2021-06-09Mer info
Crona Lön är först av alla löneprogram i Sverige att bli certifierade för ByggLösen 2.1, lönegranskning och statistiksammanställning till Byggnads!

Nu hanterar vi tidlön för Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet, prestationslön för Byggavtalet och tidlön för Teknikinstallationsavtalet och Plåt & Ventilationsavtalet.

Versionen innehåller bland annat även de beslutade budgetnyheter som gäller från 1 juli: Växastöd för två anställda, höjd gräns för FoU och ny bilförmånsberäkning. Byt till RSS versionsinfo ovan och läs mer om nyheterna.
Förbättrad kontrollista
2021-03-31
Vi har nu släppt en ny version av löneprogrammet som bland annat innehåller en förbättrad kontrollista, som du kan köra i samband med din lönekörning. Här kan du även skriva ut en helt ny logg, som visar eventuella fel och varningar som uppstod när lönebeskeden öppnas.

Byt till RSS-kanal Versionsinfo här ovan, för att ta del av allt versionen innehåller.
2021-03-25Mer info
30/3 kl 10:30 är det dags för webinarie om Semesterårsskifte mars/april med kursledare Susanne Karnhill.

Vi går igenom vad som är vikigt att tänka på kring semester, beräkning enligt semesterlagen, kontroll av semesterberedning och hur du gör detta i Crona Lön.

Välkommen att boka din plats via länken ovan.
2021-03-24Mer info
Idag får många anställda fortfarande sina lönebesked via e-post. Vi påminner om att Datainspektionen har gjort bedömningen att det inte uppfyller säkerhetskraven enligt GDPR. I Crona Lön finns möjlighet att använda sig av funktionen Digital brevlåda. Detta innebär att lönebeskedet skickas GDPR-säkert till Kivra eller vår egen app ”Crona Lönebesked”.

Ring oss 0322-670700, så berättar vi mer om möjligheterna med digital brevlåda och hur du kopplar på detta i Crona Lön.
2021-02-24Mer info
Vi börjar få en del frågor från våra kunder gällande det nya formatet ISO20022.
När det gäller att skicka löner med det filformatet vill vi gärna försäkra er att vi bevakar den nya planerade nordiska betalningsinfrastrukturen noga, tillsammans med alla lönesystemtillverkare i Sverige.

Ändringarna är mycket omfattande och innebär bland annat att alla typer av giro och utbetalningsavier kommer att avvecklas. Den planerade nya betalningsinfrastrukturen baserar sig på XML ISO20022, ett gigantiskt filformat där bara en väldigt liten del omfattar löner, men varje bank kommer att bestämma vilka tjänster de kommer att erbjuda samt tillåts ha sin egen tolkning av formatet. Detta kommer att innebära att vi åtminstone under en övergångsperiod kommer att få ha flera olika filformat för varje bank och vi är medvetna om att det inte kommer att underlätta för vare sig er eller oss. Informationen vi har idag är också t.ex. att alla transaktioner ska baserade sig på IBAN (dvs inte på svenska clearingnummer/kontonummer). Olika beteckningar förekommer också, bland annat ”ISO pain.001”.

Tidsplanen för löneutbetalningar via det nya systemet är dock en helt annan än det som gäller för t.ex. leverantörsbetalningar. I nuvarande tidsplan för betalningsstrukturen ligger start av löneutbetalningar tidigast Q3 2022. Men även här kan olika banker ha olika tidshorisonter.

Är du nyfiken på vad ändringarna innebär? Klicka på länken ovan. Vi har all anledning att återkomma med mer information längre fram.
Nedsättning av arbetsgivaravgiften
2020-09-11
För att stötta livskraftiga företag, skapa jobb och stärka återstarten av ekonomin bör nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas.

Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Den föreslagna nedsättningen gäller för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.
Nya LAS
2020-06-08
I korthet ser förslaget ut så här:
- Kompetensutveckling skrivs in i lag. Formuleras: ”Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen.”
- Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp på grund av personliga skäl.
- Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda. Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan dem som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
- Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets.
- Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Crona Lön Byrå
2020-02-28
Vi har tagit fram en specialversion av vårt löneprogram som är anpassad för er som redovisningsbyrå.

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan.

Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal genomförda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera dessa till din klient, med önskat påslag.

Låt oss berättta mer, ring eller maila oss!

0322 - 67 07 00
info@datavara.se

Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200