2020-08-10Mer info
Missa inte vårt webbinarie kring korttidsarbete nu på fredag klockan 10:30. Vår Susanne Karnhill går igenom regler och hur du gör i löneprogrammet. En bra repetition nu efter semestern. Följ länken och boka på vår hemsida!
Covid-19 stöden fasas ut!
2020-08-05
Nu börjar företagen få återgå till att klara de anställdas löner på egen hand, de statliga stöden börjas fasas ut. Redan sista juni togs den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften bort och i fredags försvann också möjligheten att korttidspermittera en anställd med upp till 80 procent. Övriga nivåer gäller året ut.

Nu ska ju också redovisningarna till Tillväxtveket lämnas in. Det gäller att kunna visa att man följt reglerna. Hotet och osäkerheten kring återbetalning kan säkert tynga många företagare.
2020-08-04Mer info
Nja, vi hoppas allt på många fina varma dagar till i år. För oss som återkommit efter semesterna kan vi erbjuda två webbinarier under augusti.

Introduktion Crona Lön
Onsdagen den 12:e augusti klockan 10:00 kör vi igång med vår introduktionskurs som passar nya användare av programmet. Under 2 timmar görs en översiktlig genomgång av programmet grundläggande funktioner. Passa på tillfället.

Korttidsarbete
Covid-19 släpper inte taget om vardagen verkar det. Vårt webbinarie om vad som gäller och hur man gör i löneprogrammet m.h.t. regeringenskrisstödet i form av korttidsabetet får ett nytt tillfälle den 14:e augusti kl. 10:30.

Boka dig på via länken ovan!
2020-07-27Mer info
Här har Skatteverket samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med coronaviruset.
2020-07-01Mer info
Nu finns en integration mellan Crona Lön och Accountec som gör det nu möjligt för byråer att distribuera lönespecar från Crona lön direkt till alla sina kunder via Accountec Byråportal.

Följ länken och läs mer om Accountec och deras tjänster.
2020-06-30Mer info
Tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor - det är den justering som görs i lagen. Den nya lagen börjar gälla redan nu den 6 juli. Vill du ta del av riksdagens beslut och betänkande kan du det via länken ovan.
Ändringsbudget
2020-06-22
Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att lindra samhällseffekterna av det nya coronaviruset.
Utvidgad rätt till bland annat sjukpenning För att ytterligare skydda dem som har störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp föreslår regeringen tillfälligt utvidgad rätt till:
- sjukpenning i förebyggande syfte för dem i riskgrupp som inte kan arbeta hemifrån
- smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp
- tillfällig föräldrapenning för vård av barn som nyligen varit svårt sjuka.
2020-06-11Mer info
Regeringen föreslår att personer i vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, ska ha rätt till förebyggande sjukpenning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

Den tillfälliga förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till utgången av september 2020. Syftet med regleringen är att bidra till ett ökat skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i sjukdomen covid-19.
Nya LAS
2020-06-08
I korthet ser förslaget ut så här:
- Kompetensutveckling skrivs in i lag. Formuleras: ”Arbetsgivaren har ansvar för skälig kompetensutveckling under anställningen.”
- Enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp på grund av personliga skäl.
- Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda. Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan dem som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
- Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets.
- Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning.

Ändringarna i LAS föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
2020-06-08Mer info
Sedan corona slog till i Sverige har frågan kring hur de personer som på grund av smittorisk inte kan gå till sitt jobb varit högaktuell, för såväl den enskilde som för politiker. Kritiken kring hantering har varit svidande och den har besvarats med att frågan är väldigt komplex.
2020-06-04Mer info
Personlig assistans för andning och sondmatning utökas
• Personer som behöver hjälp med andning och sondmatning ska enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ges rätt till personlig assistans för hela sitt hjälpbehov. Det kan exempelvis gälla förberedelser och efterarbete i samband med sondmatning, som rengöring av sondspruta.
• Hjälpåtgärderna ska kunna ge rätt till assistans även om vissa moment normalt skulle ingå i föräldraansvaret.
• Den utökade rätten till personlig assistans ska också gälla när personen exempelvis är i skolan.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser för personlig assistans och assistansersättning gäller för tiden dessförinnan.
Sommar, Sommar, Sommar
2020-06-01
Redan sommar och därmed ändrade öppettider under juni, juli och augusti:

Växeln öppnar 08:30 och stänger 16:00 med lunch mellan 12:00 och 13:00.

