2020-06-04Mer info
Personlig assistans för andning och sondmatning utökas
• Personer som behöver hjälp med andning och sondmatning ska enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ges rätt till personlig assistans för hela sitt hjälpbehov. Det kan exempelvis gälla förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning, som rengöring av sondspruta.
• Hjälpåtgärderna ska kunna ge rätt till assistans även om vissa moment normalt skulle ingå i föräldraansvaret.
• Den utökade rätten till personlig assistans ska också gälla när personen exempelvis är i skolan.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser för personlig assistans och assistansersättning gäller för tiden dessförinnan.
2020-05-27Mer info
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en sjätte ändringsbudget som bland annat omfattar nedanstående som berör er på personalsidan:

• Förstärkt stöd vid korttidspermitteringar 1 maj–31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med 12 procent, samt ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser.
• Tillfälligt borttagen förmånsbeskattning för fri parkering vid arbetsplatsen
• Skattefrihet för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor per anställd.
2020-05-20Mer info
För att effektiva system ska vara just det, krävs allt mer ofta att de också kan samverka med andra effektiva programvaror. Givetvis varierar nyttan av ett program mellan olika företag, det är inte alltid samma programvaror som ska samverka. Av denna anledning har vi på DataVara AB utvecklat ett antal olika gränssnitt i vårt löneprogram för att just kunna integrera, samverka, med andra programvaror.

Kontakta oss för mer information, 0322-67 07 00.
2020-05-11Mer info
En av de första åtgärder som presenterades för att hjälpa företagen i Sverige med anledning av coronaviruset var att staten under april och maj månad tar över sjuklöneansvaret från företagen. Nu är det dags att få tillbaka pengar!

Ingen ansökan behövs utan arbetsgivaren får ersättning, utifrån lämnade uppgifter på AGI:n som Försäkringskassan fått via Skatteverket.
2020-05-06Mer info
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat ytterligare åtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Det handlar om två nya förslag som innebär tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare. Följ länken ovan för att veta mer!
2020-05-04Mer info
Trots karantän och covid-19 är våren här. Innan sommaren tar vid har vi ett antal webbinarier kvar som kommer att genomföras enligt:

2020-05-14 - Introduktion Crona Lön
2020-05-15 - Crona Portal, funktioner o inställningar
2020-05-18 - Korttidsarbete - * Fulltecknad *
2020-05-28 - Löneväxling
2020-06-01 - Introduktion Crona Lön
2020-06-02 - Korttidsarbete - * Nytt *

Passa på att boka! Följ länken eller ring oss på 0322-67 07 00.
2020-04-15Mer info
Igår meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Följ länken och läs mer hos Tillväxtverket.
2020-04-15Mer info
Regeringen föreslår att möjligheterna för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning förvård av barn utvidgas. En förälder ska kunna få tillfällig föräldrapenning, men med en annan beräkningsgrund, för att vårda ett barn om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att den verksamhet enligt skollagen som barnet normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i vissa situationer som är hänförliga till sjukdomen covid-19.
2020-04-07Mer info

Ny programversion ute!

Nu finns möjligheten att markera upp till 30 anställda som endast ska ha ålderspensionsavgift på 10,21 % i enlighet med regeringens stödpaket för covid-19. Detta kan ge en minskad arbetsgivaravgift på maximalt 159 000 kr för företaget per månad. Läs supportdokumentet, klicka på pilarna ovan!
2020-04-03Mer info
From 1 mars-30 juni 2020 kommer alla företag oavsett storlek få möjlighet att sänka sina arbetsgivaravgifter. Vad innebär detta?

Organisationen SRF Lön har tagit fram en film där deras Zennie Sjölund bra beskriver vad som gäller avseende den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgiften. Titta på den!

Skatteverket kan ta emot underlag för den sänkt arbetsgivaravgiften först efter den 6 april och den anpassade versionen av löneprogrammet släpps strax därefter.
2020-03-26Mer info
Förslaget innebär att företagen endast betalar ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden mars till och med juni. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad och anställd.

Ny info: Efter telefonmöte idag med Skatteverket har framkommit följande:

Från den 6 april finns möjlighet att markera ytterligare 30 anställda som ”först anställd” i AGI-filen till Skatteverket. Markeringen sker i ruta 062 på individuppgiften. För denne anställde kommer det då att beräknas med 10,21 % i arbetsgivaravgift.

