Program för arbetsgivare

Çrona Lön

Crona Lön passar dig med högt ställda krav på användar­vänlighet och kraftfulla funktioner. Vi har tagit tillvara på våra användares önskemål och idéer, för att skapa så enkla och praktiska lösningar som möjligt.

Programmet är ett av Sveriges mest sålda löneprogram.

Produktkort (pdf)

Mer om Crona Lön ››

Çrona Resa

Att manuellt ta fram en reseräkning är en komplicerad rutin, omgärdad av en mängd lagar, avtal och bestäm­melser.

Med Crona Resa behöver du endast ange tid­punkt för avresa, hemkomst, och var du varit, varefter programmet beräknar ersättningens storlek, vad som är skattefritt, skattepliktigt och avdragsgillt.

Produktkort (pdf)

Mer om Crona Resa ››

Çrona Tid

Crona Tid håller reda på de anställdas tider. Angivna 'kom-och-gå' tider jämförs mot den anställdes arbetsschema.

Programmet bygger på en daglig registrering via den egna datorn, en pekskärm, via Internet eller en mobiltelefon. Givetvis finns både närvarotablå och personalliggare.

Produktkort (pdf)

Mer om Crona Tid ››