Nedladdning
Crona Lön Server

Aktuell version: 2022.a R:220119
Licensdatum: 2022-01-19

För att ladda ner en uppdatering måste du ange ditt företagsnamn och ditt licensnummer. Licensnummret hittar du i programmets startbild eller på ditt licenskort. Klicka sedan på knappen [Hämta]. När filen laddats ner (sparas i mappen "Hämtade filer") startar du installationen av programmet genom att välja "Kör" i dialogrutan eller dubbelklicka på den sparade filen, som heter Install.exe och som är 204.1 MB stor. Har du en brandvägg installerad kan den stoppa filhämtningen. Ändra i så fall i brandväggen innan du startar filhämtningen.

För att kunna använda uppdateringen ska ditt licensdatum vara senare än ovan angivna licensdatum. Du hittar ditt licensdatum i serverprogramvarans meny Hjälp, Licens och knappen [Licens].

Har du ett licensdatum i programmet som tidigare än här angivet datum kan det vara så att ni glömt att licensiera om vid senaste avtalsförlängningen. Om ni vet med er att ni har ett giltigt avtal så pröva med att licensiera om servern. Välj menyn Hjälp och Licensiera.

Vill du hellre att vi ska skicka en CD-skiva eller USB-sticka med den senaste uppdateringen så trycker du på respektive knapp, kostnad 150 kr för CD och 250 kr för USB.

  • Felmeddelande