Inställt Webbinarie - Nytt datum!
2019-01-14
Tyvärr måste vi p.g.a. sjukdom ställa in morgondagens webbinarie kring AGI. Vi får återkomma med ny tidpunkt. Vi beklagar den olägenhet det skapar och hoppas på snabbt tillfrisknande för vår personal.

2019-01-18: Hela webbinariegruppen ligger fortfarande hemma i influensa så vi har ännu inte kunnat bestämma nya tillfällen för den inställda kursen.

2019-01-21: Fortfarande sjukfrånvaro, men vi hoppas att kunna planera in nya tillfällen snart.

2019-01-22: Nu har vi fått ett datum. Det inställda webbinariet kommer att genomföras torsdagen den 31 januari. Alla som var bokade på den inställda kursen kommer att få en ny bekräftelse på detta nya datum. Självklart, att om det inte passar så återbetalas avgiften.
2019-01-08Mer info
Nu finns ett tillägg till vår standard löneartstabell med de lönearter som behövs för att hantera karensavdraget på ett bra sätt. Du hittar det under menyn Support och sedan Importfiler.

För att komma dit ska du ange lösenordet som du hittar i längst ned löneprogrammets OM-ruta under menyn Hjälp.

Ny version av Crona Entré 50 på AppStore
2019-01-02
Till denna versionen har vi förbättrat funktionen för personalliggare. Vid tidshändelser som beredskap och helglön noteras den anställde nu som frånvarande på personalliggaren. Enligt Skatteverket ska endast närvarande personal visas på personalliggaren. En ny knapp för rast har införts, som innebär att man inte ska ha lön, men ändå befinner sig inom företagets lokaler. Knappen gör att personalliggaren blir korrekt ifall man t.ex. äter lunch i företagets lunchrum.

För att hitta den i AppStore ska du söka på begreppet DataVara med inställningen för iPhone. Uppdateringen kostar inget extra utan ingår i ert avtal.
2019 års version av Crona Lön ute
2019-01-02
Nu finns den nya årsversionen av Crona Lön utlagd för uppdatering. Nyheterna är i första hand nya myndighetsuppgifter och ny skatteberäkning med hänsyn till de ändringar Riksdagen antagit. För er som inte uppdaterat i december är givetvis AGI och Karensavdrag viktiga nyheter..

Vid start av löneprogrammet får du förslag om att göra en programuppdatering. Det kan du göra även om du inte är klar med 2018 års hantering. Valde du bort den möjligheten kan du senare via Hjälp-menyn genomföra programuppdateringen.
God Jul och Gott Nytt år
2018-12-20
Må ni få en riktigt, riktigt god jul!

Vi kommer att vara på plats och arbeta (hårt) alla vardagar med våra vanliga öppettider, med undantag av imorgon fredag (21/12) då vi stänger 12:00.

2019 år löneprogram läggs ut för nedladdning den 2/1.
Ny version av Crona Dokument
2018-12-18
Nu har vi släppt en ny version av Crona Dokumnet där vi gått igenom samtliga blanketter och uppdaterat dessa. Med finns också de årsbundna blanketterna för 2019 och 2020.

En helt ny blankett har också tillkommit: Förhandlingsframställan, vid arbetsbrist. Glöm heller inte att det finns fler blanketter på vår hemsida som ni kan importera!
2018-12-13Mer info
Nu finns vårt sammanslaga supportdokument inför årsskiftet 2019 utlagt. Följ länken och ladda hem skriften. Ännu återstår fördelningen av arbetsgivaravgifter och engångsskatten. Statsbudgeten togs ju så sent som igår.
2018-12-12Mer info
Arbetsförmedlingens nya prognos över arbetsmarknaden 2019 och 2020 visar att tillväxten av nya jobb fortsätter de kommande två åren. Men den goda arbetsmarknaden gör det svårare för många arbetsgivare att rekrytera. Extra svårt kan det vara att hitta utbildad arbetskraft.
Dags för eFaktura!
2018-12-04
Att hantera fakturor via e-post har många fördelar, inte minst av miljö- och kostnadsskäl. Vår interna hantering förenklas givetvis också avservärt. Av denna anledning rekommenderar vi att ni till oss anmäler den mailadress till vilken ni önskar att få era eFakturor (skickas i pdf-format).

