Vi blir äldre!
2019-10-17
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från och med 2020.
2019-10-11Mer info
I löneprogrammet finns ett kalendarium som underlättar både när du ska registrera löner och som samtidigt ger ett bättre underlag för att ta fram statistik, beräkna semester och hantera importerade uppgifter från olika lönesystem.

Nu på onsdag, den 16 oktober, kl. 10:30 genomförs ett en timmas webbinarie som ger dig tips och råd för att just arbeta i kalendairet. Anmälan kan göras direkt i vår hemsida, följ länken.
VARNING: Avseende nya MacOS och CrossOver
2019-10-08
VARNING: Uppdatera inte ditt MacOS till Catalina

Apple släpper en ny version av MacOS som de kallar Catalina. Vår leverantör av CrossOver meddelar att de inte kommer att ha hunnit med att anpassa sin produkt ännu.

För att Crona Lön Mac ska fungera ska du inte uppdatera ditt OS innan du fått nytt besked

CrossOver skriver själva:
If you use CrossOver for macOS, this information is VERY IMPORTANT for you.

Earlier today, Apple released the new macOS Catalina. Catalina does not support 32-bit applications. Currently, CrossOver still uses pieces of 32-bit code for every function and will not launch or install any Windows apps in Catalina. If CrossOver is critical to you macOS experience, we ask that you wait on upgrading to Catalina until we release a Catalina compatible version.

At this time, we anticipate that an alpha version will be available sometime in the next 30 days. We will continue to update you as development progresses.
Ingångsavdrag
2019-10-03
Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Nedsättningen kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr per månad. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent kommer att behöva betalas. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 30 juni 2020.
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
2019-10-03
Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen.

Regeringen avser att återkomma med den närmare utformningen av förslaget. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2021.
2019-09-30Mer info

Postnord höjer standardportot för brev från 9 till 11 kronor, en höjning med drygt 22 procent. Enligt ett pressmeddelande från bolaget är det minskade brevvolymer som tvingar fram höjningen.

För er som ännu inte beställt vår Digitala brevlåda så passa på! Beställnings görs inifrån löneprogrammet, gå in under företagsinställningar och fliken Personal och sedan Digital brevlåda. Från 1:a november är priset 3:95 kr per lönebesked. För appen utgår ingen startkostnad!
Lönebesked i en App
2019-09-17
Ni vet väl att med vår Digitala brevlåda kan de anställda se sina lönebesked och saldon i en app i telefonen. Appen finns för både Apple och Android! Enkelt och säkert, ring oss så berättar vi mer!
2019-09-11Mer info
Reseavdragskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Man benämner skriften som "Skattelättnad ...", men visst blir det en åtstramning av reglerna.
Ändrade inlämninigstider för KLP
2019-09-10
Ändring av sista svarsdatum i Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP). Från och med 2020 kommer sista svarsdatum för mätmånaden tidigareläggas till runt den 15:e månaden efter. För 2019 är sista svarsdatum för mätmånaden runt den 25:e månaden efter.
Ny programversion av löneprogrammet
2019-09-09
Under dagen släpps en ny version av löneprogrammet. Nyheterna ser ni under RSS:en Versionsinfo ovan.

Den största nyheten finns för er som kopplat på vår Digitala brevlåda, där finns nu också möjligheten för den anställde att välja att få sina lönebesked till en app eller webbsida. Appen, Lönebesked och saldon finns på AppStore och Google Play.
Kontrolluppgift för 2019
2019-09-06
Du kommer fortfarande att kunna bereda kontrolluppgifter för 2019 i Crona Lön och göra alla utskrifter, om du så vill. Även nu efter införandet av AGI

Observera dock att du varken ska lämna kontrolluppgifter KU10-19 till de anställda eller Skatteverket för inkomstår 2019.

De anställda har redan kunnat ta del av all information månadsvis på Skatteverkets hemsida och Skatteverket har fått all information tack vare AGI. Vi har inte ändrat den gamla kontrolluppgiftsberedningen till nya fältnummer och övrig information för AGI, men vi har gjort bedömningen att du ändå kan ha viss nytta av utskrifterna och här därför inte tagit bort dem. Du kan däremot inte stämma av kontrolluppgifter mot AGI, då de innehåller delvis olika saker.

Kontrolluppgift KU20/KU25
Kontrolluppgifter för ränteinkomst/utgift ska fortfarande skickas till Skatteverket och finns i vår största programversion, Crona Lön 80. KU-filen innehåller därför endast KU20 respektive KU25 för räntor. För att kunna skicka in KU20/KU25 krävs minst den nya version 2019.b R190909 som har anpassats till Skatteverkets nya XML-versionen för kontrolluppgifter.
2019-09-04Mer info
Apple och Android
Vår Digitala brevlåda utvecklas vidare, nu finns både en app: Lönebesked och Saldon och en ny webbsida (tillgänglig från 15/9) för lönebesked. Den senare kan också användas för anställda som saknar BankID eller vill att lönebeskedet ska skickas till annan person, t.ex. en förälder till minderårig. Båda är anpassade till de högre säkerhetskrav som GDPR innebär.

