Çrona Dokument

Med Crona Dokument får du ett aldrig sinande blankett­förråd med alla de blanketter som du behöver i rollen som arbetsgivare. Blanketterna omfattar allt från 'Plats­annons' till 'Besked om uppsägning' och 'Tjänstgörings­betyg'.

Med Crona Dokument får du stöd att fylla i de mest komplexa blanketter, välj bara önskad medarbetare och dennes uppgifter står på rätt plats när blanketten hämtas fram. Du kan importera personal från HogiaLön, Visma Lön 300/600, Visma Lön Special, Edison Lön, Norstedts Lön och givetvis Crona Lön.

Med Crona Dokument får du också ett dokumentarkiv, alla dina ifyllda blanketter kan arkiveras och sparas. Du kan när som helst enkelt kontrollera en reseräkning, en över­tidsjournal eller ett anställningskontrakt. Med Crona Dokument blir din blanketthantering åtkomlig, lättarbetad och strukturerad. Dokumenten kan direkt i programmet sparas i pdf-format och skickas med epost. Ladda ner fler blanketter.

I Crona Dokument finns också funktion för utskrift av adressetiketter, en personallogg där du sparar alla den anställdes händelser som utvecklingssamtal, genomgången utbildning, löneutveckling, etc.

Crona Dokument finns också som en panel till Crona Lön med i stort sett samma blankettuppsättning och till samma pris.