddsförordningen kan ni kontakta Björn Dahlin på 0322-67 07 00.

Vill ni beställa funktionen Digiital brevlåda med Kivra och e-Boks görs detta inifrån programmet. Gå in under menyn Företag och fliken Personal/Digital brevlåda. Klicka på anmälan. Detta får göras för vart och ett av de företag som ska kunna hantera funktionen. Uppläggningsavgift 490 kr och 1:95 kr per skickat lönebesked.