2021-01-18Mer info
Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kan komma att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april.

Arbetsgivaravgifterna kommer då vara sänkta till 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Vi arbetar naturligtvis för fullt för att få in detta i löneprogrammet så fort det är beslutat! Tänk dock på att du alltid kan begära omprövning av din arbetsdeklaration så även om inte allt är på plats till den 12 februari, så kan du skicka en rättelse till Skatteverket.

Uppdatering 210119 kl 13:00: Ändringsbudget #3 har nu kommit gällande detta. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utges för perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2023.
2021-01-15Mer info
19/1 kl 10:00-12:00 kör vi webbinaire "Introduktion Crona Lön". Webbinairet ger dig kunskap om löneprogrammet och dess funktioner. Vi gör en hel lönekörning och går igenom de viktigaste inställningarna som ska göras på system, företag och de anställda.
Boka din plats via länken eller ring oss 0322 - 67 07 00.
Passa på innan vi höjer priserna!
2021 års versioner av Crona
2021-01-04
Nu finns den nya årsversionen av Crona Lön för desktop tillgänglig för nedladdning.

Nyheter:
- Nya myndighetsuppgifter och skatteberäkningar.
- Från 1 januari 2021 upphör de tillfälliga extra nedsättningarna av förmånsvärdet för el-, laddhybrid- och gasbilar. Bilförmånsberäkningen tar automatiskt hänsyn till detta.

Under dagen släpper vi även de nya versionerna av:
- Crona Tid
- Crona Resa
- Crona Dokument
- Lönekalkylatorn för PC

2020-12-16Mer info
Nu finns årets samlade skrift med vad du behöver tänka på inför ett årsskifte med hänsyn till ditt löneprogram.
Numera är det ju inte så jättemycket att göra vid årskiftet eftersom du inte behöver skapa kontrolluppgifter, men vi vet att det ändå kan vara skönt att ha dokumentation.
2021 års version av löneprogrammet läggs ut för uppdatering som vanligt första vardagen i det året, det vill säga 4 januari 2021.

Ny programversion Crona Lön
2020-12-14
Nu debiterar vi avgiften för de digitala lönebeskeden när du skickar dem till Digital brevlåda. Tidigare skedde det när du uppdaterade lönebeskedet, vilket gjorde att antalet kunde skilja något från verkligheten.
Förlängd korttidspermittering
2020-11-10
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

Det innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan.
2020-11-05Mer info
Passa på att boka er på något av våra webbinarier nu under november.

06/11 - Lönekartläggning
10/11 - Introduktion Crona Lön
11/11 - Bokföra i Crona Lön

Lönekartläggning
Alla företag ska årligen genomföra en lönekartläggning. Som ett tillägg till vårt Crona Lön finns en avancerad funktion för att hjälpa dig med detta. Arbetet med lönekartläggningen möjliggör för dig som företagare att upptäcka, åtgärda och förhindra skillnader i lön och andra förmåner mellan kvinnor och män.

Introduktion Crona Lön
Under tre timmar går vår Lotta Lindroth igenom grunderna i Crona Lön. Du får en inblick i en hel lönekörning, allt från viss regeistergenomgång till utskrift av lönebesked och redovisning till Skattverket.

Bokföra i Crona Lön
Ett webbinarie med fördjupning kring hur man bokför i Crona Lön. Du får lära dig allt kring hur man kan kontera, fördela på olika resultatenheter samt integrera med andra system.

Följ länken och boka er, nästa webbinarie genomförs redan imorgon!
Det nya reseavdraget skjuts upp.
2020-11-05
Förslaget om ett nytt reseavdrag som har fått hård kritik skjuts upp eftersom regeringen har nog med arbetet kring coronakrisen. I det nya systemet måste en bilägare ha minst 3 mil enkel väg till jobbet för att kvalificeras för avdraget. När och om det införs får vi se!
Sjukintyg, nya datum
2020-10-26
Från och med 1 november 2020 gäller nya regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

I vanliga fall behöver man lämna läkarintyg från dag 8 till sin arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen sedan tidigare beslutat att tillfälligt ta bort och ändrat til den 21:a sjukdagen. Möjligheten att kräva läkarintyg från första dagen har också tillfälligt upphävts i ”Lag om sjuklön”, med anledning av pandemin.

Nya datum:
Om den första sjukdagen inträffar före den 1 november 2020 kommer man avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Om den första sjukdagen är 1 november eller senare så skall läkarintyg lämnas från dag 15 i sjukperioden.
Nedsättning av arbetsgivaravgiften
2020-09-11
För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas.

Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.
Nya LAS
2020-06-08
I korthet ser förslaget ut så här:
- Kompetensutveckling skrivs in i lag. Formuleras: ”Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen.”
- Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp på grund av personliga skäl.
- Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda. Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan dem som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
- Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets.
- Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Crona Lön Byrå
2020-02-28
Vi har tagit fram en specialversion av vårt löneprogram som är anpassad för er som redovisningsbyrå.

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan.

Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal genomförda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera dessa till din klient, med önskat påslag.

Låt oss berättta mer, ring eller maila oss!

0322 - 67 07 00
info@datavara.se

2020-02-26Mer info
Crona Portal är det effektiva verktyget, där de anställda enkelt kan registrera sina arbetstider, utlägg, tjänstemil och reseräkningar. De kommer åt sina saldon och lönebesked på ett GDPR-säkert sätt i t.ex. telefonen. Crona Portal finns på Internet!

Crona Portal ger också möjlighet till stämpelur, ledighetsansökningar, uppladdning av utskrifter och blanketter från Crona Lön och bemanningsplanering. Följ länken till vår film som kortfattat beskriver Crona Portal, den "förlängda armen" tlll Crona Lön!

Kampanj: Passa på, fram till 15 mars lämnar vi 40 % rabatt på licensavgiften!
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200