Mer stöd än administration

Personlig assistans är en insats inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hur stödet organiseras och finansieras beror på hur mycket tid som brukaren behöver stöd. Brukaren kan själv stå som arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Hon/han kan också anlita ett kooperativ, ett privat bolag eller kommunen som arbetsgivare. Över 30 procent av alla assistansanordnare i Sverige använder Crona Lön LSS, varför inte du också?

Crona Lön LSS gör att du kan hantera löner för personliga assistenter. Om du som brukare själv sköter lönerna för dina personliga assistenter är det Crona Lön LSS 40 som är lämplig. För mindre assistentanordnare med upp till fem kunder/brukare är det Crona Lön LSS 50 som gäller. För obegränsat antal kunder/brukare är det de större programvarorna Crona Lön LSS 60 och 80 som är aktuella. Crona Lön LSS motsvarar Crona Lön med ett LSS-tillägg.

För var och en av de brukare man lägger in i systemet kan man ange vilka personliga assistenter som hjälper honom/henne. En personlig assistent kan givetvis arbeta hos flera olika brukare.

Programmet håller reda på vad som ska faktureras till Försäkringskassan och vad som eventuellt ska belasta kommunen. Du kan hantera förhöjt belopp, sjukdomskostnader och tillfälligt utökat timantal. Till din hjälp har du flera guider. Blanketter skrivs ut, klara att skickas till rätt instans.