Fånga tiden

Çrona Rapportera LSS

Placera en iPad hos den assistansberättigade. Kör Crona Rapportera LSS och du har ett effektivt system för att fånga alla dina assistenters närvaro- och frånvarotider för senare överföring till Crona Lön LSS och Försäkringskassan.

Assistenterna anger när de kommer, när de går och om de gjort några utlägg. Informationen skickas säkert via ”molnet” till dig som assistansanordnare för automatisk överföring till löneprogrammet. Där görs också en utskrift av blankett FK3059 till Försäkringskassan. Du får fram både lönebesked och blanketter klara att skicka till Försäkringskassan.

Två olika versioner

Crona Rapportera LSS finns i två olika versioner, med tillägget 40 eller 80. Crona Rapportera LSS 40 är en utveckling av vår tidigare app och som nu är anpassad för användare som vill signera sina tidrapporter manuellt på en utskriven blankett. Den tidigare funktionen för e-signering, som inte längre är tillåten, är borttagen. Crona Rapportera LSS 40 är en app för iPhone eller iPad som placeras hos brukaren/kunden.

Nya Crona Rapportera LSS 80 är kopplad till vår Crona Portal och är helt integrerad med Crona Lön. Brukare och assistenter som läggs in i löneprogrammet synkas upp till portalen och Crona Rapportera LSS 80. Assistenten kan godkänna sin tidrapport med sitt mobila BankId direkt i appen. Kontrasignering av anordnaren görs i Crona Portal. All information synkas med automatik till Crona Lön, ingen export/import behövs. I appen som körs på en iPad (inte iPhone) finns också ett antal nya vyer för brukaren.

Enkel registrering

Assistenten loggar in med sin PIN-kod och anger med ett klick när han kommer eller går. Arbetar man jour, beredskap, övertid eller liknande anges detta genom att först välja funktionen ”Tidkod” och därefter typen av arbetstid. Möjlighet finns att i lägga in olika frånvaroorsaker som utbildning, sjukdom, tjänstledig, semester, etc. Man kan också i efterhand ange dessa olika händelser. Tidpunkten för den gjorda registreringen sparas alltid även om händelsen dateras bakåt i tiden.

Crona Rapportera LSS 40

Placera en iPad eller iPhone hos assistansberättigade. Kör Crona Rapportera LSS 40 och du har ett effektivt system för att fånga alla dina assistenters närvaro- och frånvarotider för senare överföring till Crona Lön LSS och Försäkringskassan. Crona Rapportera LSS 40 passar den enskilde brukaren som inte har behov av att assisten¬terna signerar sina tidrapporter med BankId. Finns det behovet erbjuder vi den större Crona Rapportera LSS 80.

Enkel registrering

Assistenten loggar in med sin PIN-kod och anger med ett klick när han kommer eller går. Arbetar hen jour, beredskap, övertid eller liknande anges detta genom att först välja knappen [Tidkod] och därefter typen av arbetstid. Möjlighet finns att i lägga in olika frånvaroorsaker som utbildning, sjukdom, tjänstledig, semester, etc. Man kan också i efterhand ange dessa olika händelser. Tidpunkten för den gjorda registreringen sparas alltid även om händelsen dateras bakåt i tiden.

Ny hantering vid signering

I Crona Rapportera LSS 40 kan assistenet skriva ut sin tidrapport, blankett FK3059, och signera manuellt på plats hos brukaren. Informationen skickas som en PAXml fil säkert via Dropbox eller e-post till dig som assistansanordnare för automatisk överföring till löneprogrammet. Du får fram både lönebesked och dina blanketter klara att skicka till Försäkringskassan.