2021-02-24Mer info
Vi börjar få en del frågor från våra kunder gällande det nya formatet ISO20022.
När det gäller att skicka löner med det filformatet vill vi gärna försäkra er att vi bevakar den nya planerade nordiska betalningsinfrastrukturen noga, tillsammans med alla lönesystemtillverkare i Sverige.

Ändringarna är mycket omfattande och innebär bland annat att alla typer av giro och utbetalningsavier kommer att avvecklas. Den planerade nya betalningsinfrastrukturen baserar sig på XML ISO20022, ett gigantiskt filformat där bara en väldigt liten del omfattar löner, men varje bank kommer att bestämma vilka tjänster de kommer att erbjuda samt tillåts ha sin egen tolkning av formatet. Detta kommer att innebära att vi åtminstone under en övergångsperiod kommer att få ha flera olika filformat för varje bank och vi är medvetna om att det inte kommer att underlätta för vare sig er eller oss. Informationen vi har idag är också t.ex. att alla transaktioner ska baserade sig på IBAN (dvs inte på svenska clearingnummer/kontonummer). Olika beteckningar förekommer också, bland annat ”ISO pain.001”.

Tidsplanen för löneutbetalningar via det nya systemet är dock en helt annan än det som gäller för t.ex. leverantörsbetalningar. I nuvarande tidsplan för betalningsstrukturen ligger start av löneutbetalningar tidigast Q3 2022. Men även här kan olika banker ha olika tidshorisonter.

Är du nyfiken på vad ändringarna innebär? Klicka på länken ovan. Vi har all anledning att återkomma med mer information längre fram.
Ny version Crona Lön!
2021-02-10
Då är den nya versionen utlagd som hanterar lägre arbetsgivaravgift för ungdomar födda 1998-2002.

Byt RSS-flöde till versionsinfo för att se övriga förbättringar.
Skapa ny arbetsgivardeklaration för januari
2021-02-10
Har du ungdomar födda 1998-2002 och uppdaterat programmet till version 2021.a R:210210 kan du skapa en ny arbetsgivardeklaration för januari och skicka in eller begära omprövning av tidigare inskickat.

Gör på följande sätt:
Börja med att ta en säkerhetskopia! Skriv ut en bruttolönelista för januari, så du kan säkerställa att inga lönevärden ändrats.
Sedan kan du välja metod 1 eller 2 nedan.

1. Vet du att du inte har gjort några löneförändringar eller annan förändring i personalregistret sedan januarilönen kan du stå i löneregistreringsbilden och gå till meny Företag - Rekonstruera. Markera endast att rekonstruera ”Lönebesked”. I nästa dialogruta väljer du din januariperiod och markerar endast ”uppdatera med aktuella värden från personregistret m.m” och ”tillåt återföring av lönebesked för utökad rekonstruktion”. [Slutför] för att rekonstruera alla lönebesked i vald period. Har du flera löneperioder i januari upprepar du rekonstruktionen för de andra perioderna.

2. Är du osäker på om du har gjort någon förändring på personalens uppgifter, vill ha extra kontroll eller bara har något enstaka lönebesked för födda 1998–2002 kan du istället rekonstruera varje enstaka lönebesked för sig. Ställ dig på aktuellt lönebesked i registreringsbilden, väl meny Lönebesked – Återför. Därefter väljer du Lönebesked – Rekonstruera och väljer endast ”uppdatera med aktuella värden från personregistret m.m” och genomför med [OK]. Uppdatera lönebeskedet igen med meny Lönebesked – Uppdatera. Upprepa vid behov med nästa lönebesked.

Efter rekonstruktionen tar du ut en ny bruttolönelista och kontrollera att alla värden för bruttolön och skatt är identiska. Slutligen kör du en ny arbetsgivardeklaration för januari på meny Lönekörning – Arbetsgivardeklaration och ett nytt bokföringsunderlag.
2021-02-08Mer info
10/2 kl 10:30 håller vi webbinarie om "Korttidsarbete". I webbinariet går vi igenom reglerna och vad som är viktigt för dig att tänka på. Boka din plats via länken.
Varmt Välkommen!
2021-01-28Mer info
För dig som använder Crona Lön desktop finns vårens webbinarier om "AGI Rättelse", "Korttidsarbete", "Arbeta i kalendariet", "Introduktion Crona Lön, "Semesterårsskifte mar/apr", Bokföra i löneprogrammet" att boka via länken ovan.
Varmt välkommen att boka din plats!
2021-01-27Mer info
Nu är det dags att rapportera arbetarnas individuella pensionsgrundande lön för 2020 till Fora samt i vissa fall tjänstemännens totala lönesumma.

