Crona Resenär iPhone - 2018
2018-01-11
2018 års version (2.6) av Crona Resenär iPhone finns nu ute på AppStore för nedladdning. I den finns möjlighet till InApp köp av 2018 års regelsystem. Priset är 169 kr, inklusive moms.

Trängselskatt
Ni vet väl att Crona Resenär iPhone hanterar trängelsskatten med automatik När du startar en tjänsteresa och kör igenom en betalningsstation loggar GPS i telefonen detta och lägger in det i reseräkningen som ett utlägg. Givetvis hanteras maxgränser och ifall du kör genom flera betalstationen inom viss tid.

Ladda ner den idag!
2018-01-09Mer info
Efter våra webbinarier kring hantering av årsskifte är det många som också efterfrågat ett webbinarie avseende semesterårsskifte.

Lena Kragelund hos oss har snabbt skapat ett sådant webbinarie som vi genomför vid ett tillfällen nu i januari, den 16:e, klockan 10:30 och ytterligare tillfällen i mars/april.

Detta det första webbinariet riktar sig i första hand mot er som har semesterårsskifte innevarande år, dvs i samband med årsskiftet.

Priset är 690 kr och ni som har avtal har som vanligt 20 % rabatt på våra tjänster. Du kan boka på vår hemsida, klicka på länken!
2018-01-07Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna e-Boks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven vare sig avseende Personuppgiftslagen (PUL) eller nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller alla dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, ”bra miljöval”.

Att koppla på funktionen Digital brevlåda kostar 490 kr per anslutet företag och 1:95 per skickat lönebesked eller kontrolluppgift. Både e-Boks och Kivra finns tillgängliga idag. Anmälan görs inifrån programmet.
Nya årsversioner
2018-01-04

Nu har vi lagt ut nya versioner av många av våra programvaror. Det är i huvudsak anpassningar till nya regelsystem, skatteberäkningar och myndighetsuppgifter inför 2018 som ändrats. Uppgraderingarna avser:

Crona Dokument
Crona Tid
Crona Resenär
Crona Resa
Lönekalkylatorn

Lönekalkylatorn finns för nedladdning på AppStore. Nytt regelsystem för Crona Resenär iPhone kommer också inom de närmsta dagarna.
2018 års version av Crona Lön ute
2018-01-02
Nu finns den nya årsversionen av Crona Lön utlagd för uppdatering. Nyheterna är i första hand nya myndighetsuppgifter och ny skatteberäkning med hänsyn till de ändringar Riksdagen antagit. En annan nyhet är API-koppling till redovisningen i Fortnox som vi kommer att berätta mer om nästa vecka.

Vid start av löneprogrammet får du förslag om att göra en programuppdatering. Det kan du göra även om du inte är klar med 2017 års hantering. Väljer du bort den möjligheten kan du senare via Hjälp-menyn och genomföra programuppdateringen.
Gott Nytt År
2017-12-29
Då står vi återigen inför ett nytt år med förhoppningar och utmaningar.Vi startar det nya med ett par webbinarier, dels avseende årsavslut och dels ett för Semesterårsskiften.

Ny version av Crona Lön kommer finnas för uppdatering den 2 januari, men innan dess blir det bubbel och kanske några löften! Må gott!
¤¤¤ God Jul o Gott Nytt År ¤¤¤
2017-12-21
Må ni få en riktigt, riktigt god jul!

Vi kommer att vara på plats och arbeta (hårt) alla vardagar med våra vanliga öppettider, med undantag av trettondagsafton (den 5/1) då vi stänger klockan 13:00. Nya programversioner läggs ut för nedladdning den 2/1.
2017-12-21Mer info
SmartDok är ett molnbaserad projektuppföjningssystem som består av 10 moduler, som hjälper entreprenörer att öka lönsamheten. SmartDok är specialister på bygg- och anläggningsbranschen och systemet användas av företag som Peab, Skanska och NCC. Används av 50.000 i Sverige och Norge. De exporterar via PAXml 2.0.
2017-12-20Mer info
Den nya årsversionen kommer att läggas ut den första vardagen under 2018 (dvs. den 2/1).

Vårt sammanslagna supportdokument avseende årsskiftet får du fram via länken ovan.
Anhöriga som personliga assistenter
2017-12-19
Socialdepartementets utredare Stig Svensson vill begränsa möjligheterna för anhöriga att arbeta som personliga assistenter.

Han vill ha ett tak som innebär att anhöriga inte kan arbeta mer än maximalt 50 timmar per vecka. Han vill också begränsa anhörigassistans till max 50 % av totalt beviljad tid. En brukare som har totalt 50 timmar assistans i veckan ska alltså kunna ha anhöriga som assistenter under högst 25 timmar. I januari kommer förslaget.
2017-12-18Mer info
Vi har fått en pratstund med Anders Medeborn på e-Boks som berättar lite om digital brevlåda och givetvis om e-Boks som företag. I samband med större krav på säkerhet har ni möjlighet att utnyttja vår digitala brevlåda. Gå in i löneprogrammet och anmäla er!

