Blanketter till Crona Dokument

En del blanketter vi tar fram till Crona Dokument är branschspecifika eller av andra skäl inte aktuella för alla användare. Vi har valt att lägga dessa utanför programprodukten så att endast de som har intresse av dem kan ladda hem, importera och använda. För att kunna importera en blankett måste du ha ett giltigt prenumerationsavtal på din programvara.

Dessa blanketter erbjuds av oss kostnadsfritt som de är, det finns inget åtagande från vår sida att underhålla eller uppdatera någon av dem.

Ladda ner

För att spara en blankett på din egen hårddisk, håll markören över länken och klicka med höger musknapp och välj alternativet 'Spara mål som'. cdi-filerna (Crona Dokument Import) används för import till Crona Dokument och dokumentpanelen i Crona Lön. För att se hur en blankett ser ut kan du ta fram dem i pdf-format. Där visas också vilka fält som fylls i direkt från databasen i dokumentprogrammet. Värdet inom parentes anger det antal sidor blanketten innehåller.

Så här gör du

Ett supportdokument som beskriver hur du efter nedladdningen importerar blanketten till ditt fristående Crona Dokument eller till dokumentpanelen i Crona Lön.

Korttidsarbete 20-80%

Beräkningshjälpen i blanketten gäller för löner upp till 44.000 kr. Har man högre lön får uppgifterna korrigeras manuellt.

Branschspecifika blanketter
KFO - Anställningsavtal (personliga assistenter) - med bilagor (6) cdi | pdf
KFO - Anställningsavtal (personliga assistenter) - utan bilagor (2) cdi | pdf
Vårdföretagarna - Anställningsbevis, bransch G (2) cdi | pdf
KFO - Besked om uppsägning (1) cdi | pdf
KFO - Besked om avskedande (3) cdi | pdf
KFO - Besked om uppsägning, personliga skäl (3) cdi | pdf
Svensk Handel - Anställningsbevis (2) cdi | pdf
Visita - Anställningsbevis för hotellpersonal (2) cdi | pdf
Visita - Anställningsbevis för tjänstemän (2) cdi | pdf
Myndighetsblanketter
FK - Begäran (FK3079) (1) cdi | pdf
FK - Särskilt Högriskskydd (2) cdi | pdf
SKV - Anställning av utlänning (1) cdi | pdf
SKV - Ansökan SINK 2021 cdi |
SKV - Ansökan NT2 (2) cdi | pdf
SKV - Kontrolluppgift KU31 (1) cdi | pdf
Övrigt
Samtyckesavtal (1) cdi | pdf
Arbetsvärdering ( frågeformulär vid lönekartläggning ) pdf
Avtal
Korttidsarbete 20% cdi | pdf
Korttidsarbete 40% cdi | pdf
Korttidsarbete 60% cdi | pdf
Korttidsarbete 80% cdi | pdf