För er som även framgent vill få en papperskopia av fakturan kommer vi självklart även framgent erbjuda detta, dock kommer vi ta ut en faktureringsavgift på 25 kr per styck.

Avgiften införs i samband med årsskiftet så glöm inte att meddela oss den e-postadress till vilken ni vill få era eFakturor. Om ni redan idag får eFaktura behöver ni inte anmäla er igen.
Kostförmån 2019
2018-11-28
Inrikes traktamente för 2019 förblir oförändrat. Beloppet bygger ju på prisbasbeloppet (0,5 % uppräknat till hela tiotals kr). Nya värden blir det dock för kostförmån.

Frukost 49 kr, Lunch/Middag 98 kr, Helt fri kost (kr/dag) 245 kr
Webbinarie AGI - nytt tillfälle - den 10 december
2018-11-27
Efterfrågan på våra webbinarier är stor. Vi har övertygat vår Lena Kragelund att genomföra ytterligare ett webbinarie kring AGI för Crona Lön. Det blir den 10 december klockan 10:30. Välkomna att boka!
Inkomstbasbelopp fastställt: 64 400 kr
2018-11-24
Inkomstbasbelopp och prisbasbelopp 2019 Den 15 november fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för år 2019 till 64 400 kr. Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 är sedan tidigare fastställt till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor.

Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2019 en månadsinkomst på 43 309 kronor.
2018-11-23Mer info
Julgåvor till kunder är inte avdragsgillt. Om det rör sig om en enkel presentartikel, till lågt värde och kanske med företagets logotyp på, kan avdrag godkännas. Gåvan bör ha direkt anknytning till företagets verksamhet och gärna ges till många kunder för att räknas som avdragsgill.
2018-11-23Mer info
För att julgåvor till anställda ska vara skattefria får värdet inte överstiga 450 kronor inklusive moms. Värderas gåvan högre så beskattas hela gåvan. Att lämna pengar som gåva är aldrig skattefritt.
2018-11-20Mer info
Nu finns två nya blanketter till dokumentpanelen i Crona Lön och till det fristående Crona Dokument utlagda på vår hemsida. Dels är det blanketten Kontrolluppgift KU31 för 2018 som ju kanske är aktuell för några av er och dels är det Försäkringskassans blankett Särskilt Högriskskydd.

Ladda ner och importrera den eller de som ni kan ha nytta av. När du använder dem i våra program fylls ju vissa av fälten i med automatik. Blanketterna är kostnadsfria.
2018-11-19Mer info
Webbinariet Årsskifte 2018/2019 handlar om vad du som löneförrättare behöver tänka på i samband med årsskiftet. Vi håller i år detta webbinarie vid två tillfällen, den 11 december och den 10 januari. Boka din plats nu!

Vi har också två webbinarier för er som har semesterår som sammanfaller med kalenderåret. Dessa hålls dels den 13 december och dels den 8 januari.
2018-11-14Mer info
Alla arbetsgivare ska årligen arbeta med lönekartläggning. Det är ett lagstadgat krav enligt diskrimineringslagen, och om du har fler än tio anställda ska du också skriftligen dokumentera detta arbete.

I Crona Lön finns ett tillägg som hjälper dig att genomföra detta arbete, uppfylla lagen och undvika vite. Läs länkat produktblad för mer information.

2018-11-09Mer info
Årsskiftet kommer allt närmare och därmed den helt nya hanteringen kring arbetsgivardeklaration på individnivå - AGI och den nya hanteringen av sjukkarens.

Vi anordnar två olika entimmes webbinarier i respektive ämne vid några tillfällen nu kring nyår. Vi tar upp och beskriver vad du behöver fundera över och hur det är tänkt i allmänhet och för löneprogrammet i synnerhet.

