2019-11-13Mer info
E-handel
Vi har nu ett samarbete med Specter AB, en leverantör av ett webbaserat affärssystem med kopplingar till din webbshop. Detta samarbete innebär bl.a. en närmare integration mellan våra programvaror och ett samarbete på säljsidan. www.specter.se

Lön och bemanning
Vi på DataVara AB har utvecklat ett bemanningssystem anpassat till butiker med både planering och tidsstämpling. Kopplat till vårt Crona Lön eller varför inte vår löneservice blir din administration enklare! Crona Bemanna

För mer information ring 0322-67 07 00.
2019-11-07Mer info
Ni vet väl att också Skatteverket genomför ett antal kostnadsfria webbinarier och fysiska träffar. Dessa träffar finns på många orter i landet och då även på webben. Följ länken till Skatteverkets hemsida och deras kalender som uppdateras regelbundet med nya träffar.
2019-11-06Mer info
Kivra ändrar sina tjänster. Från den 4 februari 2020 gäller nya inloggningsrutiner på Kivra. Det kommer inte längre vara möjligt att logga in i Kivra med lösenord och kod, som du kunnat använda hittills. Bifogar skrivningen som kommer från Kivra.

Lönebesked och saldon:
Har ni anställda med behov att komma åt sina lönebesked utan att ha tillgång till BankID kan ni använda vår webbsida, som ingår i er Digitala brevlåda. Inga nya avgifter tillkommer. Läs vårt supportdokumentet LON0192. Du hittar alla våra supportdokument i programmets nyhetspanel, byt till "Support" under rubriken "RSS". Sök på LON0192 .
2019-11-06Mer info
Vi har ett samarbete med QBIS Business Systems, en leverantör av ett webbaserat tidssystem med focus på redovisningsbyråer. Detta innebär bl.a. att våra programvaror är helt integrerade. Tidregistrering i QBIS hamnar med automatik i Crona Lön Byrå, en s.k. API-koppling.

För mer information kontakta oss:
DataVara AB, 0322-67 07 00, info@datavara.se
QLogic AB (QBIS), 031-10 70 60, info@qlogic.se
Ny version av Crona Tid
2019-11-05
Vi har släppt en ny Crona Tid. Den nya versionen finns för nedladdning på vår hemsida, www.datavara.se/uppdateringar. Den nya versionen innehåller bland annat:

Crona Tid:
Diverse ändringar vid beräkning av tider, t.ex. OB på nollschema, mertidsberäkning och övertid på nollschema. Ändringar har även gjorts av redovisning av timmar vid projektstämpling

Crona Tid klient:
Uppdateringsknapp med progressindikator under omräkningsknappen till höger. Uppdaterar nu var 30 s. Om någon oberäknad dag finns sker uppdatering var 3 s.
2019-11-01Mer info
Boka er på vårt webbinarie kring hur du rättar en inskickad AGI-redovisning till Skatteverket. Under 1 timma går vi igenom vad du behöver tänka på. Detta webbinarie riktar sig i till er alla som kör Crona Lön, Edison Lön eller FDT Lön. En timma som är väl värd att delta i. I slutet besvaras de allmänna frågor som ställts via chatten under sändning.

Vi genomför webbinariet vid 2 tillfällen,ett nu i november månad, den 7:e och ett den 9:e januari. Priset är 690 kr och ni som har avtal har som vanligt 20 % rabatt på våra tjänster och betalar 552 kr (ex moms).

OBS: Webbinariet den 28:e november är inställt pga. sjukdom. Ni som bokat ett deltagande denna dag kommer att bli kontaktade!
Förbättrad hantering av ITP1
2019-10-31
Vid den månatliga redovisningen till Collectum har vi gjort en väsentligt förbättrad hantering som sparar kostnader för ert företag om ni har en lite högre personalomsättning eller har många korttidsanställda.

Följande förbättringar har gjort:
• Vid redovisningen till Collectum sker en automatisk nyanmälan i samband med den första löneutbetalning för en anställd.
• Också en automatisk avanmälan om ingen lön är utbetald. Om därefter lön utbetalas innevarande eller nästkommande månad resulterar det i annulerad avanmälan och ny lönerapportering.
• Automatisk nyanmälan vid ny löneutbetalning efter avanmälan är gjord om mer än 1 kalendermånad har passerat.
• Sållar automatiskt bort personer under 18 år i beredningen.
• Sållar automatiskt bort personer över 65 år i beredningen om ej alternativet itp efter 65 är valt.
• Avanmälan sker automatiskt om slutatdatum finns angivet i personregistret alt tjänstledigt har registrerats på lönebeskedet.
• Även löner efter slutatdatum rapporteras till Collectum, enligt avtal.
• Tar hänsyn till extralönebesked med datum före senaste rapporterade lönebesked.

