Importfiler

För att spara en importfil på din egen hårddisk, klicka med höger musknapp på länken. Då kommer en meny fram där du kan välja att 'Spara mål som...'. Tänk på att spara filen i en mapp du enkelt hittar på din hårddisk eller direkt på skrivbordet.

Inställningsfiler Visma Lön 300/600

Import av personalinformation från Visma Lön 300/600 kan göras genom att skapa dels en fil med personal och dels en fil med semesteruppgifter som sedan importeras till Crona Lön. Hur du gör förklaras i detalj i vårt supportdokument LON0064.

Visma Lön Personalregister

Inställningsfil till Vismas Rapportgenerator avseende Personalregistret. Högerklicka för att ladda ner filen, den heter 'VismaPer.rpt'.

Visma Lön Semestervärden

Inställningsfil till Vismas Rapportgenerator avseende Personalens Semestervärden. Högerklicka för att ladda ner filen, den heter 'VismaSem.rpt'.

Löneartstabeller

De avtalsbaserade löneartstabellerna tillhandahålls kostnadsfritt, utan ansvar och underhåll. Lönartstabellerna passar till Crona Lön och alla dess kusiner som Edison Lön, Swinx Lön, FDT Lön, och Wolter. Läs också supportdokumentet LON0008.

Standard Löneartstabell - 2022-01-03

Klicka på länken för att ladda ner vår standard löneartstabell i sin senaste version. Filen heter 'Standard Löneartstabell.cie'.

Tillägg till Standard Löneartstabell Bygglösen – 2021-06-22

Ett tillägg till vår standardlöneartstabell för redovisning till Bygglösen 2.1 innefattande lönearter för prestationslön, utbetalt överskott m.m.. Beskrivning av dess lönearter och hantering finner du i Supportdokument LON0073 Klicka på länken för att ladda ned tillägget till vår standard löneartstabell. Filen heter Tillägg till Standardtabell bygglösen.cie

Tillägg till Standard Löneartstabell Drivmedelsnetto – 2021-03-10

Ett tillägg till vår Standard Löneartstabell med hänsyn till ny redovisning av drivmedelsförmån med nettolöneavdrag. Beskrivning av dess lönearter och hantering finner du i Supportdokument LON0217 Klicka på länken för att ladda ner tillägget till vår standard löneartstabell. Filen heter Drivmedelsnetto.cie

Tillägg till Standard Löneartstabell korttidspermittering löneavdrag 2020-06-08

Ett tillägg till vår Standard Löneartstabell med lönearter för korttidspermittering. Beskrivning av dess lönearter och hantering finner du i Supportdokument LON0206. Klicka på länken för att ladda ner vår standard löneartstabell i sin senaste version. Filen heter 'Tillägg till Standard Löneartstabell korttidspermittering löneavdrag.cie'.

Tillägg till Standard Löneartstabell Karens - 2020-06-08

Ett tillägg till vår Standard Löneartstabell med hänsyn till det nya karensavdraget. Beskrivning av dess lönearter och hantering finner du i Supportdokument LON0177.

Klicka på länken för att ladda ner vår standard löneartstabell i sin senaste version. Filen heter Tillägg till Standard Löneartstabell Karens.cie.

Standard Löneartstabell LSS - 2022-01-03

I grunden samma löneartstabell som vår standard men med lönearter som är anpassade till funktionerna i LSS-tillägget. Filen heter 'Standard Löneartstabell LSS.cie'.

Tillägg till Standard Löneartstabell LSS Karens - 2s019-01-08

Ett tillägg till vår Standard Löneartstabell LSS som följer KFO och det nya karensav-draget. Beskrivning av dess lönearter och hantering finner du snart i Supportdokument LON0178.

Standard Löneartstabell ppp - 2020-06-08

I grunden samma löneartstabell som vår standard men med färre lönearter som är anpassade till funktionerna i Crona Lön ppp. Filen heter 'Standard Löneartstabell ppp.cie'.

Transport - 2022-01-03

I grunden samma löneartstabell som vår standard men med lönearter som är anpassade till funktionerna i transportavtalet.Information om detta avtal finns också i supportdokument LON0051. Kontoplan BAS2003. Filen heter 'Transport.cie'.

Handelsavtalet - 2022-01-03

I grunden samma löneartstabell som vår standard men med lönearter som är anpassade till funktionerna i handelsavtalet. Information om detta avtal finns också i supportdokument LON0052. Kontoplan BAS2003. Filen heter 'Handels.cie'.

Glasmästeriavtalet - 2017-02-01

För er som arbetar med Glasmästeriavtalet har vi tagit fram en anpassad löneartstabell. Avtalet gäller fram till 30 april 2017. Information om avtalet finner du i vårt supportdokument LON0129. Filen heter 'Glas.cie'.

Ferielönetillägg - 2020-06-08

Använder ni tillägget Ferielön finns också detta tillägg till din löneartstabell. Information om hur du importerar detta avtal finns i supportdokument LON0008. Filen heter 'Tillägg ferielön.cie'. Tänk på att markera kryssrutan Lägg till nya lönearter vid importen till löneprogrammet.