Bokningsinformation

Kurserna faktureras och betalas i förskott. Kursavgiften inkluderar fika, lunch och kursdokumentation. Vid rörelsehinder, allergi, önskemål om vegetarisk kost eller liknande, ta då kontakt med oss så kan vi förbereda eller att vi tillsammans kan ta fram en lösning.

Kurserna börjar normalt 9:00 och håller på till 16:30, med lunch 12:30 till 13:30. Kursledaren är utrustad med en mobiltelefon, ring vårt kontor 0322 - 67 07 00, så att vi kan nå denne, t.ex. vid en försening eller sjukdom.

Egen resekostnad och eventuell övernattning ingår inte i kursavgiften. Antalet deltagare överstiger normalt inte 10 stycken vilket ofta ger möjlighet till en mer individuell utbildning.


Avbokning

Vid en avbokning eller ombokning senast två veckor före kursstart återfås kursavgiften med ett avdrag för en anmälningsavgift på 20%. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart uttages hel kursavgift. Man erhåller då rätt till bokad kursplats vid ett annat tillfälle med 50 % rabatt. Kursplatsen kan överlåtas till en kollega.

Avbokningsskydd

Avbokningsskydd ingår i kurspriset och gäller vid akut sjukdom eller olycksfall för dig själv eller inom familjen (make/maka, sambo eller barn). Om du behöver avboka av dessa skäl (läkarintyg krävs) återbetalas hela kursavgiften. För mer information kontakta oss eller läs kursbekräftelsen.

Här hittar du vårt kursschema.