Çrona Entré

Crona Entré är en av flera produkter vi erbjuder för att fånga personalens kom-och-gå tider - ett digitalt stämpelur. Crona Entré finns i två helt olika versioner, Crona Entré 50 som är en app för iPad eller iPhone medan Crona Entré 80 är en webbapplikation direktkopplad till Crona Lön och vår portal. Oberoende på vilken version av Crona Entré du väljer får du en tidrapportering som är enkel och säker. Den anställde loggar in med sin PIN-kod och anger med ett klick när hen (visst är det ett bra ord) kommer, går eller rapporterar annan när- eller frånvaro.

Crona Entré 80

Crona Entré 80 är en webbapplikation som står i direkt kontakt med vårt API för utbyte av information med Crona Lön. Personal som du lägger in i löneprogrammet dyker med automatik upp i Entré 80. Alla rapporterade tider hamnar efter en synk i löneprogrammet. Du kan ha igång flera upplagor av Crona Entré 80, du kanske har flera ingångar eller rent av flera olika arbetsplatser – då är Crona Entré 80 både effektivt och mycket prisvärt. En anställd kan stämpla in på ett ställe och stämpla ut på ett annat.

Som webbapplikation kan du köra Crona Entré 80 på valfri dator eller platta, Windows, IOS eller Android. Den anställda kan se sina gjorda stämplingar direkt i stämplingsvyn. Du som löneansvarig bestämmer ifall hen själv ska kunna korrigera en stämpling. I Entré 80 finns också en personalliggare för en del olika branscher där det krävs.

Har du ännu mer avancerade krav på tidsberäkningar finns också vårt större program Crona Tid.

Crona Entré 50

Crona Entré 50 är en app för iPad (eller iPhone) som hämtas från AppStore. Denna variant är ett helt fristående stämplingsur där tidsstämplingarna samlas i appen under intjänandemånaden och som senare förs över till löneprogrammet via en export/importfil, en s.k. PAXml-fil. Överföring kan göras till alla löneprogram som hanterar PAXml import, som t.ex. Fortnox Lön, Wolters Kluwer Lön, Edison Lön, FDT Lön och givetvis vårt egna Crona Lön.

Från Crona Entré 50 kan du via funktionen AirPrint också skriva ut en tidrapport för manuell inmatning till de löneprogram som inte har möjlighet att importera PAXml-filer. I Entré 50 finns också en personalliggare för en del olika branscher där det krävs.