SFTP Klient

crona dokument

SFTP står för Secure File Transfer Protocol, dvs säker överföring av data. Hanteringen via SFTP överför information också
i krypterad form och för att skicka materialet krävs en liten programvara på sändande dator.

För att ladda hem programvaran klickar ni på knappen hämta nedan.