Çrona Tid

crona tid

Crona Tid

Denna uppdatering gäller för Crona Tid 40.

Med funktionen Automatuppdatering som finns i programmet slipper du ladda ner här. Sätt på den!

Hämta Crona Tid ››

crona dokument

Crona Tid 100, klient

Denna uppdatering gäller för Crona Tid 100.

Om du uppdaterar klienten eller servern måste du se till att både klienten och servern är uppdaterade till den senaste versionen. I vår fleranvändarversion av Crona Tid (Klient/Server) finns ingen automatuppdatering och du får ladda hem de tre olika programdelarna var för sig här från vår hemsida.

Hämta Crona Tid 100 klient ››

crona dokument

Crona Tid 100, server

Denna uppdatering gäller för Crona Tid 100.

Om du uppdaterar klienten eller servern måste du se till att både klienten och servern är uppdaterade till den senaste versionen. I vår fleranvändarversion av Crona Tid (Klient/Server) finns ingen automatuppdatering och du får ladda hem de tre olika programdelarna var för sig här från vår hemsida. Tänk på att Crona Tid, server ska installeras på en dator som hela tiden är påslagen!

Hämta Crona Tid 100 server ››

crona dokument

Crona Tidur

Denna uppdatering gäller för tiduret till Crona Tid 100.

Du laddar ner ett installationsprogram som du lägger på t.ex. ditt skrivbord och som du sedan kör.

Hämta Crona Tidur ››

crona dokument

Crona Tidur webb

Denna uppdatering gäller för det webbaserade tiduret till Crona Tid 100.

Här hämtar du senaste versionen av Crona Tidur webb. Tänk på att du måste ha ett licensdatum som omfattar den nya versionen av programvaran. Du finner ditt licensdatum i 'Om-rutan' som ligger under menyrubriken 'Hjälp'.

Hämta Crona Tidur webb ››