Digital brevlåda

I Crona Lön finns möjlighet att använda sig av funktionen Digitalbrevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via vår app Lönebesked och Saldon eller via den externa operatören Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda alternativ på en och samma licens. Idag får fortfarande en del anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven vare sig avseende Personuppgiftslagen (PUL) eller nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda och Crona Portal uppfyller dessa krav. Av den anledningen förändras möjligheten att skicka fullständiga lönebesked via e-post från löneprogrammet. Idag erbjuds ett utbetalningsbesked den vägen med bantad information.

Vår app Lönebesked och Saldon har ingen startkostnad, utan kan laddas hem kostnadsfritt via AppStore eller Google Play. Används den externa operatören Kivra utgår det en startkostnad om 490 kr per företag som ska använda tjänsten Digital brevlåda.Avgiften debiteras alltid licensinnehavaren till löneprogrammet. Tjänsten e-Boks har utgått.

Kostnaden för tjänsten Digital brevlåda är sedan helt baserad på hur mycket den nyttjas. Avgiften uppgår sedan till 3:95 kr per lönebesked oberoende på om ni skickar det via Kivra eller vår app. För att koppla på Digital brevlåda krävs en anmälan till DataVara och detta gör du inne i vårt löneprogram Crona Lön. >> Se filmen
Ring oss 0322-67 07 00, så berättar vi mer!

Kan inte nytecknas idag.

Lönebesked och Saldon är en app för iPhone eller Android. Du hämtar den kostnadsfritt på AppStore eller Google Play. Ställ in att den anställde ska få sina lönebesked via appen i löneprogrammet och hen loggar in via BankID. I appen visas lönebesked och ett antal olika saldon som t.ex. antal kvarvarande semesterdagar och eventuellt kompsaldo.

Digital brevlåda (pdf)

Kivra är Sveriges största digitala brevlåda. Miljontals privatpersoner & företag i Sverige har valt att ta emot sin post digitalt i Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer snabbt. Kivra ägs bl.a. av Wallenbergstiftelserna, styrelse och personal.


Kivra (pdf)