Löner i skolans värld

Ferielön är en tilläggsmodul till vårt populära löne- program Crona Lön för att beräkna skolans ferielöner i enlighet med de flesta av de kollektivavtal som finns tecknade.

Ferielön är den lön som läraren erhåller under jul- och sommarferier. Bakgrunden till ferielön är att en lärare arbetar mer än normaltid under arbetsåret utan att lönen ökar under denna period. De tjänar istället in betald ledig tid som läggs ut under ferier.

Tillägget Ferielön hjälper er att beräkna en korrekt ersättning för lärarnas ledighet.