Fråga supporten om hjälp

Har du en fråga du vill ställa till vår supportavdelning? Glöm inte att ange från vilket företag du skriver, vilken produkt du använder samt ditt licensnummer.

I löneprogrammet har du också tillgång till alla våra supportdokument. Gå till nyhetspanelen och under RSS väljer du Support. Där kan du söka önskat supportdokument. Senaste version av handböckerna finns under dokumentation.

Supportfrågor ingår för dig med giltigt prenumerationsavtal. Övriga debiteras en minimiavgift på 200 kr exkl. moms.

Information eller de svar vi lämnar är av allmän karaktär. Vi kan därför inte ta ansvar för fel eller skada som kan uppstå på grund av vår information, våra svar eller tolkningar därav. Skall vi räkna, utbilda eller anpassa är det normalt konsultation.

  • Fälten markerade med * krävs för att vi skall kunna svara på din fråga.