Molntjänst

Vi kan nu erbjuda Crona Lön som en molntjänst. Du hyr tjänsten, har du redan en licens så tillkommer endast driften.Software as a Service (SaaS) även kallat cloud computing, eller på svenska molntjänster, är en modell att erbjuda programvara som en tjänst där du som användare får tillgång till Crona Lön över internet.

Geografiskt oberoende

Med en molntjänst kan du köra ditt Crona Lön på vilken dator som helst som har en internetuppkoppling och ett fjärrskrivbord (remote desktop). Du blir geografiskt oberoende. Du kan sitta på olika kontor eller vid en dator hemma. Det spelar ingen roll om du har en Mac eller PC. Även surfplattor kan användas, tangentbord krävs.Tanken är att du alltid ska komma åt alla dina uppgifter och göra ditt jobb oavsett var du befinner dig.

Fördelarna med molntjänster är flera:
- det går snabbt och enkelt att komma igång
- ingen installation, ingen egen server behövs
- programmet kan köras på både PC och Mac
- inga tillkommande kostnader för underhåll
- lågt ekonomiskt risktagande
- låg initial kostnad

GDPR-säkerhet

Givetvis uppfyller vår molntjänst de nya reglerna som stipuleras i den nya Dataskyddsförordningen som EU bestämt. Servrarna är så säkra som dagens teknik tillåter avseende intrång. Givetvis finns virusskydd och andra tekniska skydd. Informationen i databaserna är krypterad och kan inte läsas i dekrypterad (klartext) form av externa programvaror. Som leverantör av molntjänster som kan innefatta hantering av personuppgifter tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med er som registeransvarig. Tänk på att ni alltid själva är ansvariga för att utskrifter från systemet hanteras på ett korrekt sätt utifrån säkerhetssynpunkt.

Molntjänstens omfång

Molntjänsten är en tjänst som tecknas i tolvmånadersperioder (12) och som samordnads med prenumerationsavtalet av Crona Lön. Avtalet med Crona Lön förlängs m.h.t. avtalstiden för molntjänsten. Med molntjänsten får du tillgång till en servermiljö med Crona Lön och plats för din datainformation och som ger dig åtkomst till program och data från valfri Internetkopplad dator med tillgång till Fjärrskrivbord¹. Utskrifter och egna säkerhetskopior kan du hantera lokalt.

Samarbete med Hi5

Vi samarbetar med företaget Hi5 avseende våra molntjänster