Detta är DataVara AB

-Det är alla de fysiska personer som är verksamma i företaget som skapar allt. Vilka är då vi som idag arbetar inom DataVara AB?

Det är vi som är DataVara AB.

En juridisk person kan inget och vill inget utan det är alla de fysiska personer som är verksamma i företaget som skapar allt. Vilka är då vi som idag arbetar inom DataVara AB. Följ länken så får ni en kort presentation av oss alla.

Vi får inte heller glömma de som bidragit till utvecklingen av DataVara och som gått vidare i karriären. Per-Arne Hederstaf har som säljare skapat flera av våra samarbeten. Sofia Günter lade grunden till vår lärobok i lön. Lena Dahlin som är mamma till vårt kursmaterial och som satt standarden på vår fina supportavdelning.

Integritetspolicy

Vi får inte glömma Annelie Nyström som tidigare var på vår startbild för Crona Lön. På utvecklingssidan minns vi Peter Falkesand som fortfarande orsakar en del buggar ;-)

E-postadressen till våra medarbetare är:
förnamn.efternamn@datavara.se

Historik

Den nuvarande juridiska personen DataVara AB startades 1991, men har sitt ursprung i företaget Rutindata AB som bildades redan 1975. Rutindata AB bildades av Claes Mentzén, Sven Allgurén och Björn Dahlin för att utveckla och sälja administrativa system. Idag ägs företaget i lika delar av Thomas Palm, Leif Davidson och Björn Dahlin. Devisen är 'Programvara för arbetsgivare'.