Digital brevlåda

I Crona Lön finns möjlighet att använda sig av funktionen Digitalbrevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via vår app Lönebesked och Saldon eller via någon av de externa operatörerna e-Boks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på alla alternativ på en och samma licens. Idag får många anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven vare sig avseende Personuppgiftslagen (PUL) eller nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda och Crona Portal uppfyller dessa krav. Av den anledningen att förändras möjligheten att skicka lönebesked via e-post från löneprogrammet.

Vår app Lönebesked och Saldon har ingen startkostnad, utan kan laddas hem kostnadsfritt via AppStore eller Google Play. Används någon (eller båda) av de externa operatörerna Kivra och e-Boks utgår det en startkostnad om 490 kr per företag som ska använda tjänsten Digital brevlåda. Man får då tillgång till valfritt Kivra, e-Boks eller båda. Avgiften debiteras alltid licensinnehavaren till löneprogrammet.

Kostnaden för tjänsten Digital brevlåda är sedan helt baserad på hur mycket den nyttjas. Avgiften uppgår sedan till 3:95 kr per lönebesked oberoende på om ni skickar det via e-Boks, Kivra eller vår app. För att koppla på Digital brevlåda krävs en anmälan till DataVara och detta gör du inne i vårt löneprogram Crona Lön. Ring oss så berättar vi mer! 0322-67 07 00.

e-Boks är Nordens största digitala brevlåda som grundades i Danmark 2001 för att minimera papper och problem för personer, företag och myndigheter. 2015 etablerades e-Boks även i Sverige och ägs här av PostNord tillsammans med Nets. Förra året skickades över 368 miljoner dokument till fler än 12 miljoner nordiska avsändare.

Lönebesked och Saldon är en app för iPhone eller Android. Du hämtar den kostnadsfritt på AppStore eller Google Play. Ställ in att den anställde ska få sina lönebesked via appen i löneprogrammet och hen loggar in via BankID. I appen visas lönebesked och ett antal olika saldon som t.ex. antal kvarvarande semesterdagar och eventuellt kompsaldo.

Digital brevlåda (pdf)

Kivra är Sveriges största digitala brevlåda. Över 2,6 miljoner personer och företag i Sverige har valt att ta emot sin post digitalt i Kivra och antalet företag och myndigheter som ställer om till digital post växer snabbt. Kivra ägs bl.a. av Wallenbergstiftelserna, styrelse och personal.


Kivra (pdf)