Appen finns till både Apple och Android. De finns nu ute för nedladdning på AppStore respektive Google Play. Notera att för dessa två kommunikationsvägar utgår ingen startavgift som för Kivra/e-Boks. Länkat finns ett supportdokument som beskriver hur du kopplar på apparna.

Ni vet väl att i Crona Portal kan varje användare komma åt sina lönebesked utan extra kostnad utöver inloggningen? Dessutom kan de i portalen rapportera tider, utlägg, resor, etc.

Bantat lönebesked via epost
Funktionen för lönebesked via e-post kommer också att förändras. Vi kan inte fortsätta att erbjuda en funktion som inte är tillåten av myndigheterna. Lönebesked via epost kommer finnas kvar utan att känsliga uppgifter visas. Helt enkelt ett "bantat lönebesked".

Prisjustering
Från den 1 november kommer priset på vår digitala brevlåda att justeras, den nya avgiften kommer att sättas till 3:95 kr per lönebesked. Trots marknadens bredaste funktion avseende säker distribution av lönebesked ligger vi fortfarande på en prisnivå som är bland de lägsta på marknaden.
2019-09-03Mer info
Únder hösten håller vi webbinarier kring Löneväxling. Vi genomför detta vid två tillfällen i höst. Även om vi visar handgreppen i Crona Lön så är detta webbinarie mer inriktat på regler och tillämpning än just knapperiet i löneprogrammet. Oberoende av vilket löneprogram ni kör är det ett matnyttigt webbinarie!

Under 1 timma ger vi en översiktlig information i ämnet. Boka din plats på någon av nedanstående tillfällen: 11/10 eller 12/11. Klockslaget är detsamma, 10:30. Följ länken ovan och boka det tillfälle som passar dig!
Välkomna!
Postnord lägger ner "Post"
2019-08-31
För över ett år sedan meddelade Postnord att man skulle ta fram en ny digital brevlåda. Ett förvånande besked, sedan tidigare är man ju delägare i den digitala brevlådan e-Boks, som funnits i Sverige under många år.

I maj i år släpptes den digitala brevlådan i form av en app, kallad för bara Post, som ett pilottest. Den fanns att ladda ned i både AppStore och Google Play.

Nu har dock Postnord tagit beslut om att lägga ned hela satsningen. "Tjänsten, som blev aktiv i maj 2019, kommer att stängas ned tisdagen 3 september", står det i ett meddelande som skickats ut till användare av den digitala brevlådan. Nej, just Post verkar inte vara huvudnumret för Postnord.

Som ni säkert vet erbjuder vi idag koppling till både Kivra och e-Boks i Crona Lön. Dessutom ingår appen Lönebesked och Saldon samt en webbsida för de som saknar BankID. Allt i tillägget till Crona Lön som vi just kallar Digital brevlåda.
2019-08-14Mer info
Fler på företag än löneförrättaren är ju intresserade av att ta del av olika utskrifter, blanketter och dokument från löneprogrammet. Möjlighet finns att distribuera utskrifter till användare av Crona Portal på ett GDPR-säkert sätt. Läs mer om detta i länkat supportdokument!

Den anställde vill kanske få tillgång till ett anställningsintyg eller någon annan blankett. Chefen vill ha attestlistor och beslutsunderlag. Byråns klienter vill kunna få och lämna olika underlag och arbetsresultat. I Crona Lön och Crona Portal kan man skicka utskrifter och dokument via till anställda och klienter.
Sänkt arbetsgivaravgift
2019-07-17
Sänkt arbetsgivaravgift för de mellan 15 och 18 Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift from den 1 augusti. Sänkningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.
Särskild löneskatt avskaffas för äldre
2019-06-01
Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Den 15 maj röstade Riksdagen igenom att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. Lagändringen ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019.

Aktuell version av löneprogrammet hanterar detta utan att någon åtgärd behövs från er sida. Tänk dock på att har det gjorts beräkningar för löneväxling kan det behövas en justering i er beräkning.
2018-11-02Mer info
Crona Portal har uppdaterats

Crona Portal Reseräkning.
Nu finns en avancerad hantering av reseräkningar i Crona Portal. I portalen under Administrera finns en kraftfull funktion, där ni skapar ert egna resereglemente och sätter era värden på traktamenten, måltidsreduktioner, etc. Som vanligt anger du för företaget eller enstaka användare vilka funktioner man ska ha tillgång till. Denna nya funktion ingår utan extra kostnad, men måste slås på av er - se länkat supportdokument..

Guider
Guiderna finns kvar och har fått en ny ikon (en fyr). Guiderna tar givetvis nu också hänsyn till resereglementets regler, där det är möjligt.

Debiteringskonto
Som administratör kan du skapa en utskrift som visar vilka händelser som kommer att debiteras. I dagsläget gäller detta inloggning eller signeringspåminnelse med SMS, samt inloggning och signering med BankID.

Smått och jättegott
Förbättrad design på notifikationer, t.ex. visas lyckade ändringar inte längre med den stora gröna notifikationsrutan utan en mer diskret grön bock.
Stänger man av funktioner för hela företaget eller enstaka användarkonton, försvinner nu ikonen istället för att gråas ut. Du får därmed en mer komprimerad startsida, med de funktioner som verkligen används.