Utbildningsdag för supporten 7/5
2021-05-04
Fredagen den 7/5 håller vi stängt på supporten på förmiddagen för utbildning. Vi öppnar igen efter lunch kl 13:00.

Valborg - vi stänger kl 12:00
2021-04-29

30/4 stänger vi kl 12:00
På Valborgsmässoafton är det dags att välkomna våren, men precis som 2020 blir valborgsfirandet annorlunda även i år.
Fira på distans och ta hand om varandra.
2021-04-07Mer info
Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar föreslås förstärkas ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss inom kort föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 % under de aktuella månaderna för personer i detta åldersspann.

Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Detta kan tyvärr innebära att ni återigen får besvär, då en lag ska gälla retroaktivt. Vid beredning av juni lön är troligen inte beslutet fattat, vilket innebär att lönebeskeden för aktuell åldersgrupp körs med 19,73 % arbetsgivaravgift. Arbetsgivardeklarationen kan dock ändå räkna med 10,21 % så Skatteverket får korrekta siffror, men ert avstämningsarbete försvåras. Vi håller er uppdaterade när vi kommer närmare.
Förbättrad kontrollista
2021-03-31
Vi har nu släppt en ny version av löneprogrammet som bland annat innehåller en förbättrad kontrollista, som du kan köra i samband med din lönekörning. Här kan du även skriva ut en helt ny logg, som visar eventuella fel och varningar som uppstod när lönebeskeden öppnas.

Byt till RSS-kanal Versionsinfo här ovan, för att ta del av allt versionen innehåller.
2021-03-25Mer info
30/3 kl 10:30 är det dags för webinarie om Semesterårsskifte mars/april med kursledare Susanne Karnhill.

Vi går igenom vad som är vikigt att tänka på kring semester, beräkning enligt semesterlagen, kontroll av semesterberedning och hur du gör detta i Crona Lön.

Välkommen att boka din plats via länken ovan.
2021-03-24Mer info
Idag får många anställda fortfarande sina lönebesked via e-post. Vi påminner om att Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven enligt GDPR. I Crona Lön finns möjlighet att använda sig av funktionen Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas GDPR-säkert till Kivra eller vår egen app ”Crona Lönebesked”.

Ring oss 0322-670700, så berättar vi mer om möjligheterna med digital brevlåda och hur du kopplar på detta i Crona Lön.
Prisändringar / Nya priser
2021-03-16
I samband med att vi lanserade vår nya webbaserade Crona Lön införde vi även en ny prismodell för alla våra nya Crona Lön kunder. Det nya priset baseras på antal användare, antal lönebesked och antal företag. Prismodellen innebär också att du abonnerar på din programvara i stället för att köpa en licens.

Kunder som tidigare har köpt sin licens och har prenumerationsavtal berörs inte av denna ändring. Vi har inte gjort någon allmän höjning av vårt pris på dessa avtal på fem år. För kunder med prenumerationsavtal inför vi nu, i stället för höjning av avtalspriset, en ny avgift med 1 kr per lönebesked. Den nya avgiften införs löpande för kunder i samband med att avtalen förlängs under 2021 och även in på 2022.
Problem med "unga vuxna" på februari AGI?
2021-03-11
Vi får en del samtal till supporten idag gällande födda 1998-2002 som skapar problem även på februari månads AGI.

Detta uppkommer ifall ni hade påbörjat februaris lönebesked innan ni uppdaterade till förra versionen av löneprogrammet, som släpptes 10 februari. Vilken arbetsgivaravgift ett lönebesked har fastställs när man öppnar lönebeskedet.

Skrolla ner i nyheterna till rubriken "Skapa ny arbetsgivardeklaration för januari" och rekonstruera vid behov på samma sätt för februari.

Vi förstår er frustration men ber er tänka på att dessa stora ändringar var ett regeringsbeslut som trädde i kraft 6 februari.

2021-03-11Mer info
Under våren genomför vi ett antal webbinarier, där vår kursledare Susanne Karnhill delar med sig av kunskap och inspiration. Skynda att boka din plats via länken ovan.

16/3 - Bokföra i Crona Lön Desktop
18/3 - Introduktion Crona Lön Desktop
21/3 - Semesterårsskifte
31/3 - Ny produkt - Crona Lön Web
6/4 - Korttidsarbete
13/4 - Semesterårsskifte mar/apr
14/4 - Introduktion Crona Lön Web
15/4 - Introduktion Crona Lön Desktop

Ny version av Crona Lön
2021-03-10
Vi har nu släppt en version av Crona Lön med några få förbättringar. Byt RSS-flöde till versionsinformation för att se fullständig information.

2021-03-03Mer info
Med start i mars kommer Collectum att genomföra en omfattande systemuppdatering som innebär att deras inloggade tjänster kommer att stänga helt 26 mars - 12 april. Arbetsgivare kommer inte att kunna rapportera några ändringar till dem under perioden. Information finns på collectum.se och har gått ut i nyhetsmail till administratörerna hos er.
Ingen rapportering kan göras i internetkontoret från klockan 16:00 den 26 mars och fram till den 12 april, vare sig manuellt eller via fil.
Det ni vill ha med på aprilfakturan behöver därmed rapporteras före stängningen.
2021-02-24Mer info
Vi börjar få en del frågor från våra kunder gällande det nya formatet ISO20022.
När det gäller att skicka löner med det filformatet vill vi gärna försäkra er att vi bevakar den nya planerade nordiska betalningsinfrastrukturen noga, tillsammans med alla lönesystemtillverkare i Sverige.

