Ny version av Crona Tid
2019-02-20
Crona Tid 1.9 R:190220
Nya och/eller ändrade funktioner:
• Karenshantering införd med samma inställningsmöjlighet som i Crona Lön. Aktivering och val av datum görs i menyn Företagsinställningar - Inställningar - Grundinställningar - Sjukhantering och undantag till karensdag kan göras per person, Personalregister - Anställning - Anställningsförhållande - Sjukhantering.
• Beräkning av mertid på nollschema (för deltidsanstälda).
• Tidsvärden kan visas i formatet T:MM (Timmar:Minuter) istället för timmar och hundradels timmar. Inställning görs i Företagsinställningar –Inställningar – Tidsinställningar - Tidsinställningar. Inställningen gäller även på TidUr (ej TidUr Webb) kopplade till samma databas.
• I menyn Företag - År - Ta bort kan man på ett enklare sätt välja att ta bort nya eller gamla år.
Företag - Registervård. Ny undermeny som innehåller gamla funktionerna Rekonstruera och Kontrollera databas . Samt nya funktionerna Städa register och Städa databas.
• Utskrift av aktuellt arbetstidsschema och antal karenstillfällen på personallistan.
• GDPR, anonymiserade utskrifter.

Buggrättning
• Rättningar är gjorda i Personalliggaren och Övertidsjournalen. Fixat flera andra småbuggar, rättat till flöde, design samt pillat lite här och lite där…
2019-02-20Mer info
Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Följ länken för att få veta mer, bl.a. om vilka branscher som ska inspekteras.
2019-02-20Mer info
Ett helt nytt system för anställningstrygghet där kompetensen har större betydelse än anställningstiden. Som arbetsgivare kommer ett helt nytt ansvar kring kompetensutveckling, tror Carin Ulander Wänman, forskare vid Umeå universitet, när den över 40 år gamla Lagen om anställningsskydd (LAS) kommer att ersättas inom två år. Det skriver Arbetsmarknadsnytt, som du når via länken.
2019-02-12Mer info
Nu närmar vi oss ett semesterårsskifte för er som har semesterår mars/april. Vi erbjuder även i år utbildningar för er som känner er lite ringrostiga.

I Stockholm håller vi en 2-dagars kurs den 3 april för er som behöver en rejäl genomgång. I Alingsås hålls samma kurs den 10 april.

För er andra som kan semester men som snarare efterfrågar en "reminder" kring hur man genomför ett semesterårsskifte, har vi två webbinarier, den 20:e respektive den 28:e mars hålls dessa.

För att boka din plats följer du länken ovan!
Ansökan SINK
2019-02-12
På vår hemsida finns sedan en tid tillbaka blanketten "Ansökan SINK". Har ni Crona Dokument eller dokumentpanelen i Crona Lön kan ni utan kostnad ladda hem och importera den till ert system. Det är cdi varianten som ni ska ladda hem. Filtypen cdi står för "Crona Dokument Import". Ni kan ocks titta på den genom att klicka på texten pdf efter namnet.
Crona Resenär iPhone - Ny version ute!
2019-02-07
Nu finns en ny Resenär iPhone att ladda ner från AppStore.

Buggrättning:
• All milersättning blev skattepliktig i årsversionen. Detta är nu korrigerat med skattefri del och överskjutande skattepliktig.
• Bilregistret tillåter nu den nya typen av nummerplåtar enligt ABC12X där X antingen kan vara en siffra eller en bokstav.
2019-01-29Mer info
Nu är vi tillbaks efter en period av influensa. Efterfrågan på våra båda webbinarier kring AGI och nya karensavdraget är alltjämt stort. Vi har av den anledningen lagt till två nya datum. För nya eller ringrostiga användare kan också vårt webbinarie, Introduktion till Crona Lön, vara en bra start.

AGI webbinarie, onsdag den 6/2 klockan 13:30
Introduktion till Crona Lön, fredag den 8/2 klockan 14:00
Karensavdrag, onsdag den 13/2 klockan 10:30

Boka din plats nu, gå via länken! Välkomna!
Programuppdatering
2019-01-22
Så var det dags för en programuppdatering med några nyheter och några rättningar.

