Program för arbetsgivare

Çrona Lön

Crona Lön passar dig med högt ställda krav på användar­vänlighet och kraftfulla funktioner. Vi har tagit tillvara på våra användares önskemål och idéer, för att skapa så enkla och praktiska lösningar som möjligt.

Programmet är ett av Sveriges mest sålda löneprogram.

Produktkort (pdf)

Mer om Crona Lön ››

Çrona Portal

Med Crona Portal kommer Crona Lön ut på Internet. Dina anställda får ett effektivt verktyg att registrera sina arbetstider, resor, utlägg och tjänstemil. De kommer också åt alla sina lönebesked och kan se sina aktuella saldon, som total bruttolön, inbetald skatt, semesterdagar, etc.

Produktkort (pdf)

Mer om Crona Portal ››

Çrona Tid

Crona Tid håller reda på de anställdas tider. Angivna 'kom-och-gå' tider jämförs mot den anställdes arbetsschema.

Programmet bygger på en daglig registrering via den egna datorn, en pekskärm, via Internet eller en mobiltelefon. Givetvis finns både närvarotablå och personalliggare.

Produktkort (pdf)

Mer om Crona Tid ››