Funktionen för att redovisa till Collectum finns i Crona Lön 80. Den nya versionen med ovanstående hantering finns nu ute för nedladdning. Gå in under menyn Hjälp och Programuppdatering i löneprogrammet.
Förnyad varning!!!
2019-10-28
VARNING: Uppdatera inte ditt MacOS till Catalina

Apple släpper en ny version av MacOS som de kallar Catalina. Vår leverantör av CrossOver meddelar att de inte kommer att ha hunnit med att anpassa sin produkt ännu.

För att Crona Lön Mac ska fungera ska du inte uppdatera ditt OS innan du fått nytt besked

CrossOver skriver själva:
If you use CrossOver for macOS, this information is VERY IMPORTANT for you.

Earlier today, Apple released the new macOS Catalina. Catalina does not support 32-bit applications. Currently, CrossOver still uses pieces of 32-bit code for every function and will not launch or install any Windows apps in Catalina. If CrossOver is critical to you macOS experience, we ask that you wait on upgrading to Catalina until we release a Catalina compatible version.

At this time, we anticipate that an alpha version will be available sometime in the next 30 days. We will continue to update you as development progresses.
2019-10-22Mer info
Under början av 2020 kommer de lönebesked som idag skickas som e-post förändras så att de uppfyller Datainspektionens rekommendationer i samband med GDPR. För att uppnå detta tas en del information bort och e-post varianten får namnet Utbetalningsbesked. Läs mer i bifogad pdf.

Vi kan inte framgent erbjuda lösningar som inte anses lagliga, men vill ändå värna den praktiska hanteringen som man får med e-post.
Vi blir äldre!
2019-10-17
Riksdagen sa ja till regeringens förslag att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension kan tas ut från 61 till 62 års ålder, och att göra vissa anpassningar till höjningen av åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning till 68 år från och med 2020.
VARNING: Avseende nya MacOS och CrossOver
2019-10-08
VARNING: Uppdatera inte ditt MacOS till Catalina

Apple släpper en ny version av MacOS som de kallar Catalina. Vår leverantör av CrossOver meddelar att de inte kommer att ha hunnit med att anpassa sin produkt ännu.

För att Crona Lön Mac ska fungera ska du inte uppdatera ditt OS innan du fått nytt besked

CrossOver skriver själva:
If you use CrossOver for macOS, this information is VERY IMPORTANT for you.

Earlier today, Apple released the new macOS Catalina. Catalina does not support 32-bit applications. Currently, CrossOver still uses pieces of 32-bit code for every function and will not launch or install any Windows apps in Catalina. If CrossOver is critical to you macOS experience, we ask that you wait on upgrading to Catalina until we release a Catalina compatible version.

At this time, we anticipate that an alpha version will be available sometime in the next 30 days. We will continue to update you as development progresses.
Ingångsavdrag
2019-10-03
Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Nedsättningen kommer att gälla lön och andra ersättningar upp till 23 500 kr per månad. Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent kommer att behöva betalas. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 30 juni 2020.
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
2019-10-03
Regeringen vill införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir därigenom vem den utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen.

Regeringen avser att återkomma med den närmare utformningen av förslaget. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 1 januari 2021.
2019-09-30Mer info

Postnord höjer standardportot för brev från 9 till 11 kronor, en höjning med drygt 22 procent. Enligt ett pressmeddelande från bolaget är det minskade brevvolymer som tvingar fram höjningen.

För er som ännu inte beställt vår Digitala brevlåda så passa på! Beställnings görs inifrån löneprogrammet, gå in under företagsinställningar och fliken Personal och sedan Digital brevlåda. Från 1:a november är priset 3:95 kr per lönebesked. För appen utgår ingen startkostnad!
Lönebesked i en App
2019-09-17
Ni vet väl att med vår Digitala brevlåda kan de anställda se sina lönebesked och saldon i en app i telefonen. Appen finns för både Apple och Android! Enkelt och säkert, ring oss så berättar vi mer!
2019-09-11Mer info
Reseavdragskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Man benämner skriften som "Skattelättnad ...", men visst blir det en åtstramning av reglerna.
Ändrade inlämninigstider för KLP
2019-09-10
Ändring av sista svarsdatum i Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP). Från och med 2020 kommer sista svarsdatum för mätmånaden tidigareläggas till runt den 15:e månaden efter. För 2019 är sista svarsdatum för mätmånaden runt den 25:e månaden efter.
Ny programversion av löneprogrammet
2019-09-09
Under dagen släpps en ny version av löneprogrammet. Nyheterna ser ni under RSS:en Versionsinfo ovan.

Den största nyheten finns för er som kopplat på vår Digitala brevlåda, där finns nu också möjligheten för den anställde att välja att få sina lönebesked till en app eller webbsida. Appen, Lönebesked och saldon finns på AppStore och Google Play.
Kontrolluppgift för 2019
2019-09-06
Du kommer fortfarande att kunna bereda kontrolluppgifter för 2019 i Crona Lön och göra alla utskrifter, om du så vill. Även nu efter införandet av AGI

Observera dock att du varken ska lämna kontrolluppgifter KU10-19 till de anställda eller Skatteverket för inkomstår 2019.

