Çrona Portal

Med Crona Portal kommer Crona Lön ut på Internet. Dina anställda får ett effektivt verktyg att registrera sina arbetstider, resor, utlägg och tjänstemil. De kommer också åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc. Det finns också en vy vi kallar Närvarostatus som visar ifall dina kollegor är inloggade eller inte.

Tidregistrering

I Crona Portal kan du som anställd registrera dina arbetstider eller när du var frånvarande och orsaken till detta. Företaget kanske även har vår Crona Entré 80 för att stämpla tider. Efter att synkningen skett i löneprogrammet kan du titta och justera dessa tider eller lägga till någon glömd händelse här i Crona Portal. Ett enkelt sätt att ange tider, är att mata in dem direkt i tidrapporten.


Mina lönebesked

Som anställd har du tillgång till alla dina lönebesked i pdf-format via Crona Portal. Mina saldon visar ackumulerade värden efter den senaste lönekörningen. Återför du ett lönebesked respektive skriver ut ett nytt och sedan synkar med portalen uppdateras alla saldon omedelbart

Reseräkning

Nu finns också en fullfjädrad funktion för att hantera reseräkningar. Du anger bara tidpunkt för avresa, hemkomst och var du varit, Crona Portal beräknar sedan ersättningens storlek, vad som är skattefritt, skattepliktigt och avdragsgillt. Allt överfört till lön efter attest.Med den nya funktionen kan du skapa egna avancerade resereglementen. Skatteregler och schablonvärden finns redan klara och hålls uppdaterade.

Guider

Har du använt egen bil eller en förmånsbil där du själv betalar drivmedel vid tjänstekörning, kan du använda guiden milersättning. Har du köpt något med egna pengar för företagets räkning, finns en guide för detta också. Du har också guide för att hantera representation.Crona Portal kräver minst Crona Lön 50 och tillgång till Crona API.

Crona Portal kräver minst Crona Lön 50 och tillgång till Crona API.