Ändringarna är mycket omfattande och innebär bland annat att alla typer av giro och utbetalningsavier kommer att avvecklas. Den planerade nya betalningsinfrastrukturen baserar sig på XML ISO20022, ett gigantiskt filformat där bara en väldigt liten del omfattar löner, men varje bank kommer att bestämma vilka tjänster de kommer att erbjuda samt tillåts ha sin egen tolkning av formatet. Detta kommer att innebära att vi åtminstone under en övergångsperiod kommer att få ha flera olika filformat för varje bank och vi är medvetna om att det inte kommer att underlätta för vare sig er eller oss. Informationen vi har idag är också t.ex. att alla transaktioner ska baserade sig på IBAN (dvs inte på svenska clearingnummer/kontonummer). Olika beteckningar förekommer också, bland annat ”ISO pain.001”.

Tidsplanen för löneutbetalningar via det nya systemet är dock en helt annan än det som gäller för t.ex. leverantörsbetalningar. I nuvarande tidsplan för betalningsstrukturen ligger start av löneutbetalningar tidigast Q3 2022. Men även här kan olika banker ha olika tidshorisonter.

Är du nyfiken på vad ändringarna innebär? Klicka på länken ovan. Vi har all anledning att återkomma med mer information längre fram.
Ny version Crona Lön!
2021-02-10
Då är den nya versionen utlagd som hanterar lägre arbetsgivaravgift för ungdomar födda 1998-2002.

Byt RSS-flöde till versionsinfo för att se övriga förbättringar.
Skapa ny arbetsgivardeklaration för januari
2021-02-10
Har du ungdomar födda 1998-2002 och uppdaterat programmet till version 2021.a R:210210 kan du skapa en ny arbetsgivardeklaration för januari och skicka in eller begära omprövning av tidigare inskickat.

Gör på följande sätt:
Börja med att ta en säkerhetskopia! Skriv ut en bruttolönelista för januari, så du kan säkerställa att inga lönevärden ändrats.
Sedan kan du välja metod 1 eller 2 nedan.

1. Vet du att du inte har gjort några löneförändringar eller annan förändring i personalregistret sedan januarilönen kan du stå i löneregistreringsbilden och gå till meny Företag - Rekonstruera. Markera endast att rekonstruera ”Lönebesked”. I nästa dialogruta väljer du din januariperiod och markerar endast ”uppdatera med aktuella värden från personregistret m.m” och ”tillåt återföring av lönebesked för utökad rekonstruktion”. [Slutför] för att rekonstruera alla lönebesked i vald period. Har du flera löneperioder i januari upprepar du rekonstruktionen för de andra perioderna.

2. Är du osäker på om du har gjort någon förändring på personalens uppgifter, vill ha extra kontroll eller bara har något enstaka lönebesked för födda 1998–2002 kan du istället rekonstruera varje enstaka lönebesked för sig. Ställ dig på aktuellt lönebesked i registreringsbilden, väl meny Lönebesked – Återför. Därefter väljer du Lönebesked – Rekonstruera och väljer endast ”uppdatera med aktuella värden från personregistret m.m” och genomför med [OK]. Uppdatera lönebeskedet igen med meny Lönebesked – Uppdatera. Upprepa vid behov med nästa lönebesked.

Efter rekonstruktionen tar du ut en ny bruttolönelista och kontrollera att alla värden för bruttolön och skatt är identiska. Slutligen kör du en ny arbetsgivardeklaration för januari på meny Lönekörning – Arbetsgivardeklaration och ett nytt bokföringsunderlag.
2021-02-08Mer info
10/2 kl 10:30 håller vi webbinarie om "Korttidsarbete". I webbinariet går vi igenom reglerna och vad som är viktigt för dig att tänka på. Boka din plats via länken.
Varmt Välkommen!
Nedsättning av arbetsgivaravgiften
2020-09-11
För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas.

Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.
Nya LAS
2020-06-08
I korthet ser förslaget ut så här:
- Kompetensutveckling skrivs in i lag. Formuleras: ”Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen.”
- Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp på grund av personliga skäl.
- Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda. Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan dem som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
- Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets.
- Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Crona Lön Byrå
2020-02-28
Vi har tagit fram en specialversion av vårt löneprogram som är anpassad för er som redovisningsbyrå.

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan.

Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal genomförda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera dessa till din klient, med önskat påslag.

Låt oss berättta mer, ring eller maila oss!

0322 - 67 07 00
info@datavara.se

2020-02-26Mer info
Crona Portal är det effektiva verktyget, där de anställda enkelt kan registrera sina arbetstider, utlägg, tjänstemil och reseräkningar. De kommer åt sina saldon och lönebesked på ett GDPR-säkert sätt i t.ex. telefonen. Crona Portal finns på Internet!

Crona Portal ger också möjlighet till stämpelur, ledighetsansökningar, uppladdning av utskrifter och blanketter från Crona Lön och bemanningsplanering. Följ länken till vår film som kortfattat beskriver Crona Portal, den "förlängda armen" tlll Crona Lön!

Kampanj: Passa på, fram till 15 mars lämnar vi 40 % rabatt på licensavgiften!
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200