2022-05-31Mer info
Många anställda får fortfarande sina lönebesked via e-post. Vi påminner om att Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven enligt GDPR.

I Crona Lön finns möjlighet att använda sig av funktionen Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas GDPR-säkert till Kivra eller vår egen app ”Crona Lönebesked”.

Läs mer via länken ovan eller ring oss 0322-670700, så berättar vi mer om möjligheterna med Digital brevlåda och hur du kopplar på detta i Crona Lön.
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200