Löneservice kommunikation

support

E-POST

Används e-post bör informationen vara anonymiserad, dvs. namn och personnummer undertrycks till förmån för bara ett anställningsnummer. Både ni som kund och vi på DataVara AB Löneservice har en ”nyckel” där vi ser vem ett visst anställningsnummer avser.

Svagheten med e-post anses inte vara själva överföringen som är krypterad utan att konton som sådant kan hackas och meddelanden på så sätt enkelt dekrypteras. Bedömningen har gjorts av Dataskyddsmyndigheten.

support

SFTP

SFTP står för Secure File Transfer Protocol, dvs. säker överföring av data. Hanteringen via SFTP överför information också i krypterad form och för att skicka materialet krävs en liten programvara på sändande dator.

Säkerheten anses vara hög, möjligheten att någon ”sniffar” information från dataströmmen är minimal. Läs vårt supportdokument LON0165 som beskriver tjänsten. För att ladda hem programvaran klickar ni på knappen hämta nedan.