Çrona Bemanna

Crona Bemanna hjälper dig att få rätt person, på rätt plats vid rätt tillfälle. Crona Bemanna är ett flexibelt bemanningssystem som är direktkopplat till Crona Portal och vidare till Crona Lön.

Du som sköter schemaläggningen och har ett bemanningsbehov, det kan vara butikens kassa som ska bemannas, en brukare som ska ha assistans, en maskin som kräver operatör eller en hel avdelning som ska bemannas. Med Crona Bemanna får du ett nytt webbaserat hjälpmedel.

För behovet anger du vilken bemanning som behövs, alltså vilka pass med klockslag, hur många personer som behövs, vilken kompetens som eventuellt krävs och ifall passet ska upprepas. Bemanningen kan variera över tid eller se likadat ut och löpa över flera veckor. Ett bemanningspass kan givetvis kopieras och justeras.

Schemaläggning

När du schemalägger din personal finns det vissa inbyggda kontroller, som underlättar för dig i ditt arbete. Kontroll görs t.ex. mot Arbetstidslagen (ATL). I slutändan kan du ändå själv fatta beslutet hur du vill schemalägga. Antingen får du en varning eller så är personen inte alls möjlig att schemalägga på just det passet. Endast arbetstagare som innehar rätt kompetens i förhållande till vad du angivit som behov eller bemanning visas när du ska välja anställd. För ett pass kan man ange flera olika kompetenser och endast de personer som uppfylla alla kriterier är valbara för passet. Har du angivit att det krävs en viss avdelningstillhörighet på behovet, måste dels den som ska se behovet ha behörighet för att se avdelningen och dels måste personalen tillhöra avdelningen. Vill du kunna schemalägga eller tillåta anställda från flera avdelningar, ska du inte ange krav på avdelning på behovet.

Passbyten

Med passbyte menas att en anställd lämnar ifrån sig ett pass och en annan anställd erbjuder sig att arbeta det passet. Det är alltså inte ett ”byte” på så sätt att båda måste byta pass med just varandra. En av finesserna med hela Crona Bemanna är att du inte behöver registrera saker flera gånger. Har du schemalagt en anställd med Crona Bemanna, blir det timmarna på hens schema, som i sin tur ligger till grund för hur många timmar hen ska arbeta. Schematimmarna följer med till kalendariet i Crona Lön, precis som ifall du hade skapat schemat direkt i Crona Lön – eller registrerat schematimmar på dagen i kalendariet. Blir personen frånvarande, ligger schemat i botten, så systemet vet vad ”frånvarande hela dagen” innebär, o.s.v. Faktum är att alla sätten kan samarbeta och du kan se informationen från flera olika vinklar! Det enda ni måste bestämma är om ni vill ge betalt för schematimmarna eller om ni vill att de anställda ska registrera sina närvarotimmar med stämpling och ni ger betalt för verklig arbetad tid. Cirkeln är sluten, från planering, via avvikelser, till färdigt lönebesked.

Crona Bemanna är ett tillägg till Crona Portal. De anställda som du ska kunna schemalägga och hantera i Crona Bemanna ska ha en inloggning till portalen.