Löneservice

Behöver ni tillfällig hjälp med att göra löner, exempelvis vid sjukdom, föräldraledighet eller vid en temporär arbetstopp? Kör ni Crona Lön (eller någon av dess 'kusiner') kan vi hjälpa er med lönehanteringen vid kortare uppdrag.

Längre uppdrag

Funderar ni på att lägga ut er lönehantering under en längre period, och låta en pålitlig och effektiv specialist sköta era löner?

Vi hjälper er med löpande lönebearbetning, årsskiftesrapporter, framtagande av statistik och semesteruppdateringar. Att lämna över er löneadministration till oss kostar mindre än du tror och er egen personal får mer tid att utveckla det ni är bra på - vi är bra på lön!

Får inte bli fel!

Lönekostnaderna är ofta företagets enskilt största utgift. Lönehanteringen också en kritisk funktion på företaget. Lönerna måste beräknas på ett korrekt sätt, betalas ut i rätt tid och redovisas till olika myndigheter. Blir det problem, skapas snabbt ett missnöje på arbetsplatsen, varför det är viktigt att löneadministrationen hanteras av personal som är specialutbildad och har aktuella kunskaper om det komplicerade regelverket.

Kompetent personal

Att hålla sig uppdaterad om lagar, avtal och regler inom löneområdet, är både tids- och kostnadskrävande. Vi hjälper företag genom att ta hand om hela löneadministrationen, så att du kan satsa på din kärnverksamhet.

Pris per lönebesked: Från 180 kr