OBS: Det är först i nästa version av Crona Lön, (som släpps någon dag efter 6 april men innan arbetsgivardeklarationen senast ska lämnas in) som du kan hantera möjligheten att markera de 30 anställda för vilka denna lägre arbetsgivaravgift ska gälla.
2020-03-26Mer info
Med SRF Lön finns ett forum där de flesta av oss som utvecklar lönesystem samarbetar kring att få myndigheter, fackföreningar, arbetsgivorganisationer, pensionsstiftelser, banker, SCB, etc. att skapa funktioner som går att hantera både inom våra programsystemen och för er användare. Våra lösningar må skilja sig åt beroende på hur våra olika löneprogram är uppbyggda, men vi har alla samma mål - att göra det enklare för er!

Följ länken och läs mer om SRF Lön.
2020-03-23Mer info
Länk till regeringens presentation kring korttidspermittering. Se föregående nyhet kring hur vi löser det i Crona Lön.
2020-03-18Mer info
Vad gäller och vilket ansvar har man som arbetsgivare. Vi har tagit fram ett dokument som anger det vi vet idag och det är dessvärre på inget sätt fullständigt.

Notera att dessa regler kan ändras av regeringen med kort varsel. Detta är vad vi känner till per 2020-03-18.
Crona Lön Byrå
2020-02-28
Vi har tagit fram en specialversion av vårt löneprogram som är anpassad för er som redovisningsbyrå.

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan.

Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal genomförda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera dessa till din klient, med önskat påslag.

Låt oss berättta mer, ring eller maila oss!

0322 - 67 07 00
info@datavara.se

2020-02-26Mer info
Crona Portal är det effektiva verktyget, där de anställda enkelt kan registrera sina arbetstider, utlägg, tjänstemil och reseräkningar. De kommer åt sina saldon och lönebesked på ett GDPR-säkert sätt i t.ex. telefonen. Crona Portal finns på Internet!

Crona Portal ger också möjlighet till stämpelur, ledighetsansökningar, uppladdning av utskrifter och blanketter från Crona Lön och bemanningsplanering. Följ länken till vår film som kortfattat beskriver Crona Portal, den "förlängda armen" tlll Crona Lön!

Kampanj: Passa på, fram till 15 mars lämnar vi 40 % rabatt på licensavgiften!
2020-02-07Mer info
En reklam/instruktionsfilm kring hur du kopplar på vår digitala brevlåda. Vi visar också appen Lönebesked och Saldon. Som tidigare meddelats kommer vi inte i framtiden stödja utskick av lönebesked via e-post. Detta för att följa reglerna kring GDPR.

Passa på att koppla på ert företag på vår digitala brevlåda om ni inte redan gjort det. Börja med att titta på filmen!
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200
2020-01-22Mer info
Välkommen på lönekurs den 11 februari.

Vi genomför kurser i att hantera löneprogrammet Crona Lön, som också säljs under namn som FDT Lön och Edison Lön.

Du blir löneförättare på företaget Lek o Lär AB och får köra deras löner under fem månader, från oktober till februari. Det blir m.a.o. också ett årsskifte som du får hantera.Detta är en kurs för dig som vill få en ordentlig genomgång av löneprogrammet och som omfattar två dagar. Du får lägga upp ny personal, göra inställningar, utföra hela lönekörningar, med bankutbetalning, arbetsgivardeklaration (AGI) och årsavstämning.

Du får lära dig att registrera löner både direkt och via den inbyggda kalendariefunktionen. Även allmänna frågor kring lagar och avtal som styr lönehanteringen tas upp. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna köra Crona Lön och på ett effektivt sätt utnyttja dess grundläggande

Följ länken i rubriken och boka din plats!
Lönkalkylatorn 2020
2020-01-02
Nu finns den nya versionen av Lönekalkylatorn för iPhone med 2020 års skattetabeller ute på AppStore för nedladdning.

Priset är 25 kr inklusive moms.
Anställningsskyddet förlängs till 68 år
2019-12-10
När en arbetstagare fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp denne utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Ny lagregel från årsskiftet.

Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten till den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare försvinner. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år.
2019-11-26Mer info
Välkommen till vårt webbinarie den 9 december som tar upp vad du behöver tänka på i samband med årsskiftet.

