2020-02-20Mer info
Crona Portal är det effektiva verktyget, där de anställda enkelt kan registrera sina arbetstider, utlägg, tjänstemil och reseräkningar. De kommer åt sina saldon och lönebesked på ett GDPR-säkert sätt i t.ex. telefonen. Crona Portal finns på Internet!

Crona Portal ger också möjlighet till stämpelur, ledighetsansökningar, uppladdning av utskrifter och blanketter från Crona Lön och bemanningsplanering. Följ länken till vår film som kortfattat beskriver Crona Portal, den "förlängda armen" tlll Crona Lön!

Kampanj: Passa på, fram till 15 mars lämnar vi 40 % rabatt på licensavgiften!
Mycket hög arbetslöshet bland unga!
2020-02-19
I december 2019 låg den svenska ungdomsarbetslösheten på 20,2 % (upp från 18,7 % i december året innan). Var femte ungdom var utan arbete! Unga som studerar ingår inte i gruppen. Ökningen är bland de högsta i EU där den genomsnittliga arbetslösheten för unga under 25 år på ett år sjönk med närmare en procent till 15,3 i december.

I länder som Grekland, Italen och Spanien är den ännu högre, kring 30 %.
2020-02-07Mer info
En reklam/instruktionsfilm kring hur du kopplar på vår digitala brevlåda. Vi visar också appen Lönebesked och Saldon. Som tidigare meddelats kommer vi inte i framtiden stödja utskick av lönebesked via e-post. Detta för att följa reglerna kring GDPR.

Passa på att koppla på ert företag på vår digitala brevlåda om ni inte redan gjort det. Börja med att titta på filmen!
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200
2020-01-22Mer info
Välkommen på lönekurs den 11 februari.

Vi genomför kurser i att hantera löneprogrammet Crona Lön, som också säljs under namn som FDT Lön och Edison Lön.

Du blir löneförättare på företaget Lek o Lär AB och får köra deras löner under fem månader, från oktober till februari. Det blir m.a.o. också ett årsskifte som du får hantera.Detta är en kurs för dig som vill få en ordentlig genomgång av löneprogrammet och som omfattar två dagar. Du får lägga upp ny personal, göra inställningar, utföra hela lönekörningar, med bankutbetalning, arbetsgivardeklaration (AGI) och årsavstämning.

Du får lära dig att registrera löner både direkt och via den inbyggda kalendariefunktionen. Även allmänna frågor kring lagar och avtal som styr lönehanteringen tas upp. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna köra Crona Lön och på ett effektivt sätt utnyttja dess grundläggande

Följ länken i rubriken och boka din plats!
Ingen Kontrolluppgift för 2019!
2020-01-17
Till supporten får vi flera som frågar varför man i funktionen för att ta fram kontrolluppgift inte kan skicka in denna till skatteverket. Svaret är ju att i samband med att AGI:n infördes togs också kontrolluppgift 10-19 bort. Skattemyndigheten tar inte emot dessa kontrolluppgifter längre.
2020-01-15Mer info
CodeWeaver har igår släppt en uppdaterad upplaga av version 19 av CrossOver. Version 19 klarar MacOs "Catalina". Vi har testat denna för Crona Lön Mac och allt verkar fungera som det ska.

Vi drar m.a.o. tillbaka varningen om att inte uppdatera till Catalina.
2020 års version
2020-01-02
Nu finns den nya årsversionen tillgänglig för nedladdning.

Nyheter:
- Nya myndighetsuppgifter och skatteberäkningar.
- Arbetsgivaravgiften för ungdomar och först anställd sätts till 10,21 % direkt på lönebeskedet. Tidigare sattes den till full avgift på lönebeskedet och kreditering skedde på s-verifikatet, på samma sätt som övrig rabatt på arbetsgivaravgift. Från och med 2020 sker enbart extra debitering på s-verifikatet ifall den anställde har löner och förmåner på över 25 000.
-Notera att arbetsgivaravgift för utsänd personal ännu inte har publicerats av Skatteverket, utan kommer att gå att importera så fort de är klara, via guiden Import myndighetsuppgifter på menyn Inställningar.
Lönkalkylatorn 2020
2020-01-02
Nu finns den nya versionen av Lönekalkylatorn för iPhone med 2020 års skattetabeller ute på AppStore för nedladdning.

Priset är 25 kr inklusive moms.
2019-12-17Mer info
Nu finns en samlad skift vad du behöver tänka på inför ett årsskifte med hänsyn till ditt löneprogram. Du vet väl att vi har på efterfrågan lagt till ett webbinarie den 15 januari som tar upp det du behöver tänka på i samband med årsskiftet.
Kivra informerar
2019-12-13
Kivra informerar om att inloggning med lösenord och sms-kod upphör som inloggningsmetod den 4 februari 2020. Därefter kan man enbart logga in på Kivra med Mobilt BankID.