2017-12-18Mer info
Vi välkomnar företaget och programvaran PP7 som ny PAXml användare. PP7 är en komplett affärssystemlösning för medelstora till stora bolag, med allt från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.
2017-12-18Mer info
Boka er på vår webbinariekurs kring hur du hanterar årsskiftet i löneprogrammet. Under 1 timma går vi, via Internet, igenom vad du behöver tänka på.

Vi genomför webbinariet vid 3 olika tillfällen i januari. Priset är 690 kr och ni som har avtal har som vanligt 20 % rabatt på våra tjänster.

Du kan boka på vår hemsida, klicka på länken!
Trängselskatten blir en förmån
2017-12-10
Trängselskatt och broavgifter vid privat körning med förmånsbil är från och med den första januari 2018 en skattepliktig förmån. Du som arbetsgivare ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig den andra månaden efter att den privata passagen skett.

Med Crona Resenär iPhone kan du med automatik hålla reda på alla passager som gjorts som tjänsteresa och på så sätt få fram ett korrekt förmånsvärde för en anställds alla privata passeringar.

På ”köpet” får du också möjlighet till en reseräkning med körjournal, traktamenten, kostförmån, utlägg, etc. Ladda ner ditt exemplar idag. Kontakta vår Susanne Goodson för mer information. 0322-67 07 00.
Crona Lön mac i fleranvändarmiljö
2017-12-04
En ny produkt, Crona Lön Mac Klient, som går att koppla till en Crona Lön 60cs eller 80cs (som körs under Windows!) Klienten körs i CrossOver på en Mac men kan kommunicera med en serverprogramvara som installerats på en Windows PC/Server. På så sätt får man ett fleranvändarsystem på Mac. En förutsättning är att man har en Windowsmaskin som alltid står på, där man kan installera Crona Lön Serverprogramvaran. Sedan kan man koppla både Windows- och Mac-klienter till servern.

Crona Lön Mac Klient kostar inget utöver kostnaden för CrossOver om man har Crona Lön 60cs eller 80cs.
Höjd pensionsålder
2017-11-16
Nu är en överenskommelse nära mellan regeringen och alliansen om nya höjda pensionsåldrar. Det sannolika resultatet av överenskomelsen är att pensionsåldern i ett första steg höjs med något år. Vi tror att gränsen för den statliga pensionen kommer att höjas från 61 till 63 år och gränsen för hur länge LAS ska gälla stiger från 67 till 69 år.
2017-11-10Mer info
Nu fins det en film som översiktligt beskriver hur lönekartläggningen fungerar i Crona Lön. Följ länken!
Fler företag omfattas av kraven på tillgänglighet
2017-11-09
Företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska nu också omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger.

I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskriminering.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018.
2017-11-06Mer info
Karensavdraget ska i princip motsvara karensdagen beloppsmässigt. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön och det ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget utgöra en kalenderdagsberäknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas föreslås ett karensavdrag motsvarande 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning.

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare. Syftet med ett införande av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Vidare är syftet med ett karensavdrag att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
2017-11-02Mer info
Ny har vi tagit fram två nya blanketter som är anpassade efter arbetsgivarorganisationen Vistias anställningsavtal. De finns på hemsidan för en kostnadsfri nedladdning och import till Crona Dokument och Dokumenpanelen i Crona Lön.
2017-10-19Mer info

Vi välkommnar Timewave som ny programvara som kan exportera via PAXml. Så här presenterar de sig:

"TimeWave är ett komplett affärssystem utvecklat för tjänsteföretag med anställda på fält som t.ex. rut- och städbranschen. Systemet är uppbyggt efter den naturliga affärsprocessen med kundbokningar och schemaläggning i ena änden över tidrapportering från de anställda på fältet till skattereduktion, kundreskontra och statistik i den andra. Systemet har ett stort fokus på slutkunden med SMS-funktionalitet samt ett kraftfullt API som medger integration med andra system som exempelvis den egna hemsidan för att där t.ex. erbjuda en kundportal eller ta emot bokningar och förfrågningar som sedan automatisk överförs till TimeWave."

(Notera att vi på DataVara AB inte testar eller går i god för att informationen som exporteras är korrekt och riktig. Detta är endast en notis om att leverantören uppger sig kunna exportera i PAXml format.)
2017-10-18Mer info

Vi välkommnar Timekeeper som ny programvara som kan exportera via PAXml. Så här presenterar de sig:

"Den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten. Lägg tiden på rätt saker och låt Timekeeper skapa faktura- och löneunderlag till program ni redan använder."

(Notera att vi på DataVara AB inte testar eller går i god för att informationen som exporteras är korrekt och riktig. Detta är endast en notis om att leverantören uppger sig kunna exportera i PAXml format.)