Vid ett årsskifte finns det ett antal saker som ska genomföras i löneprogrammet. Det är lätt att glömma de olika stegen eftersom det är ju så sällan som det är just ett nytt år.

Under en timma går vi också igenom vilka nya regler som kommer att gälla under 2020. Ett webbinarie som är väl värt att delta i. I slutet besvaras de allmänna frågor som ställts via chatten under sändningen.

Vi håller detta webbinarie endast den 9 december klockan 10:30. Boka din plats! Följ länken till vår bokningssida.
2019-11-06Mer info
Vi har ett samarbete med QBIS Business Systems, en leverantör av ett webbaserat tidssystem med focus på redovisningsbyråer. Detta innebär bl.a. att våra programvaror är helt integrerade. Tidregistrering i QBIS hamnar med automatik i Crona Lön Byrå, en s.k. API-koppling.

För mer information kontakta oss:
DataVara AB, 0322-67 07 00, info@datavara.se
QLogic AB (QBIS), 031-10 70 60, info@qlogic.se
Förbättrad hantering av ITP1
2019-10-31
Vid den månatliga redovisningen till Collectum har vi gjort en väsentligt förbättrad hantering som sparar kostnader för ert företag om ni har en lite högre personalomsättning eller har många korttidsanställda.

Följande förbättringar har gjort:
• Vid redovisningen till Collectum sker en automatisk nyanmälan i samband med den första löneutbetalning för en anställd.
• Också en automatisk avanmälan om ingen lön är utbetald. Om därefter lön utbetalas innevarande eller nästkommande månad resulterar det i annulerad avanmälan och ny lönerapportering.
• Automatisk nyanmälan vid ny löneutbetalning efter avanmälan är gjord om mer än 1 kalendermånad har passerat.
• Sållar automatiskt bort personer under 18 år i beredningen.
• Sållar automatiskt bort personer över 65 år i beredningen om ej alternativet itp efter 65 är valt.
• Avanmälan sker automatiskt om slutatdatum finns angivet i personregistret alt tjänstledigt har registrerats på lönebeskedet.
• Även löner efter slutatdatum rapporteras till Collectum, enligt avtal.
• Tar hänsyn till extralönebesked med datum före senaste rapporterade lönebesked.

Funktionen för att redovisa till Collectum finns i Crona Lön 80. Den nya versionen med ovanstående hantering finns nu ute för nedladdning. Gå in under menyn Hjälp och Programuppdatering i löneprogrammet.
Lönebesked i en App
2019-09-17
Ni vet väl att med vår Digitala brevlåda kan de anställda se sina lönebesked och saldon i en app i telefonen. Appen finns för både Apple och Android! Enkelt och säkert, ring oss så berättar vi mer!
2019-09-11Mer info
Reseavdragskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Man benämner skriften som "Skattelättnad ...", men visst blir det en åtstramning av reglerna.
2019-09-04Mer info
Apple och Android
Vår Digitala brevlåda utvecklas vidare, nu finns både en app: Lönebesked och Saldon och en ny webbsida (tillgänglig från 15/9) för lönebesked. Den senare kan också användas för anställda som saknar BankID eller vill att lönebeskedet ska skickas till annan person, t.ex. en förälder till minderårig. Båda är anpassade till de högre säkerhetskrav som GDPR innebär.

Appen finns till både Apple och Android. De finns nu ute för nedladdning på AppStore respektive Google Play. Notera att för dessa två kommunikationsvägar utgår ingen startavgift som för Kivra/e-Boks. Länkat finns ett supportdokument som beskriver hur du kopplar på apparna.

Ni vet väl att i Crona Portal kan varje användare komma åt sina lönebesked utan extra kostnad utöver inloggningen? Dessutom kan de i portalen rapportera tider, utlägg, resor, etc.

Bantat lönebesked via epost
Funktionen för lönebesked via e-post kommer också att förändras. Vi kan inte fortsätta att erbjuda en funktion som inte är tillåten av myndigheterna. Lönebesked via epost kommer finnas kvar utan att känsliga uppgifter visas. Helt enkelt ett "bantat lönebesked".

Prisjustering
Från den 1 november kommer priset på vår digitala brevlåda att justeras, den nya avgiften kommer att sättas till 3:95 kr per lönebesked. Trots marknadens bredaste funktion avseende säker distribution av lönebesked ligger vi fortfarande på en prisnivå som är bland de lägsta på marknaden.