Supporten öppnar 08:30 och stänger 16:00 med lunch 12:00 till 13:00. På fredagar har vi internutbildning och öppnar klockan 10:00 och då med nya uppdaterade kunskaper! ;-)

Under veckorna 28-30 har vi reducerad bemanning i supporten och på säljavdelningen är vi lediga. Men även supportpersonalen är bra på att ta emot beställningar! ;-)
2020-05-27Mer info
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en sjätte ändringsbudget som bland annat omfattar nedanstående som berör er på personalsidan:

• Förstärkt stöd vid korttidspermitteringar 1 maj–31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med 12 procent, samt ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser.
• Tillfälligt borttagen förmånsbeskattning för fri parkering vid arbetsplatsen
• Skattefrihet för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor per anställd.
2020-05-20Mer info
För att effektiva system ska vara just det, krävs allt mer ofta att de också kan samverka med andra effektiva programvaror. Givetvis varierar nyttan av ett program mellan olika företag, det är inte alltid samma programvaror som ska samverka. Av denna anledning har vi på DataVara AB utvecklat ett antal olika gränssnitt i vårt löneprogram för att just kunna integrera, samverka, med andra programvaror.

Kontakta oss för mer information, 0322-67 07 00.
Crona Lön Byrå
2020-02-28
Vi har tagit fram en specialversion av vårt löneprogram som är anpassad för er som redovisningsbyrå.

Effektiva hjälpmedel i lönearbetet är förutsättningen för nöjda klienter. Snabb registrering, fler automatiska kontroller, färre handgrepp, enkelhet att göra rätt, allt till ett pris som alltid är relaterat till nyttan.

Nya Crona Lön Byrå är helt prissatt efter antal genomförda transaktioner med möjlighet att enkelt vidarefakturera dessa till din klient, med önskat påslag.

Låt oss berättta mer, ring eller maila oss!

0322 - 67 07 00
info@datavara.se

2020-02-26Mer info
Crona Portal är det effektiva verktyget, där de anställda enkelt kan registrera sina arbetstider, utlägg, tjänstemil och reseräkningar. De kommer åt sina saldon och lönebesked på ett GDPR-säkert sätt i t.ex. telefonen. Crona Portal finns på Internet!

Crona Portal ger också möjlighet till stämpelur, ledighetsansökningar, uppladdning av utskrifter och blanketter från Crona Lön och bemanningsplanering. Följ länken till vår film som kortfattat beskriver Crona Portal, den "förlängda armen" tlll Crona Lön!

Kampanj: Passa på, fram till 15 mars lämnar vi 40 % rabatt på licensavgiften!
2020-02-07Mer info
En reklam/instruktionsfilm kring hur du kopplar på vår digitala brevlåda. Vi visar också appen Lönebesked och Saldon. Som tidigare meddelats kommer vi inte i framtiden stödja utskick av lönebesked via e-post. Detta för att följa reglerna kring GDPR.

Passa på att koppla på ert företag på vår digitala brevlåda om ni inte redan gjort det. Börja med att titta på filmen!
Nya funktioner i Crona Portal
2020-01-31
Nu har vi i Crona Portal lagt till funktioner för ledighetsansökan och påminnelser.

Ledighetsansökan:
Nu finns en funktion för den anställde att ansöka om ledighet, både för hela dagar eller del av dag. En enkel och papperslös process där den anställde kan begära ledigt och en ansvarig kan godkänna eller neka ledigheten. Godkänns ledigheten läggs den automatiskt in i tidrapporten med korrekt tidkod och datum så den inte behöver registreras igen.
Se Supportdokument: LON0201

Påminnelser:
Det finns tillfällen, där man kanske vill att en anställd eller en ansvarig ska utföra en viss arbetsuppgift eller få ett svar så fort som möjligt. För att personen ska slippa logga in och kontrollera var tionde minut kan du koppla på funktionen Påminnelser. Användaren kan då få ett mail eller sms med information att det finns arbetsuppgifter att göra eller att svar har erhållits.
Se Supportdokument: LON0200
2020-01-22Mer info
Välkommen på lönekurs den 11 februari.

