2019-08-14Mer info
Fler på företag än löneförrättaren är ju intresserade av att ta del av olika utskrifter, blanketter och dokument från löneprogrammet. Möjlighet finns att distribuera utskrifter till användare av Crona Portal på ett GDPR-säkert sätt. Läs mer om detta i länkat supportdokument!

Den anställde vill kanske få tillgång till ett anställningsintyg eller någon annan blankett. Chefen vill ha attestlistor och beslutsunderlag. Byråns klienter vill kunna få och lämna olika underlag och arbetsresultat. I Crona Lön och Crona Portal kan man skicka utskrifter och dokument via till anställda och klienter.
2019-08-07Mer info
Nästa tillfälle för vårt webbinarie "Introduktion Crona Lön" sker den 6:e september. Under cirka två timmar gör vi en översikt över programmet och dess funktioner. Lämplig för er som är nya i programmet eller bara lite ringrostiga. Boka er via länken ovan.

Redan den 22 augusti tar vi på ett webbinarie upp funktioner i Crona Portal.
Sänkt arbetsgivaravgift
2019-07-17
Sänkt arbetsgivaravgift för de mellan 15 och 18 Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift from den 1 augusti. Sänkningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.
Lönebesked via e-post
2019-06-17
Arbetsgivaren bestämmer alltid på vilket sätt man kommunicerar lönebeskeden till sina anställda. Men det finns också ett ansvar för att se till att den kommunikationskanal man använder för att distribuera lönebeskeden till sina anställda är säker.

Datainspektionen är tydliga med att det inte går att kringgå säkerhetskravet att distribuera lönebeskederna via e-post. Anledningen är helt enkelt att det är lätt för obehöriga att komma åt känsliga uppgifter via nätet.

Det finns många, framförallt små och medelstora företag, som inte heller känner till att den anställde själv inte kan samtycka till att få sitt lönebesked via e-post, utan tror att man har rätt att mejla när medarbetaren själv har sagt okej. Så är det inte!

I vår Digitala brevlåda erbjuder vi idag båda de ledande aktörerna Kivra och eBoks. Man kan också se sina lönebesked på ett säkert sätt via vår portal. Nu kommer också en app för iPhone och Android, Lönebesked och Saldon. Funktionen för lönebesked via e-post kommer också att förändras efter sommaren. Vi kan inte fortsätta att erbjuda en funktion som inte är tillåten. Hur och när detta görs får vi återkomma till. Vi kommer också att marknadsanpassa vårt pris för den Digitala brevlådan i höst.
Anställningsskydd till 69 års ålder
2019-06-04
Regeringen vill förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget. Riksdagen beslutar kring detta den 18 juni.
Sommartider, hej hej, sommartider
2019-06-03
Redan sommar och därmed ändrade öppettider under juni, juli och augusti:

Växeln öppnar 08:00 och stänger 16:30 med lunch mellan 12:00 och 13:00.

Supporten öppnar 08:30 och stänger 16:00 med lunch 12:00 till 13:00. På fredagar har vi internutbildning och öppnar klockan 10:00 och då med nya uppdaterade kunskaper! ;-)
Särskild löneskatt avskaffas för äldre
2019-06-01
Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Den 15 maj röstade Riksdagen igenom att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. Lagändringen ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019.

Aktuell version av löneprogrammet hanterar detta utan att någon åtgärd behövs från er sida. Tänk dock på att har det gjorts beräkningar för löneväxling kan det behövas en justering i er beräkning.
2019-05-28Mer info
En ny funktion finns nu för att skicka upp dokument och blanketter till Crona Portal.

Möjlighet finns att skicka valfri utskrift från förhandsgranska eller Dokumentpanelen till Crona Portal. Mottagare kan vara en eller flera användare eller grupper av användare. Man också också skicka dokument mellan olika användare av portalen. Även externa pdf-filer kan skickas, som t.ex. olika policys, arbetsinstruktioner eller varför inte en inbjudan till en sommarfest ;-)

Detta är en helt ny funktion som ännu inte finns beskriven i våra handböcker och som tillsvidare är kostnadsfri.
2019-05-23Mer info
Välkommen till vårt webbinarie kring Crona Portal. Den 11 juni gör vi en genomgång av inställningar och funktioner i portalen. Webbinariet är i första hand tänkt för er som ska administrera tjänsten på företaget.

Vår Susanne Karnhill visar och berättar under en timma med utrymme för frågor (och åsikter). Ett bra sätt att få en överblick över produkten.
2019-05-21Mer info
Vi välkomnar Coordinare som integrationspartner till Crona Lön och vårt API. Våra applikationer samarbetar nu helt integrerat och utan filöverföringarar. Tider hamnar direkt i Crona Löns kalendarie och Coordinare kan hämta och visa lönebesked direkt från databasen i Crona Lön. Läs mer om Coordinarie på deras hemsida, följ länken.
2018-11-02Mer info
Crona Portal har uppdaterats

Crona Portal Reseräkning.
Nu finns en avancerad hantering av reseräkningar i Crona Portal. I portalen under Administrera finns en kraftfull funktion, där ni skapar ert egna resereglemente och sätter era värden på traktamenten, måltidsreduktioner, etc. Som vanligt anger du för företaget eller enstaka användare vilka funktioner man ska ha tillgång till. Denna nya funktion ingår utan extra kostnad, men måste slås på av er - se länkat supportdokument..

Guider
Guiderna finns kvar och har fått en ny ikon (en fyr). Guiderna tar givetvis nu också hänsyn till resereglementets regler, där det är möjligt.

Debiteringskonto
Som administratör kan du skapa en utskrift som visar vilka händelser som kommer att debiteras. I dagsläget gäller detta inloggning eller signeringspåminnelse med SMS, samt inloggning och signering med BankID.

Smått och jättegott
Förbättrad design på notifikationer, t.ex. visas lyckade ändringar inte längre med den stora gröna notifikationsrutan utan en mer diskret grön bock.
Stänger man av funktioner för hela företaget eller enstaka användarkonton, försvinner nu ikonen istället för att gråas ut. Du får därmed en mer komprimerad startsida, med de funktioner som verkligen används.