Çrona API – ett samarbete över webben

Till Crona Lön kan vi erbjuda direkt integration med andra program, webbapplikationer och appar för smartphones, funktionen kallar vi Crona API.

Ett API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans Application Programming Interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som utgörs av ett länkat bibliotek av funktionsanrop och som därmed blir en mjukvarukomponent i den anropande applikationen.

Med Crona API finns möjlighet att integrera för- och eftersystem till vårt löneprogram, Crona Lön. Ni kan skicka in information om stämplingar, tider, resor, utlägg, nyanställda, etc. till löneprogrammet. Ni kan också hämta uppgifter som saldon från olika ackumulatorer, få utskrivna lönebesked och andra dokument som kan presenteras i er applikation. Ni och vi kan samarbeta för en mycket bättre kundnytta.

Ett gott skäl att integrera med Crona Lön är att vi har flera tusen installationer av löneprogrammet. Har ni produkter som vänder sig till LSS anordnare ska ni veta att Crona Lön finns hos nästan 40 % av alla privata assistansanordnare.

För- eller efterbehandlingssystem

Har ni ett tidssystem som ska leverera tider eller klockslag till löneprogrammet finns det flera olika nivåer som integrationen kan ske på. Allt ifrån att alla tider är sammanställda och prissatta till att ni levererar klockslag som löneprogrammet får hantera utefter det arbetstidsschema som finns där. Ni kan till ert system också hämta hem saldon från löneprogrammet för vidare bearbetning eller direkt från er applikation skriva ut lönebesked, kontrolluppgifter och andra dokument.

Nästa steg

Kontakta oss för en träff, fysiskt eller över webben, där vi kan presentera idén med ett närmare samarbete och vilken kundnytta vi kan skapa tillsammans! Då får du också tillgång till dokumentationen.