Çrona Lön Byrå

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan. Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal gjorda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera till klienten, med önskat påslag.

Desktop och webb

Crona Lön Byrå tar fasta på det bästa i båda världar klientens behov av åtkomst och byråns berättigade krav på kontroll och säkerhet. Crona Lön Byrå består dels av en programvara som körs hos er som byrå och dels en internetportal där klienterna och deras anställda har möjlighet att registrera sina tider, resor och utlägg samt har åtkomst till saldon och lönebesked. Allt sammankopplat och uppdaterat. Programmet utvecklas ständigt så att era klienter enkelt via portalen får tillgång till allt från attestlistor till olika beslutsunderlag, men det är alltid byrån som styr vilken information som ingår i ert avtal med klienten.

Debiteringskonto

Att beställa Crona Lön Byrå är kostnadsfritt, det är först när ni börjar använda programpro-dukten för att skapa lönebesked som vi tar ut ersättning. De händelser som är debiterbara sparas på ett debiteringskonto. Ni har alltid full kontroll över vad och vem som debiteras både som intäkt och kostnad. Byrån kan prissätta ett antal olika tjänster gentemot er klient. Allt från lönebesked, lönekartläggning, registerutdrag till nedlagd tid.

I det fall byrån inte alls vill hantera systemkostnaderna ger vi också möjlighet till att vi debi-terar klienten direkt. Klienten ansvarar då själv för sin ”systemkostnad”. Byrån kan per klient bestämma hur debiteringen ska genomföras. Med Crona Lön Byrå ges byrån en ökad in-täktsmöjlighet samtidigt som systemkostnaden rättvist fördelas på klienterna i förhållande till nyttan.

Support

Vi lämnar sex månaders kostnadsfri support via telefon eller e-post för att ni ska komma igång med användningen av Crona Lön Byrå. Efter denna period erbjuds ni att teckna supportavtal.

Prissättning

Prissättningen av Crona Lön Byrå är helt baserad på er nytta, en avgift per klient vid varje arbetsgivardeklaration och en avgift per lönebesked, och då ingår en GDPR-säker koppling till Kivra och e-Boks i avgiften. Möjlighet finns att lägga till Crona Portal Byrå. Klientens anställda får då ett effektivt verktyg att registrera sina arbetstider, resor, utlägg och tjänstemil. De kommer också via internet åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc. via internet och portalen.