Bilprislista:
Nu är 2019 års bilar inlagda. Skatteverket har gjort en ändring av avrundningen till årets beräkningar som de inte hade dokumenterat. Detta innebär att ni efter installationen ska göra om körningen av bilförmånsvärden. Gå in under menyn Företag och Beräkna ny bilförmån.

Skatteavdrag:
Den gamla CSR-hanteringen har uppdaterats med något som kallas FOS (Fråga om skatteavdrag). Nu finns ett val under menyn Lönekörning så att man enkelt kan fråga Skatteverket inför en lönekörning.

2019-01-08Mer info
Nu finns ett tillägg till vår standard löneartstabell med de lönearter som behövs för att hantera karensavdraget på ett bra sätt. Du hittar det under menyn Support och sedan Importfiler.

För att komma dit ska du ange lösenordet som du hittar i längst ned löneprogrammets OM-ruta under menyn Hjälp.

Ny version av Crona Entré 50 på AppStore
2019-01-02
Till denna versionen har vi förbättrat funktionen för personalliggare. Vid tidshändelser som beredskap och helglön noteras den anställde nu som frånvarande på personalliggaren. Enligt Skatteverket ska endast närvarande personal visas på personalliggaren. En ny knapp för rast har införts, som innebär att man inte ska ha lön, men ändå befinner sig inom företagets lokaler. Knappen gör att personalliggaren blir korrekt ifall man t.ex. äter lunch i företagets lunchrum.

För att hitta den i AppStore ska du söka på begreppet DataVara med inställningen för iPhone. Uppdateringen kostar inget extra utan ingår i ert avtal.
2019 års version av Crona Lön ute
2019-01-02
Nu finns den nya årsversionen av Crona Lön utlagd för uppdatering. Nyheterna är i första hand nya myndighetsuppgifter och ny skatteberäkning med hänsyn till de ändringar Riksdagen antagit. För er som inte uppdaterat i december är givetvis AGI och Karensavdrag viktiga nyheter..

Vid start av löneprogrammet får du förslag om att göra en programuppdatering. Det kan du göra även om du inte är klar med 2018 års hantering. Valde du bort den möjligheten kan du senare via Hjälp-menyn genomföra programuppdateringen.
Ny version av Crona Dokument
2018-12-18
Nu har vi släppt en ny version av Crona Dokumnet där vi gått igenom samtliga blanketter och uppdaterat dessa. Med finns också de årsbundna blanketterna för 2019 och 2020.

En helt ny blankett har också tillkommit: Förhandlingsframställan, vid arbetsbrist. Glöm heller inte att det finns fler blanketter på vår hemsida som ni kan importera!
2018-12-13Mer info
Nu finns vårt sammanslaga supportdokument inför årsskiftet 2019 utlagt. Följ länken och ladda hem skriften. Ännu återstår fördelningen av arbetsgivaravgifter och engångsskatten. Statsbudgeten togs ju så sent som igår.
2018-12-12Mer info
Arbetsförmedlingens nya prognos över arbetsmarknaden 2019 och 2020 visar att tillväxten av nya jobb fortsätter de kommande två åren. Men den goda arbetsmarknaden gör det svårare för många arbetsgivare att rekrytera. Extra svårt kan det vara att hitta utbildad arbetskraft.
Dags för eFaktura!
2018-12-04
Att hantera fakturor via e-post har många fördelar, inte minst av miljö- och kostnadsskäl. Vår interna hantering förenklas givetvis också avservärt. Av denna anledning rekommenderar vi att ni till oss anmäler den mailadress till vilken ni önskar att få era eFakturor (skickas i pdf-format).

För er som även framgent vill få en papperskopia av fakturan kommer vi självklart även framgent erbjuda detta, dock kommer vi ta ut en faktureringsavgift på 25 kr per styck.

Avgiften införs i samband med årsskiftet så glöm inte att meddela oss den e-postadress till vilken ni vill få era eFakturor. Om ni redan idag får eFaktura behöver ni inte anmäla er igen.
Kostförmån 2019
2018-11-28
Inrikes traktamente för 2019 förblir oförändrat. Beloppet bygger ju på prisbasbeloppet (0,5 % uppräknat till hela tiotals kr). Nya värden blir det dock för kostförmån.

