Mer tid till annat

Crona Tid är ett komplett tidsystem som är anpassat och framtaget för dagens teknik och villkor på arbetsmarknaden. Crona Tid ger en modern tidsredovisning för både små och stora företag. Uppgifterna hanteras automatiskt och tar bort tidsödande handgrepp och ger verksamheten verktyg för att effektivt hantera redovisningen av tid och korrekt löneutbetalning.

I grundversionen av Crona Tid 40 finns plats för upp till 10 medarbetare. När behov uppstår för ytterligare anställda finns möjlighet att beställa programmet för valfritt antal personer. Beställningen sker i grupper av fem personer.

I Crona Tid 100 finns plats för obegränsat antal anställda.

I Crona Tid kan du enkelt rapportera projekttid, registrera kostnadsställe, ange brukare eller byta arbetspass. Den anställde får via Crona Tid en snabb och överskådlig sammanställning av vad som är inrapporterat samt saldon av exempelvis semester och komptid.

Som tillägg finns möjligheten att sätta upp ett tidur via Internet på t.ex. ett lokalkontor.

Crona Tid utför beräkning och lämnar redovisning av faktiskt arbetade tider. Välj att arbeta med eller utan flextidsberäkning. Programmet stöder hantering av övertid, mertid, OB samt olika typer av frånvaro. Till grund för beräkningarna finns en kombination av arbetsscheman och kalendrar som håller ordning på vilka dagar som skall arbetas samt den anställdes schema som anger de aktuella arbetstiderna samt önskade beräkningsparametrar.

Med Crona Tid kan man arbeta med förtroendetid, de anställda behöver endast rapportera när något avviker från arbetsschemat. Programmet automatstämplar dessa händelser i enlighet med personens arbetsschema. Idag väljer fler och fler företag att arbeta på detta sätt. Crona Tid kan givetvis kopplas till Crona Lön, men också till löneprogram som Visma Lön 300/600, Fortnox Lön, Kontek Lön m.fl

Crona Tidur Standard/Mini

Vid köp av Crona Tid 40 ingår vårt standard tidur som är anpassad för en vanlig PC. Till Crona Tid 100 ingår dessutom Crona Tidur mini som är tänkt för den enskilde medarbetarens skrivbord. Crona Tidur mini är ett litet tidur som alltid ligger framme så att det blir enkelt och snabbt att byta resultatenhet (kostnadsställe, projekt, etc) Dessa tidur ingår som standard.