Vi genomför kurser i att hantera löneprogrammet Crona Lön, som också säljs under namn som FDT Lön och Edison Lön.

Du blir löneförättare på företaget Lek o Lär AB och får köra deras löner under fem månader, från oktober till februari. Det blir m.a.o. också ett årsskifte som du får hantera.Detta är en kurs för dig som vill få en ordentlig genomgång av löneprogrammet och som omfattar två dagar. Du får lägga upp ny personal, göra inställningar, utföra hela lönekörningar, med bankutbetalning, arbetsgivardeklaration (AGI) och årsavstämning.

Du får lära dig att registrera löner både direkt och via den inbyggda kalendariefunktionen. Även allmänna frågor kring lagar och avtal som styr lönehanteringen tas upp. Efter genomgången kurs ska du självständigt kunna köra Crona Lön och på ett effektivt sätt utnyttja dess grundläggande

Följ länken i rubriken och boka din plats!
Lönkalkylatorn 2020
2020-01-02
Nu finns den nya versionen av Lönekalkylatorn för iPhone med 2020 års skattetabeller ute på AppStore för nedladdning.

Priset är 25 kr inklusive moms.
Anställningsskyddet förlängs till 68 år
2019-12-10
När en arbetstagare fyllt 68 år kan arbetsgivaren säga upp denne utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Ny lagregel från årsskiftet.

Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar. Möjligheten till den särskilda formen för visstidsanställning av äldre arbetstagare försvinner. Den 1 januari 2023 höjs åldersgränserna i lagen om anställningsskydd till 69 år.
2019-11-26Mer info
Välkommen till vårt webbinarie den 9 december som tar upp vad du behöver tänka på i samband med årsskiftet.

Vid ett årsskifte finns det ett antal saker som ska genomföras i löneprogrammet. Det är lätt att glömma de olika stegen eftersom det är ju så sällan som det är just ett nytt år.

Under en timma går vi också igenom vilka nya regler som kommer att gälla under 2020. Ett webbinarie som är väl värt att delta i. I slutet besvaras de allmänna frågor som ställts via chatten under sändningen.

Vi håller detta webbinarie endast den 9 december klockan 10:30. Boka din plats! Följ länken till vår bokningssida.
Förbättrad hantering av ITP1
2019-10-31
Vid den månatliga redovisningen till Collectum har vi gjort en väsentligt förbättrad hantering som sparar kostnader för ert företag om ni har en lite högre personalomsättning eller har många korttidsanställda.

Följande förbättringar har gjort:
• Vid redovisningen till Collectum sker en automatisk nyanmälan i samband med den första löneutbetalning för en anställd.
• Också en automatisk avanmälan om ingen lön är utbetald. Om därefter lön utbetalas innevarande eller nästkommande månad resulterar det i annulerad avanmälan och ny lönerapportering.
• Automatisk nyanmälan vid ny löneutbetalning efter avanmälan är gjord om mer än 1 kalendermånad har passerat.
• Sållar automatiskt bort personer under 18 år i beredningen.
• Sållar automatiskt bort personer över 65 år i beredningen om ej alternativet itp efter 65 är valt.
• Avanmälan sker automatiskt om slutatdatum finns angivet i personregistret alt tjänstledigt har registrerats på lönebeskedet.
• Även löner efter slutatdatum rapporteras till Collectum, enligt avtal.
• Tar hänsyn till extralönebesked med datum före senaste rapporterade lönebesked.

Funktionen för att redovisa till Collectum finns i Crona Lön 80. Den nya versionen med ovanstående hantering finns nu ute för nedladdning. Gå in under menyn Hjälp och Programuppdatering i löneprogrammet.
2019-09-11Mer info
Reseavdragskommittén har haft i uppdrag att undersöka hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera.

Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Man benämner skriften som "Skattelättnad ...", men visst blir det en åtstramning av reglerna.