Har ni anställda som av någon anledning inte kan få BankID kan ni använda vår app Lönebesked och Saldon
2019-12-12Mer info
Många av våra användare hade inte möjlighet att deltaga på vårt senaste webbinarie kring hantering av Årsskiftet. Vi har därför beslutat att genomföra ytterligare ett tillfälle, den 15 januari, kl. 10:30.

Ni är välkomna till detta webbinarie som tar upp det du behöver tänka på i samband med årsskiftet.

Vid ett årsskifte finns det ett antal saker som ska genomföras i löneprogrammet. Det är lätt att glömma de olika stegen, det är ju så sällan som det är just ett nytt år.

Under en timma går vi också igenom vilka nya regler som kommer att gälla under 2020. Ett webbinarie som är väl värt att delta i. I slutet besvaras de allmänna frågor som ställts via chatten under sändningen.

Boka din plats! Följ länken till vår bokningssida.
CrossOver för Catalina
2019-12-11
Nu har CodeWeavers släppt en version av CrossOver som ska klara nya MacOS:et Catalina. Vi ska nu snabbt testa att också Crona Lön Mac fungerar innan vi går ut och rekommenderar ett byte av MacOS. Vi återkommer med besked under nästa vecka!
Anställningsskyddet förlängs till 68 år
2019-12-10
När en arbetstagare fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp denne utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Ny lagregel från årsskiftet.

Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten till den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare försvinner. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år.
SINK blanketten för 2020
2019-12-06
För er som använder Crona Dokument och gör anmälan till Skattemyndigheten avseende SINK (SKV 4350), så har vi tagit fram och lagt ut 2020 års version på vår hemsida. Den är kostnadsfri att ladda hem och importera till programmet. Väl bekomme!
Bekräftelse på vårt arbete
2019-11-26
Vi har högsta kreditklass (och haft så i många, många år)

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se

SYNA skriver:
"För att få en femma krävs ett långsiktigt och stabilt arbete. Bakom kreditklassningen finns en avancerad beräkning, som tar hänsyn till många ekonomiska och historiska parametrar. Kreditklass fem är ett intyg på att ni har högsta kreditvärdighet och är ett välskött företag."
2019-11-26Mer info
Välkommen till vårt webbinarie den 9 december som tar upp vad du behöver tänka på i samband med årsskiftet.

Vid ett årsskifte finns det ett antal saker som ska genomföras i löneprogrammet. Det är lätt att glömma de olika stegen eftersom det är ju så sällan som det är just ett nytt år.

Under en timma går vi också igenom vilka nya regler som kommer att gälla under 2020. Ett webbinarie som är väl värt att delta i. I slutet besvaras de allmänna frågor som ställts via chatten under sändningen.

Vi håller detta webbinarie endast den 9 december klockan 10:30. Boka din plats! Följ länken till vår bokningssida.
2019-11-26Mer info
Ni vet väl att det på vår hemsida finns ett antal importfiler till löneprogrammet. Ni kommer år dem under menyn Support/Importfiler. Lösenordet hittar ni i löneprogrammets "Om-ruta".

Igår, den 25/11, uppdaterades t.ex. bilprislistan med en massa nya fina bilar. Om en bil saknas i vår lista kan ni pröva Skatteverkets egna funktion. Följ länken ovan för att komma dit. Framräknade värden kan sedan manuellt registreras i löneprogrammets dialog.

Notera att i det fall bilen inte heller finns hos Skatteverket kan du manuellt ange uppskattat marknadsvärde i vår guide och på så sätt få fram förmånsvärdet. Detta kan ju senare justeras mht det förmånsvärde som Skatteverket senare åsätter bilen.
2019-11-06Mer info
Vi har ett samarbete med QBIS Business Systems, en leverantör av ett webbaserat tidssystem med focus på redovisningsbyråer. Detta innebär bl.a. att våra programvaror är helt integrerade. Tidregistrering i QBIS hamnar med automatik i Crona Lön Byrå, en s.k. API-koppling.

För mer information kontakta oss:
DataVara AB, 0322-67 07 00, info@datavara.se
QLogic AB (QBIS), 031-10 70 60, info@qlogic.se
Förbättrad hantering av ITP1
2019-10-31
Vid den månatliga redovisningen till Collectum har vi gjort en väsentligt förbättrad hantering som sparar kostnader för ert företag om ni har en lite högre personalomsättning eller har många korttidsanställda.

Följande förbättringar har gjort:
• Vid redovisningen till Collectum sker en automatisk nyanmälan i samband med den första löneutbetalning för en anställd.
• Också en automatisk avanmälan om ingen lön är utbetald. Om därefter lön utbetalas innevarande eller nästkommande månad resulterar det i annulerad avanmälan och ny lönerapportering.
• Automatisk nyanmälan vid ny löneutbetalning efter avanmälan är gjord om mer än 1 kalendermånad har passerat.
• Sållar automatiskt bort personer under 18 år i beredningen.
• Sållar automatiskt bort personer över 65 år i beredningen om ej alternativet itp efter 65 är valt.
• Avanmälan sker automatiskt om slutatdatum finns angivet i personregistret alt tjänstledigt har registrerats på lönebeskedet.
• Även löner efter slutatdatum rapporteras till Collectum, enligt avtal.
• Tar hänsyn till extralönebesked med datum före senaste rapporterade lönebesked.