De anställda har redan kunnat ta del av all information månadsvis på Skatteverkets hemsida och Skatteverket har fått all information tack vare AGI. Vi har inte ändrat den gamla kontrolluppgiftsberedningen till nya fältnummer och övrig information för AGI, men vi har gjort bedömningen att du ändå kan ha viss nytta av utskrifterna och här därför inte tagit bort dem. Du kan däremot inte stämma av kontrolluppgifter mot AGI, då de innehåller delvis olika saker.

Kontrolluppgift KU20/KU25
Kontrolluppgifter för ränteinkomst/utgift ska fortfarande skickas till Skatteverket och finns i vår största programversion, Crona Lön 80. KU-filen innehåller därför endast KU20 respektive KU25 för räntor. För att kunna skicka in KU20/KU25 krävs minst den nya version 2019.b R190909 som har anpassats till Skatteverkets nya XML-versionen för kontrolluppgifter.
2019-09-04Mer info
Apple och Android
Vår Digitala brevlåda utvecklas vidare, nu finns både en app: Lönebesked och Saldon och en ny webbsida (tillgänglig från 15/9) för lönebesked. Den senare kan också användas för anställda som saknar BankID eller vill att lönebeskedet ska skickas till annan person, t.ex. en förälder till minderårig. Båda är anpassade till de högre säkerhetskrav som GDPR innebär.

Appen finns till både Apple och Android. De finns nu ute för nedladdning på AppStore respektive Google Play. Notera att för dessa två kommunikationsvägar utgår ingen startavgift som för Kivra/e-Boks. Länkat finns ett supportdokument som beskriver hur du kopplar på apparna.

Ni vet väl att i Crona Portal kan varje användare komma åt sina lönebesked utan extra kostnad utöver inloggningen? Dessutom kan de i portalen rapportera tider, utlägg, resor, etc.

Bantat lönebesked via epost
Funktionen för lönebesked via e-post kommer också att förändras. Vi kan inte fortsätta att erbjuda en funktion som inte är tillåten av myndigheterna. Lönebesked via epost kommer finnas kvar utan att känsliga uppgifter visas. Helt enkelt ett "bantat lönebesked".

Prisjustering
Från den 1 november kommer priset på vår digitala brevlåda att justeras, den nya avgiften kommer att sättas till 3:95 kr per lönebesked. Trots marknadens bredaste funktion avseende säker distribution av lönebesked ligger vi fortfarande på en prisnivå som är bland de lägsta på marknaden.
2019-09-03Mer info
Únder hösten håller vi webbinarier kring Löneväxling. Vi genomför detta vid två tillfällen i höst. Även om vi visar handgreppen i Crona Lön så är detta webbinarie mer inriktat på regler och tillämpning än just knapperiet i löneprogrammet. Oberoende av vilket löneprogram ni kör är det ett matnyttigt webbinarie!

Under 1 timma ger vi en översiktlig information i ämnet. Boka din plats på någon av nedanstående tillfällen: 11/10 eller 12/11. Klockslaget är detsamma, 10:30. Följ länken ovan och boka det tillfälle som passar dig!
Välkomna!
Postnord lägger ner "Post"
2019-08-31
För över ett år sedan meddelade Postnord att man skulle ta fram en ny digital brevlåda. Ett förvånande besked, sedan tidigare är man ju delägare i den digitala brevlådan e-Boks, som funnits i Sverige under många år.

I maj i år släpptes den digitala brevlådan i form av en app, kallad för bara Post, som ett pilottest. Den fanns att ladda ned i både AppStore och Google Play.

Nu har dock Postnord tagit beslut om att lägga ned hela satsningen. "Tjänsten, som blev aktiv i maj 2019, kommer att stängas ned tisdagen 3 september", står det i ett meddelande som skickats ut till användare av den digitala brevlådan. Nej, just Post verkar inte vara huvudnumret för Postnord.

Som ni säkert vet erbjuder vi idag koppling till både Kivra och e-Boks i Crona Lön. Dessutom ingår appen Lönebesked och Saldon samt en webbsida för de som saknar BankID. Allt i tillägget till Crona Lön som vi just kallar Digital brevlåda.
2019-08-14Mer info
Fler på företag än löneförrättaren är ju intresserade av att ta del av olika utskrifter, blanketter och dokument från löneprogrammet. Möjlighet finns att distribuera utskrifter till användare av Crona Portal på ett GDPR-säkert sätt. Läs mer om detta i länkat supportdokument!

Den anställde vill kanske få tillgång till ett anställningsintyg eller någon annan blankett. Chefen vill ha attestlistor och beslutsunderlag. Byråns klienter vill kunna få och lämna olika underlag och arbetsresultat. I Crona Lön och Crona Portal kan man skicka utskrifter och dokument via till anställda och klienter.
Särskild löneskatt avskaffas för äldre
2019-06-01
Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början.

Den 15 maj röstade Riksdagen igenom att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. Lagändringen ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019.

Aktuell version av löneprogrammet hanterar detta utan att någon åtgärd behövs från er sida. Tänk dock på att har det gjorts beräkningar för löneväxling kan det behövas en justering i er beräkning.