För anställda som haft korttidsarbete under perioden bör du kontrollera lönearterna för korttidsarbete i löneår 2020, så de är grundande för Fora på meny Register – Lönearter och fliken Styrningar – Grundande. Avdraget ska ju minska den pensionsgrundande lönen.

Kontrollera därför extra noga din Forarapportering i år, eftersom det kan förekomma annorlunda beräkningar än tidigare år.

Din lönerapportering ska vara klar hos Fora senast 31 januari.
2021-01-18Mer info
Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kan komma att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april.

Arbetsgivaravgifterna kommer då vara sänkta till 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Vi arbetar naturligtvis för fullt för att få in detta i löneprogrammet så fort det är beslutat! Tänk dock på att du alltid kan begära omprövning av din arbetsdeklaration så även om inte allt är på plats till den 12 februari, så kan du skicka en rättelse till Skatteverket.

Uppdatering 210119 kl 13:00: Ändringsbudget #3 har nu kommit gällande detta. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 6 februari 2021 och tillämpas på ersättning som utges för perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2023.
2021-01-15Mer info
19/1 kl 10:00-12:00 kör vi webbinaire "Introduktion Crona Lön". Webbinairet ger dig kunskap om löneprogrammet och dess funktioner. Vi gör en hel lönekörning och går igenom de viktigaste inställningarna som ska göras på system, företag och de anställda.
Boka din plats via länken eller ring oss 0322 - 67 07 00.
Passa på innan vi höjer priserna!
2021 års versioner av Crona
2021-01-04
Nu finns den nya årsversionen av Crona Lön för desktop tillgänglig för nedladdning.

Nyheter:
- Nya myndighetsuppgifter och skatteberäkningar.
- Från 1 januari 2021 upphör de tillfälliga extra nedsättningarna av förmånsvärdet för el-, laddhybrid- och gasbilar. Bilförmånsberäkningen tar automatiskt hänsyn till detta.

Under dagen släpper vi även de nya versionerna av:
- Crona Tid
- Crona Resa
- Crona Dokument
- Lönekalkylatorn för PC

2020-12-16Mer info
Nu finns årets samlade skrift med vad du behöver tänka på inför ett årsskifte med hänsyn till ditt löneprogram.
Numera är det ju inte så jättemycket att göra vid årskiftet eftersom du inte behöver skapa kontrolluppgifter, men vi vet att det ändå kan vara skönt att ha dokumentation.
2021 års version av löneprogrammet läggs ut för uppdatering som vanligt första vardagen i det året, det vill säga 4 januari 2021.

Ny programversion Crona Lön
2020-12-14
Nu debiterar vi avgiften för de digitala lönebeskeden när du skickar dem till Digital brevlåda. Tidigare skedde det när du uppdaterade lönebeskedet, vilket gjorde att antalet kunde skilja något från verkligheten.
Nedsättning av arbetsgivaravgiften
2020-09-11
För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas.

Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.
Nya LAS
2020-06-08
I korthet ser förslaget ut så här:
- Kompetensutveckling skrivs in i lag. Formuleras: ”Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen.”
- Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp på grund av personliga skäl.
- Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda. Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan dem som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
- Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets.
- Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Crona Lön Byrå
2020-02-28
Vi har tagit fram en specialversion av vårt löneprogram som är anpassad för er som redovisningsbyrå.

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan.

Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal genomförda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera dessa till din klient, med önskat påslag.

Låt oss berättta mer, ring eller maila oss!

0322 - 67 07 00
info@datavara.se

2020-02-26Mer info
Crona Portal är det effektiva verktyget, där de anställda enkelt kan registrera sina arbetstider, utlägg, tjänstemil och reseräkningar. De kommer åt sina saldon och lönebesked på ett GDPR-säkert sätt i t.ex. telefonen. Crona Portal finns på Internet!

Crona Portal ger också möjlighet till stämpelur, ledighetsansökningar, uppladdning av utskrifter och blanketter från Crona Lön och bemanningsplanering. Följ länken till vår film som kortfattat beskriver Crona Portal, den "förlängda armen" tlll Crona Lön!

Kampanj: Passa på, fram till 15 mars lämnar vi 40 % rabatt på licensavgiften!
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200