Löneprogram för Mac

Crona Lön Mac kan köras på Intel-baserade Mac. Programmet levereras då med en tilläggsprogramvara som heter CrossOver som ingår utan extra kostnad i licenskostnaden.

Crona Lön Mac hanterar obegränsat antal anställda. Alla personaltyper som tjänstemän, kollektivanställda, timanställda och idrottsmän stöds. Bilförmånen beräknas automatiskt och i programmet finns en aktuell bilprislista för att få fram korrekta förmånsvärden.

Kalendariet förenklar och automatiserar ditt lönearbete. Genom att endast ange antal närvaro och/eller frånvarotimmar samt dess orsak skapas med automatik dina lönebesked. För alla anställda lägger du in arbetstids-scheman, inlämnade tidrapporter jämförs sedan med schemat och denna jämförelse ligger till grund för de lönearter som skapas och den statistik som kan tas fram. För att förenkla löneregistreringen finns guider för utlägg, representation, traktamente och bilresor.

Du har tillgång till semesterhantering. Det annars så tidskrävande arbetet med semesterhanteringen förenklas. Du skapar automatiskt en semesterberedning och kan när som helst skriva ut en semesterskuldslista per önskat datum. När en person slutar ska man summera och beräkna upparbetad semester, komptid och hantera eventuella förskott. Guiden slutlön gör allt detta automatiskt på ett fullständigt och säkert sätt.

I licenspriset ingår CrossOver med fria uppdateringar under 6 månader, efter denna tid kan du vid t.ex. byte av operativsystem köpa uppgraderingar via oss. Nya versioner av CrossOver ingår inte i vårt Prenumerationsavtal.