Funktionen för att redovisa till Collectum finns i Crona Lön 80. Den nya versionen med ovanstående hantering finns nu ute för nedladdning. Gå in under menyn Hjälp och Programuppdatering i löneprogrammet.
2019-10-22Mer info
Under början av 2020 kommer de lönebesked som idag skickas som e-post förändras så att de uppfyller Datainspektionens rekommendationer i samband med GDPR. För att uppnå detta tas en del information bort och e-post varianten får namnet Utbetalningsbesked. Läs mer i bifogad pdf.

Vi kan inte framgent erbjuda lösningar som inte anses lagliga, men vill ändå värna den praktiska hanteringen som man får med e-post.
2019-09-30Mer info

Postnord höjer standardportot för brev från 9 till 11 kronor, en höjning med drygt 22 procent. Enligt ett pressmeddelande från bolaget är det minskade brevvolymer som tvingar fram höjningen.

För er som ännu inte beställt vår Digitala brevlåda så passa på! Beställnings görs inifrån löneprogrammet, gå in under företagsinställningar och fliken Personal och sedan Digital brevlåda. Från 1:a november är priset 3:95 kr per lönebesked. För appen utgår ingen startkostnad!
Lönebesked i en App
2019-09-17
Ni vet väl att med vår Digitala brevlåda kan de anställda se sina lönebesked och saldon i en app i telefonen. Appen finns för både Apple och Android! Enkelt och säkert, ring oss så berättar vi mer!
2019-09-11Mer info
Reseavdragskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Man benämner skriften som "Skattelättnad ...", men visst blir det en åtstramning av reglerna.
Kontrolluppgift för 2019
2019-09-06
Du kommer fortfarande att kunna bereda kontrolluppgifter för 2019 i Crona Lön och göra alla utskrifter, om du så vill. Även nu efter införandet av AGI

Observera dock att du varken ska lämna kontrolluppgifter KU10-19 till de anställda eller Skatteverket för inkomstår 2019.

De anställda har redan kunnat ta del av all information månadsvis på Skatteverkets hemsida och Skatteverket har fått all information tack vare AGI. Vi har inte ändrat den gamla kontrolluppgiftsberedningen till nya fältnummer och övrig information för AGI, men vi har gjort bedömningen att du ändå kan ha viss nytta av utskrifterna och här därför inte tagit bort dem. Du kan däremot inte stämma av kontrolluppgifter mot AGI, då de innehåller delvis olika saker.

Kontrolluppgift KU20/KU25
Kontrolluppgifter för ränteinkomst/utgift ska fortfarande skickas till Skatteverket och finns i vår största programversion, Crona Lön 80. KU-filen innehåller därför endast KU20 respektive KU25 för räntor. För att kunna skicka in KU20/KU25 krävs minst den nya version 2019.b R190909 som har anpassats till Skatteverkets nya XML-versionen för kontrolluppgifter.
2019-09-04Mer info
Apple och Android
Vår Digitala brevlåda utvecklas vidare, nu finns både en app: Lönebesked och Saldon och en ny webbsida (tillgänglig från 15/9) för lönebesked. Den senare kan också användas för anställda som saknar BankID eller vill att lönebeskedet ska skickas till annan person, t.ex. en förälder till minderårig. Båda är anpassade till de högre säkerhetskrav som GDPR innebär.

Appen finns till både Apple och Android. De finns nu ute för nedladdning på AppStore respektive Google Play. Notera att för dessa två kommunikationsvägar utgår ingen startavgift som för Kivra/e-Boks. Länkat finns ett supportdokument som beskriver hur du kopplar på apparna.

Ni vet väl att i Crona Portal kan varje användare komma åt sina lönebesked utan extra kostnad utöver inloggningen? Dessutom kan de i portalen rapportera tider, utlägg, resor, etc.

Bantat lönebesked via epost
Funktionen för lönebesked via e-post kommer också att förändras. Vi kan inte fortsätta att erbjuda en funktion som inte är tillåten av myndigheterna. Lönebesked via epost kommer finnas kvar utan att känsliga uppgifter visas. Helt enkelt ett "bantat lönebesked".

Prisjustering
Från den 1 november kommer priset på vår digitala brevlåda att justeras, den nya avgiften kommer att sättas till 3:95 kr per lönebesked. Trots marknadens bredaste funktion avseende säker distribution av lönebesked ligger vi fortfarande på en prisnivå som är bland de lägsta på marknaden.