Frukost 49 kr, Lunch/Middag 98 kr, Helt fri kost (kr/dag) 245 kr
Webbinarie AGI - nytt tillfälle - den 10 december
2018-11-27
Efterfrågan på våra webbinarier är stor. Vi har övertygat vår Lena Kragelund att genomföra ytterligare ett webbinarie kring AGI för Crona Lön. Det blir den 10 december klockan 10:30. Välkomna att boka!
Inkomstbasbelopp fastställt: 64 400 kr
2018-11-24
Inkomstbasbelopp och prisbasbelopp 2019 Den 15 november fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för år 2019 till 64 400 kr. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 är sedan tidigare fastställt till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor.

Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2019 en månadsinkomst på 43 309 kronor.
2018-11-23Mer info
Julgåvor till kunder är inte avdragsgillt. Om det rör sig om en enkel presentartikel, till lågt värde och kanske med företagets logotyp på, kan avdrag godkännas. Gåvan bör ha direkt anknytning till företagets verksamhet och gärna ges till många kunder för att räknas som avdragsgill.
2018-11-23Mer info
För att julgåvor till anställda ska vara skattefria får värdet inte överstiga 450 kronor inklusive moms. Värderas gåvan högre så beskattas hela gåvan. Att lämna pengar som gåva är aldrig skattefritt.
2018-11-20Mer info
Nu finns två nya blanketter till dokumentpanelen i Crona Lön och till det fristående Crona Dokument utlagda på vår hemsida. Dels är det blanketten Kontrolluppgift KU31 för 2018 som ju kanske är aktuell för några av er och dels är det Försäkringskassans blankett Särskilt Högriskskydd.

Ladda ner och importrera den eller de som ni kan ha nytta av. När du använder dem i våra program fylls ju vissa av fälten i med automatik. Blanketterna är kostnadsfria.
2018-11-19Mer info
Webbinariet Årsskifte 2018/2019 handlar om vad du som löneförrättare behöver tänka på i samband med årsskiftet. Vi håller i år detta webbinarie vid två tillfällen, den 11 december och den 10 januari. Boka din plats nu!

Vi har också två webbinarier för er som har semesterår som sammanfaller med kalenderåret. Dessa hålls dels den 13 december och dels den 8 januari.
2018-11-02Mer info
Crona Portal har uppdaterats

Crona Portal Reseräkning.
Nu finns en avancerad hantering av reseräkningar i Crona Portal. I portalen under Administrera finns en kraftfull funktion, där ni skapar ert egna resereglemente och sätter era värden på traktamenten, måltidsreduktioner, etc. Som vanligt anger du för företaget eller enstaka användare vilka funktioner man ska ha tillgång till. Denna nya funktion ingår utan extra kostnad, men måste slås på av er - se länkat supportdokument..

Guider
Guiderna finns kvar och har fått en ny ikon (en fyr). Guiderna tar givetvis nu också hänsyn till resereglementets regler, där det är möjligt.

Debiteringskonto
Som administratör kan du skapa en utskrift som visar vilka händelser som kommer att debiteras. I dagsläget gäller detta inloggning eller signeringspåminnelse med SMS, samt inloggning och signering med BankID.

Smått och jättegott
Förbättrad design på notifikationer, t.ex. visas lyckade ändringar inte längre med den stora gröna notifikationsrutan utan en mer diskret grön bock.
Stänger man av funktioner för hela företaget eller enstaka användarkonton, försvinner nu ikonen istället för att gråas ut. Du får därmed en mer komprimerad startsida, med de funktioner som verkligen används.
2018-08-30Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda, vilket innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna eBoks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven avseende nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, dessutom ”bra miljöval”.

Att koppla på Digital brevlåda kostar 490 kr som en engångssumma, per lönebesked som kan skickas debiteras 1:95 kr. Ni som ännu inte skaffat Digital brevlåda kan göra beställningen direkt inifrån löneprogrammet - gör det!