Boka din plats vid ett webbinarie, följ länken till vårt kursschema. Några tillfällen börjar bli fulltecknade.
2018-11-09Mer info
Nu föreslår regeringen en TV-skatt istället för dagens licensavgift. I praktiken innebär det att avgiften flyttas från innehav av televisionsapparat till innehav av arbete. Skatten föreslås bli 1 % av bruttolönen med ett maxtak på 1.300 kr per person och år, dvs. för gifta eller sambos en utgift på 2.600 kr per hushåll (gäller 2019). Det finns nog utrymme för höjning framgent, maxtaket sätts årsvis! Skatten omfattar inte juridiska personer.
2018-11-07Mer info
Riksdagen har godkänt FN:s internationella arbetsorganisations, ILO, konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare. Med en hushållsarbetare avses en arbetstagare som är anställd för att arbeta i någons hushåll. Läs mer via länken!
Karensavdrag
2018-11-07
Nu närmar sig årsskiftet och med det den nya hanteringen med karensavdrag. Helt kort innebär det att man gör ett avdrag på 20 % på en genomsnittlig veckas sjuklön.

Syftet med ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Nuvarande karensdagens utformning slår olika för olika grupper på arbetsmarknaden. För arbetstagare med koncentrerad arbetstid kan reglerna göra att en relativt stor del av inkomsten försvinner om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass på obekväm arbetstid. För att inte missgynna arbetsgrupper som har andra arbetsförhållanden än 40 timmars veckor och kontorstider införs ett karensavdrag istället för den nuvarande karensdagen.
2018-11-02Mer info
Crona Portal har uppdaterats

Crona Portal Reseräkning.
Nu finns en avancerad hantering av reseräkningar i Crona Portal. I portalen under Administrera finns en kraftfull funktion, där ni skapar ert egna resereglemente och sätter era värden på traktamenten, måltidsreduktioner, etc. Som vanligt anger du för företaget eller enstaka användare vilka funktioner man ska ha tillgång till. Denna nya funktion ingår utan extra kostnad, men måste slås på av er - se länkat supportdokument..

Guider
Guiderna finns kvar och har fått en ny ikon (en fyr). Guiderna tar givetvis nu också hänsyn till resereglementets regler, där det är möjligt.

Debiteringskonto
Som administratör kan du skapa en utskrift som visar vilka händelser som kommer att debiteras. I dagsläget gäller detta inloggning eller signeringspåminnelse med SMS, samt inloggning och signering med BankID.

Smått och jättegott
Förbättrad design på notifikationer, t.ex. visas lyckade ändringar inte längre med den stora gröna notifikationsrutan utan en mer diskret grön bock.
Stänger man av funktioner för hela företaget eller enstaka användarkonton, försvinner nu ikonen istället för att gråas ut. Du får därmed en mer komprimerad startsida, med de funktioner som verkligen används.
2018-10-24Mer info
Även den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder ska också alltid få föräldrapenning för att delta vid sitt barns inskolning, även om föräldern inte har barnet i sin vård.

Dessutom förenklas reglerna kring tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. Till exempel ska tillfällig föräldrapenning kunna ges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet och anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas. Förändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.
2018-10-23Mer info
Datainspektionen har konstaterat brister i cirka 14 procent av de strax över 400 verksamheter som ingått i granskningen. Det är en marginell skillnad i efterlevnaden av reglerna mellan myndigheter och privata aktörer. Av totalt 66 tillsynsärenden har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. Skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift är den korta tid som förflutit sedan den 25 maj.

Följ länken och läs en sammanställning av rapporten.
2018-08-30Mer info
I Crona Lön finns möjligheten att använda sig av funktionen Digital brevlåda, vilket innebär att lönebeskedet skickas till den anställde via någon operatörerna eBoks eller Kivra. Möjlighet finns att koppla på båda operatörerna på ett och samma företag. Pelle kan få sitt lönebesked till e-Boks, Lisa sitt till Kivra och Anders via snigelpost.

Idag får de flesta anställda sina lönebesked via e-post. Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven avseende nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vår digitala brevlåda uppfyller dessa krav. Även Crona Portal uppfyller kraven. Genom att skicka ut lönespecifikationer och kontrolluppgifter via vår Digitala brevlåda effektiviseras lönehanteringen och görs hållbar över tiden, dessutom ”bra miljöval”.

Att koppla på Digital brevlåda kostar 490 kr som en engångssumma, per lönebesked som kan skickas debiteras 1:95 kr. Ni som ännu inte skaffat Digital brevlåda kan göra beställningen direkt inifrån löneprogrammet - gör det!